8

យើងខ្ញុំមានបង់រំលោះជាមួយដៃគូរ​ អុីអន​ និង​មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស ។ 077 999 776 - 081 999 776​ យើងខ្ញុំមានទទួលកុម្មង់ផលិតផលពិសេសៗ មកពីក្រៅប្រទេសជាមួយតំលៃសមរម្យ និង ឆាប់រហ័ស

MSI Laptop Brand New

MSI GL65 Leopard 10SFK-062 Core I7=10750H RTX 2070

Available Now
1 Year Warranty
$1,649 $1,579

-Intel 10th Core I7-10750H
-Ram : 16GB 8×2 DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6″ FHD IPS-Level 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2070 8GB
-Weight: 4.1 kg / Color: Black
=Code= MS-0001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Alienware Brand 1ew M15, M17 & Area 51

AlienwareM17 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Sold Out
1 Year Warranty
$2,449 $2,399

-Intel Core i7-10750H 2.5Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch
=Code= AW-0003

AlienwareM15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,249 $2,149

-Intel Core i7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch
=Code= AW-0001

Alienware M15 R2 Gaming Laptop 2020 / RTX 2060

Available Now
1 Year Warranty
$1,949 $1,799

-Intel Core i7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4
-SSD : 256 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-144Hz Refresh rate
-VGA : NVidia RTX 2060 6G
-Free Gaming Dell Backpack
=Code= AW-0005

Alienware M17-7219 I7-8750H / RTX 2070 (Silver)

Available Now
1 Year Warranty
$1,949 $1,849

-Intel Core i7-8750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-HDD : 1TB Hybrid Hard Drive
-17.3″ FHD (1920 x 1080)
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-Free Alienware Backpack
=Code= AW-0004

Gaming Razer Laptop 17inch AND 13inch

Razer Blade Pro 17.3″ I7-10875H 16GB Ram RTX 2080 8GB 300hz

Available Now
1 Year Warranty
$3,399 $3,299

-Intel® Core™ i7-10875H 5.1GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 Mhz
-SSD: 512GB M.2
-RTX 2080 Super Max-Q 8GB
-17.3″ FHD 300Hz
-RZ09-03295E42-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13Inch Core i7-1065G7 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,449 $1,299

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733Mhz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RZ09-03100EM1-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,999

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03017EM8-R3U1
Code= RAZER009
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H Ram 16GB 144hz 256GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,349 $1,320

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 256GB M.2 
-VGA: GTX 1660Ti
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03009E21-R3U1
Code= RAZER008
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 2020 Model

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Black 4K OLED

Available Now
1 Year Warranty
$2,599 $2,449

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ 4K OLED 3840x2160
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03287E72-R3U1
Code= RAZER019
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2060 Black 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,799

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB Max-P
-15.6″ FHD 144Hz
-Weight :2.07Kg
-RZ09-03286E22-R3U1
Code= RAZER016
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Laptop and Special Beckie Laptop

GIGABYTE 15.6" - 4K Core i7-9750H-16GB Ram- RTX 2070

Available Now
1 Year Warranty
$2,199 $1,999

-Intel® Core™ i7-9750H
-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)

-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6" 4K OLED 3840 x2160
-AORUS 15S XA-7US5130SP
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming ASUS

ASUS GX550LWS-HF068T GRAY I7-10875H 32GB 1TB

Available Now
2 Year Warranty COM
$3,299

Intel : Core I7-10850H 2.6Ghz
-Ram : 32GB DDR4 
-SSD : 1TB PCiE M2
-15.6″ FHD (Duo Screen) 300Hz
-VGA:  RTX 2070 Super 8GB
-Weight : 2.4kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Free Asus Mouse
=Free Asus Bag
=Free Office License
=Free Headset

ASUS G732LV-Black Core I7-10875H

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,799

-Intel : Core I7-10850H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB PCiE M2
-17.3″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 2.9kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Free Asus Mouse
=Free Asus Bag
=Free Asus Headset
=Free Mouse Pad

ASUS G731GV-BLUE I7-9750H 512GB 16GB 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,499

-Intel : Core I7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 512GB SSD M2
-17.3″ FHD 1920×1080 120Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 1.95Kg 
-Battery Life Up to 6 Hours
=Free Asus Mouse
=Free Asus Bag
=Free Office License
=Free CloudDrive 5TB

ASUS G512LV-Black I7-10750H 1TB 16GB 2060 6GB 144Hz

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,449

-Intel : Core I7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB PCiE M2
-15.6″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 2.4kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Free Asus Mouse
=Free Asus Bag
=Free Office License
=Free CloudDrive 5TB

ASUS G512LI-HN131T ELECTRO PUNK Core I7-10750H

Available Now
2 Year Warranty
$1,199

-Intel : Core I7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE M2
-15.6″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 1650TI 
-Weight : 2.4kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Free Asus Mouse
=Free Asus Bag
=Free Office License
=Free CloudDrive 5TB

Gaming MSI

MSI GE66-Raider-10SF I7-10750H 16GB 2070 8GB 240Hz

Available Now
2 Year Warranty COM
$2,149

Intel 10th Gen Core i7-10750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1TB PCie
-15.6″ Anti-Glarel FHD, 244Hz
-VGA: GeForce RTX 2080 8GB
-Weight: 2.3 kg / Color: Black
-FREE Air Backpack
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GP75-Leopard I7-10750H 512GB 8GB Ram RTX 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty Com
$1,599

Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-17.3'' FHD 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight: 2.6 kg / Black
-FREE Air Backpack
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GP75-Leopard I7-10750H 512GB 8GB Ram RTX 1660TI 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,449

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-17.3'' FHD 144Hz
-VGA: GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Weight: 2.6 kg / Black
-FREE Air Backpack
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GF65 Thin Core I7-10750H 512GB 8GB 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,299

Intel 10th Gen Core i7-10750H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-15.6'' FHD 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight: 1.8 kg / Black
-FREE Mouse Bluetooth Wifi
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GF65 Thin Core I7-10750H 512GB 16GB 1660Ti 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,199

-Intel 10th Gen Core i7-10750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-15.6' FHD 144Hz
-VGA: GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Weight: 1.8 kg / Black
-FREE Mouse Bluetooth Wifi
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available Now
1 Year Warranty COM
$1,049

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE Mouse Bluetooth Wifi
-FREE Mouse PAD
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI Modern 15-A10RB-056KH-Black

Sold Out
2 Year Warranty COM
$899

-Intel 10th Gen Core i5-10210U
-Ram : 8GB DDR4 2666Hz
-SSD : 512GB NVMePCIe 
-15.6 FHD 1920 x 1080
-GeForce® MX250 2GB GDDR5
-Weight: 1.6 kg / Color: Black
-FREE MOUSE Prestige MSI
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB