161

សូមស្វាគមន៏អតិថិជន បេកគីឌៀល ទាំងអស់ជាទីគោរព !! យើងខ្ញុំបានបើកដំណើរហាងជាផ្លួវការចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២០​ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតំលៃរាល់ផលិតផលទាំងអស់ក្នុងគេហទំព័រ ៕ 077-999-776 / 081-999-776

Gaming ASUS

ASUS G732LV-Black Core I7-10875H

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,799

-Intel : Core I7-10850H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB PCiE M2
-17.3″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 2.9kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Code= AS-Company
-Free Mouse Bag headset

ASUS G731GV-BLUE I7-9750H 512GB 16GB 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,499

-Intel : Core I7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 512GB SSD M2
-17.3″ FHD 1920×1080 120Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 1.95Kg 
-Battery Life Up to 6 Hours
=Code= AS-Company
-Free Mouse And Bag

ASUS G512LV-Black I7-10750H 1TB 16GB 2060 6GB 144Hz

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,449

-Intel : Core I7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB PCiE M2
-15.6″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight : 2.4kg
-Battery Life Up to 6 Hours
=Code= AS-Company
-Free Mouse And Bag

Gaming Other Gaming Laptop Latest Model

MSI GE75 Raider-657 17.3″ Gaming Laptop, 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,449

-Intel 9th Gen Core i7-9750H
-Ram : 64GB 32×2 DDR4
-SSD : 2 TB (1TB M2 SSD x 2)
-17.3″ Thin Bezel FHD, 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2080 8GB
-Weight: 2.6 kg / Color: Black
=Code= MS-0003
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GIGABYTE 15.6" - 4K Core i7-9750H-16GB Ram- RTX 2070

Available Now
1 Year Warranty
$2,149 $2,099

-Intel® Core™ i7-9750H
-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)

-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6" 4K OLED 3840 x2160
-AORUS 15S XA-7US5130SP
=Code= AORXA
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI GE75 Raider-9SG 17.3″ Gaming Laptop, 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,049 $1,999

-Intel 9th Core i7-9750H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 512 GB M2 SSD
-17.3″ Thin Bezel FHD, 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2080 8GB
-Weight: 2.6 kg / Color: Black
=Code= MS-0002
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GIGABYTE - 15.6" - Core i7-8750H-16GB Ram- RTX 2070

Available Now
1 Year Warranty
$1,749 $1,699

-Intel® Core™ i7-8750H
-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)
-SSD: 512GB PCI + 2TB HDD
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6″ FHD 1920 x 1080
-AORUS 15-X9-RT4BD
=Code= AORX9
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MSI GL65 Leopard 10SFK-062 Core I7=10750H RTX 2070

Available Now
1 Year Warranty
$1,699 $1,649

-Intel 10th Core I7-10750H
-Ram : 16GB 8×2 DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6″ FHD IPS-Level 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2070 8GB
-Weight: 4.1 kg / Color: Black
=Code= MS-0001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

ASUS - ROG GU502GV 15.6" Core I7-9750H RTX 2060 6GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,549 $1,499

-Intel : Core I7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 1TB SSD M2
-15.6″ FHD 1920×1080 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Battery Life Up to 6 Hours
=Code= AS-0003
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Legion Y7000 15.6″ I7-9750H GTX 1660 TI

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,149

-Intel Core I7-9750H
-Ram :  16GB DDR4
-HDD : 512GB SSD M.2
-15.6″ FULL HD 144Hz
-VGA: Nvida GTX 1660Ti 6GB
-Finger Print Reader
Code= LENO202
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Y545 15.6″ Core I7-9750H-16GB Ram GTX 1660TI

Available Now
1 Year Warranty
$1,149

-Intel Core I7-9750H
-Ram :  16GB DDR4
-SSD : 512GB SSD M.2
-HDD : 1TB Hard Drive
-15.6″ FULL HD 144 HZ
-VGA: Nvida GTX 1660TI
Code= LENO201
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

ASUS - ROG Zephyrus GA502D 15.6" AMD Ryzen 7

Available Now
1 Year Warranty
$1,149 $1,099

-AMD Ryzen 7-3750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB SSD M2
-15.6″ FHD 1920×1080
-VGA: GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life Up to 7 Hours
=Code= AS-0004
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Alienware Brand 1ew M15, M17 & Area 51

Alienware M15 R2 Gaming Laptop 2020 / RTX 2060

Available Now
1 Year Warranty
$2,049 $1,949

-Intel Core i7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4
-SSD : 256 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-144Hz Refresh rate
-VGA : NVidia RTX 2060 6G
-Free Alienware Backpack 15Inch
=Code= AW-0005

Alienware M17-7219 I7-8750H / RTX 2070 (Silver)

Available Now
1 Year Warranty
$1,949 $1,899

-Intel Core i7-8750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-HDD : 1TB Hybrid Hard Drive
-17.3″ FHD (1920 x 1080)
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-Free Alienware Backpack
=Code= AW-0004

Alienware M15 Intel 7861 I7-8750H / GTX1070 Silver

Available Now
1 Year Warranty
$1,499

-Intel Core i7-8750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 128GB M.2+1TB HDD
-15.6″ FHD (1920 x 1080)
-VGA : NVidia GTX 1070 8G
-Weight: 2.20 Kg
-Free Alienware Backpack
=Code= AW-0011

Dell G3 15.6″ Gaming Laptop Core I5-10300H GTX 1650

Available Now
1 Year Warranty
$899 $879

-Core i5-10300H 2.4Hz
-Ram : 8GB DDR4 2933Mhz
-SSD : 256GB M.2 PCIe
-15.6″  FHD (1920 x 1080)
-VGA: NVIDIA GTX 1650 4GB
-Color: Black / Backlit Keyboard
=Code= Dell-0010
=Free Dell Gaming Backpack

Dell G3 15.6″ Gaming Laptop Core I5 8GB Ram

Available Now
1 Year Warranty
$749 $699

-Core i5-9300H 2.4Hz
-Ram : 8GB DDR4 2666Mhz
-HDD : 1TB Hard Drive
-15.6″  FHD (1920 x 1080)
-VGA: NVIDIA GTX 1050 3GB
-Color: Black / Backlit Keyboard
=Code= Dell-004
=Free Dell Gaming Backpack

Razer Blade 2020 Model

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Black 144Hz 4K

Available Now
1 Year Warranty
$2,799

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ 4K 3840x2160 144Mhz
-RZ09-03287E72-R3U1
Code= RAZER019
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2070 Black 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,599

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2933 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03287E22-R3U1
Code= RAZER018
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H RTX 2060 Black 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,249 $2,149

-Intel® Core™ i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03286E22-R3U1
Code= RAZER016
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-10750H GTX 1660 Ti Black 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,849

-Intel® Core™i7-10750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2999 Mhz
-SSD: 256GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: GTX 1660 Ti 6GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03289E21-R3U1
Code= RAZER017
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade15 15.6″ I7-9750H RTX 2080 Max-Q

Available Now
1 Year Warranty
$2,849 $2,749

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz

-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2080 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03018E02-R3U1
Code= RAZER011
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H RTX 2070 Max-Q 240Hz Refresh Rate

Available Now
1 Year Warranty
$2,649 $2,599

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz

-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03137E02-R3U1
Code= RAZER010
-Free Office 365 license
-FREE One Drive Cloud Storage 5TB 

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Mercury White 240Hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,399 $2,249

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4 2667Ghz
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 Max-Q 8GB
-15.6″ FHD 240Hz
RZ09-03017EM2-R3U1
Code= RAZER015
-Free Office 365 license
-FREE One Drive Cloud Storage 5TB 

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$2,249 $2,149

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 6GB Max-Q
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03017EM8-R3U1
Code= RAZER009
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6" i7-9750H RTX 2070 Open Box

Available Now
3 Months Warranty
$2,049 $1,949

Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 8GB Max-Q
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03017EM8-R3U1
Code= RAZER009 (Open Box)
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade15 15.6″ I7-9750H RTX 2060 Black 144Hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,939

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03006E92-R3U1
Code= RAZER005
-Free Office 365 license
-FREE One Drive Cloud Storage 5TB 

Razer Blade15 15.6″ I7-9750H RTX 2060 Quartz Pink Colour

Available Now
1 Year Warranty
$1,749 $1,699

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-15.6″ FHD 144Hz
-RZ09-03006EQ2-R3U1
Code : RAZER006
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H Ram 16GB 144hz 256GB + 1TB

Available Now
1 Year Warranty
$1,749 $1,649

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 256GB M.2 + 1TB HDD
-VGA: GTX 1660Ti
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03009E97-R3U1
Code= RAZER008
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade 15.6″ I7-9750H Ram 16GB 144hz 256GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,599 $1,399

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 256GB M.2 
-VGA: GTX 1660Ti
-15.6″ FHD 144Hz
RZ09-03009E97-R3U1
Code= RAZER008
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Gaming Razer Laptop 17inch AND 13inch

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2070 240hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,349 $2,249

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-17.3″ FHD 240Hz
-RZ09-03137E02-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13Inch Core i7-1065G7 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,449 $1,399

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733Mhz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RZ09-03100EM1-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13inch Core i7-8565U Ram 8GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,069 $1,019

-Intel® Core™ i7-8565U 1.8GHz
-Ram: 8GB DDR3 (2133MHz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel UHD Graphics 620
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RAZER RZ09-02810E71-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Gaming MSI

MSI GE66-Raider-10SF I7-10750H 16GB 2070 8GB 240Hz

Available Now
2 Year Warranty COM
$2,149

Intel 10th Gen Core i7-10750H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1TB PCie
-15.6″ Anti-Glarel FHD, 244Hz
-VGA: GeForce RTX 2080 8GB
-Weight: 2.3 kg / Color: Black
=Code= MS-Company
-FREE Air Gaming Backpack
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

GP75-Leopard I7-10750H 512GB 8GB Ram RTX 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty Com
$1,599

Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-17.3'' FHD 144Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight: 2.6 kg / Black
=Code= MS-Company
-Free Air Gaming Backpack

GP75-Leopard I7-10750H 512GB 8GB Ram RTX 1660TI 6GB

Available Now
2 Year Warranty
$1,449

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-17.3'' FHD 144Hz
-VGA: GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Weight: 2.6 kg / Black
=Code= MS-Company
-Free Air Gaming Backpack

GF65 Thin Core I7-10750H 512GB 8GB 2060 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,299

Intel 10th Gen Core i7-10750H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-15.6'' FHD 120Hz
-VGA: GeForce RTX 2060 6GB
-Weight: 1.8 kg / Black
=Code= MS-Company
-Free Air Gaming Backpack

GF65 Thin Core I7-10750H 512GB 8GB 1660Ti 6GB

Available Now
2 Year Warranty COM
$1,199

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCie
-15.6' FHD 120Hz
-VGA: GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Weight: 1.8 kg / Black
=Code= MS-Company
-Free Air Gaming Backpack

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available Now
1 Year Warranty
$1,049

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
=Code= MS-Company
-Free Office 365 license

MSI Modern 15-A10RB-056KH-Black

Sold Out
2 Year Warranty COM
$899

-Intel 10th Gen Core i5-10210U
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 
-VGA: MX250
-Weight: 1.6 kg / Color: Black
=Code= MS-Company
-Free Office 365 license

Samsung EVO M2 SSD

Brand New Original Samsung EVO 970 PLUS M2 2TB

Available Now
1 Year Warranty
$439

Brand New Original Samsung EVO 970 PLUS M2 1TB

Available Now
1 Year Warranty
$239

Brand New Original Samsung EVO 970 Pro M2 512GB

Available Now
1 Year Warranty
$174

Brand New Original Samsung 860 M2 1TB N6E1T0BW

Available Now
1 Year Warranty
$159

Crucial P1 1000GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

Available Now
1 Year Warranty
$150

Brand New Original Samsung EVO 970 Plus M.2 500GB

Available Now
1 Year Warranty
$135

Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 SSD

Available Now
1 Year Warranty
$100

Brand New Original Samsung 860 M2 500GB

Available Now
1 Year Warranty
$100

Brand New Original Samsung EVO 970 Plus M.2 250GB

Available Now
1 Year Warranty
$85

Mouse Razer

Razer Kraken Ultimate

Available Now
$125

Mainboard ASUS

ASUS M/B ROG MAXIMUS XII HERO (WIFI)

Sold Out
1 Year Warranty
$419

ASUS M/B ROG STRIX Z490-F GAMING

Sold Out
1 Year Warranry
$265

ROG STRIX Z490-G GAMING(WI-FI)

Sold Out
1 Year Warranty
$250

ASUS M/B ROG STRIX Z390-E Gaming

Sold Out
1 Year Warranty
$245

ROG STRIX Z490-H Gaming

Sold Out
1 Year Warranty
$236

ASUS M/B TUF GAMING Z490-PLUS (WIFI)

Sold Out
1 Yeart Warranty
$230

MB PRIME Z490-P

Sold Out
1 Year Warranty
$219

ASUS M/B ROG STRIX Z390-F Gaming

Sold Out
1 Year Warranty
$217

ROG STRIX H470-I GAMING

Sold Out
1 Year Warranty
$190

TUF Gaming H470-Pro (Wifi)

Sold Out
1 Year Warranty
$184

PRIME H470M-PLUS

Sold Out
1 Year Warranty
$134