18

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

ASUS and MSI Monitor Company

ASUS ROG XG35VQ Curved (35'' UWQHD 100Hz)

Available In Stock
1 Year Warranty
$774

ASUS ROG Strix XG276Q (27"|FHD|170Hz)

Available In Stock !
1 Year Warranty
$315

ASUS VG35VQ 35inch 2K 3440 x 1440 Curved 100Hz

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware
$699

ASUS TUF VG27AQ1A 27''/2K/VA/Flat/170Hz

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware
$375

ASUS TUF VG27WQ (Curve/27"/2K QHD/165Hz)

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware
$365

ASUS TUF VG279QR Gaming Monitor 27"/FHD/165Hz

Out of Stock
1 Year Warranty
$269

MSI Optix G24C6P (23.8"/FHD CURVED/144Hz)

Available In Stock !
3 Year Warranty
$180


MSI Optix G243 (23.8"/Full HD/IPS /165Hz) MLC0040

Available In Stock !
3 Year Warranty
$175

MSI G2722 ( 27 Inch / Full HD 170Hz )

Available In Stock!
3 Year Warranty
$219

MSI Optix G273QF ( 27 Inch / Wide 2K / 165Hz ) MLC0042

Available In Stock !
3 Year Warranty
$349

MSI Optix MPG321QRF-QD ( HDR 32'' 2K IPS 175Hz))

Available In Stock!
3 Year Warranty Hardware
$799

Dell Alienware Huawei Monitor

HUAWEI MateView GT 27'' 2K 165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty
$369


HUAWEI MateView SE (Adjustable Stand)

Out of Stock
1 Year Warranty
$179

HUAWEI MateView SE 23.8" FHD 75Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$159

Lenovo G27-20 27" FHD 144Hz Gaming Monitor

Available In Stock!
1 Year Warranty
$269

HP 31.5-inch M32f FHD Monitor

Available In Stock
$349 $290


Samsung Gaming all model

Samsung - 55" Odyssey Ark 4K UHD 165Hz 1ms Quantum Curved

Available In Stock!
3 Year Warranty
$2,589

Samsung Odyssey Neo G9N Curved (Mini LED 49" 5K 240Hz)

Available In Stock!
3 Year Warranty
$1,399 $1,349

Samsung S95U S-Ultra-Wide Curved Dual QHD 49 Inch 120Hz

Available In Stock!
3 Year Warranty
$999

Samsung S65U Ultra-WQHD Curved Monitor 34 Inch 100Hz

Available In Stock!
3 Year Warranty
$529

Samsung Odyssey G5 Gaming Monitor 27 Inch 165Hz

Out of Stock
3 Year Warranty
$359

Samsung Odyssey G5 Gaming Monitor 27 Inch 165Hz

Out of Stock
3 Year Warranty
$329

Samsung T35F 27" Inch 75Hz

Out of Stock
3 Year Warranty
$179

Samsung T35F 24" Inch 75Hz

Available In Stock
3 Year Warranty
$149

Samsung R35A 24" Inch 75Hz

Out of Stock
3 Years Warranty
$129

Samsung Smart M5 | Smart TV on Monitor (Tizen OS) 32 Inch

Available In Stock
3 Year Warranty
$299

Samsung Smart M8 | Smart Monitor | 4K UHD (Tizen OS)

Available In Stock
3 Year Warranty
$599

Samsung Odyssey G30A Gaming Monitor 24 Inch 144Hz

Available In Stock!
3 Year Warranty
$199

Samsung Odyssey G32A Monitor 24 Inch 165Hz

Available In Stock
3 Year Warranty
$219

Samsung Odyssey Neo G85 Curved Gaming 32 Inch 240Hz

Out of Stock
3 Year Warranty
$1,049

Mix Brand Apple and Microsoft Charger

Apple MagSafe Battery Pack

Available In Stock
$105