21

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

MSI Gaming USA Version

MSI - GS76 17.3" FHD 360hz Core i9 RTX 3070

Pre-order 5-6 weeks
1 Year Warranty Hardware
$2,699

-Intel® Core™ i9-11900H
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-17.3″ FHD 360Hz
-Model GS7611257
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI - Sword 15.6" Gaming Laptop Sword15001

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,049

-Intel Core I7-11800H 8 Core
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,649 $2,450

-Intel® Core™ i9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Windows 10 Pro Original
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI - GS66 15.6" Gaming Laptop - Intel Core i7 - RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warrranty Hardware
$1,799 $1,749

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Model GS6611007
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad
-FREE Case

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $999

-Intel Core I5-10200H
-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

MSI GF75 Thin Gaming Laptop Core i5-10300H GTX 1650 144Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $869

-Intel® Core™ i5-10300H
-Ram: 8GB DDR4 2666MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: GTX 1650  4GB
-17.3″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard
-FREE Mouse RGB WiFi
-FREE Big MousePad

MSI Gaming COMPANY

MSI GS76 Stealth 462KH

Check Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,999

-Free Voucher 50$
-Intel® Core™ i7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Mouse
-FREE Big MousePad

MSI PULSE GL76 11UEK-024KH

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,499

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE

-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI Stealth 15M (I7-11th/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,449

-Free Voucher 30$ 
-CPU: Intel Core I7-
11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Window 10 Licensed 

MSI Pulse GL76 11UDK-044KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299


-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack

MSI GF65 Thin 10UE-415KH (i7 10750H / 16GB Ram/ RTX3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,249

-Free Voucher 20$ 
-Intel Core I7-10750H

-Ram : 16GB DDR4  
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Gaming Backpack

MSI Katana GF76 11UD-046KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149

-Free Voucher 20$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 17.3'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack
-Free MSI Mouse M99
-Free MSI Lucky keychain

MSI Katana GF66 11UC-074KH

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-Free Voucher 20$ 
-CPU: Intel Core I7-
11800H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Gaming Backpack
-Free MSI Mouse M99
-Free MSI Lucky keychain

MSI BRAVO (15-B5DD-075KH)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-Free Voucher 20$ 
-AMD Ryzen 7 5800H

-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD Radeon RX5500M 
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

-FREE Gaming Backpack
-FREE MSI Mouse 
-FREE Big MousePad

Gaming Laptop and Special Beckie Laptop

Lenovo Legion 7 16ACHg6 (R9-5900HX/RTX 3080 16GB)

Available In Stock
1 Year Warranty
$3,100

-CPU : AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram : 32GB (16Gx2) 3200Hz
-SSD : 2TB (1TBx2) M.2 PCIe 3.0
-16" WQXGA(2560x1600) 165Hz
-VGA : RTX 3080 16GB
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3060 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,699

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 15.6" FHD IPS 165Hz
-Model 82JH0001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Legion Slim 7 15" Gaming Ryzen 7 5800H RTX 3060 Max-Q

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ FHD 165 Hz
-Model 
82K80001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15.6'' Gaming Laptop RTX 3050TI 2021

Available In Stock
1 Year Warranty hardware
$1,249 $1,199

-CPU: AMD Ryzen 7 5800H
-Ram :  8GB 3200Hz
-SSD : 512GB M.2

-Dolby Atmos Speaker
-15.6″ FHD 165 hz 
-VGA: RTX 3050 TI
-Model : 82JW00BFUS
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo LEGION 5i Pro 16" Gaming Laptop i7-11800H

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,399 $1,349

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz

-SSD: 512GB PCIe
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 16" QHD 2K 165Hz
-Model 82JF0000US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15" Ryzen 5 -4600H GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-CPU: AMD Ryzen 5-4600H
-Ram : 8GB DDR4
-Storage: 256GB M.2+1TB HDD
-Display: 15.6″ FHD 120Hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB 
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15(R5-5600H/256GB/GTX 1650)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $749

-CPU: AMD Ryzen 5-5600H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB M.2
-Display: 15.6″ FHD 120Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Mouse Pad

Gaming Laptop Gigabyte, ACER

GIGABYTE - 15.6 IPS Level 240Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,399

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6" FHD IPS 1920 x 1080 240Hz
-AORUS 15P YD-73US244SH
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

GIGABYTE 15.6" - 4K Core i7-9750H-16GB Ram- RTX 2070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,699

-Free Voucher 50$ 
-Intel® Core™ i7-9750H

-Ram: 16GB DDR4 (2666Mhz)

-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-15.6" 4K OLED 3840 x2160
-AORUS 15S XA-7US5130SP
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Acer – Predator Triton 300 SE 14" 144Hz Laptop

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,549 $1,449

Intel Core I7-11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-3-Zone RGB Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Original Bag Case
-FREE Mouse Pad

Acer – Predator Triton 300 SE 14" 144Hz Laptop RTX 3050 Ti

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,349 $1,249

-Intel Core I7-11375H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 Ti 
-3-Zone RGB Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Original Bag Case
-FREE Mouse Pad

HP Pavillion Gaming Laptop GTX 1650 4GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $729

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 256GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080
-VGA: GTX 1650 4GB
-Weight 2.2 Kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer blade

Razer - Blade 14 QHD 165Hz- AMD Ryzen 9 5900HX RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,199 $3,149

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3080 8GB
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370CEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" QHD 165Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3070

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $2,449

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3070 
-14″ QHD 2560 x1440
-RZ09-0370BEA3-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 14" FHD 144Hz- Ryzen 9 5900HX RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $2,049

-AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram: 16GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-GeForce RTX 3060 
-14″ FHD 144Hz
-RZ09-0370AE23-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer 15.6" Blade Gaming Laptop RTX 3060 6GB Late 2021

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,049

-Intel® Core™ i7-11800H 2.4GHz
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-RZ09-0410AE22-R3U1 

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

Razer Gaming Brand New Razer Blade 15inch

Razer Blade Pro 17.3″ I9-11900H 32GB Ram RTX 3080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,099 $3,999

-Intel® i9-11900H 2.4GHz
-Ram: 32GB DDR4 3200Hz
-SSD: 1TB M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-17.3″ UHD 4K Touch 120Hz
-RZ09-0406CE63-R3U1 
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,699

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Blade Stealth 13 (I7-11TH/512GB/GTX 1650Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749 $1,699

-Intel Core I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3733 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: GTX 1650 Ti Max-Q
-Display: 13.3" FHD 1920x1080
-RZ09-03272E12-R3U1

-FREE Razer Mouse adder
-FREE Mouse Pad

Razer Book 13.4" FHD+ Touch Screen Mercury White

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,599

-Intel Evo I7-1165G7
-Ram: 16GB DDR4 3200 MHz
-SSD: 512GB M.2 NVMe PCIe
-VGA: Intel Iris Xe Graphic
-Display: 13.4" FHD Touch 
-RZ09-03571E92-R3U1

-FREE Razer Mouse
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS Gaming Company

ASUS ROG Strix G713QR-K4167T 1A-BLACK

Coming Soon
2 Year Warranty
$1,849

-Ryzen R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-17.3″ QHD 165Hz
-Color: Original Black
-FREE Asus Backpack
-FREE Asus Mouse 
-
FREE Mouse Pad

ASUS ROG Stix SCAR G733QM-K4066T 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,799

-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ QHD 2K 165Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Strix G15 G513QC-HN119T 1H-ELECTRO PUNK

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,259

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad
-FREE Headset
-FREE ASUS Mouse

ASUS ROG Stix SCAR G733QR-HG050T 1A-BLACK

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$2,199

-FREE Voucher 40$
-CPU: AMD R9-5900H

-Ram: 32GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 17.3″ FHD 300Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Headset
-FREE WebCam

ASUS ROG Strix G17 G713QE-HX070T Original Black

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,399

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 (G713QC-HX059T) ECLIPSE GREY

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$1,299

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Eclipse Grey
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 (G713QC-HX058T) Original Black

Out of Stock
2 Years Warranty COM
$1,299

-FREE Voucher 20$
-CPU: AMD R9-5900HX
-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-Color: Original Black
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Asus ROG Flow X13 GV301QH-K5243T-BLACK (SUPERNOVA)

Please Call 081 999 776
2 Year Warranty
$3,099

-FREE Voucher 40$
-CPU: AMD R9-5980HX

-Ram: 32GB DDR4
-Storage: 1TB PCIe
-VGA : 1 RTX 1650 4GB
-VGA : 2 RTX 3080 10GB

-Display: WQUXA 60Hz 
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

Dell Alienware gaming laptop

Alienware x17 R1 17.3" 360Hz FHD Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,999 $2,799

-Intel Core i7-11800H 2.3Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 3200MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware - M17 R4 - 17.3" FHD Gaming laptop RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,399

-Intel Core i7-10870H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2933MHz
-SSD : 1000GB (PCIe) M.2
-17.3″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 17Inch

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,299

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Optical Drive: DVD-RW
- Windows 10 License

Alienware M15 R5 15.6" FHD Ryzen R9 5900HX RTX 3070 Black

Stock Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,299

-AMD Ryzen R9-5800H 
-Ram : 16GB  DDR4 
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 360hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 3070 8GB
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Alienware Backpack 15Inch

Alienware M15 R2 Gaming Laptop 2020 / RTX 2060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,949 $1,449

-Intel Core i7-9750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4
-SSD : 256 GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 144hz Refresh
-144Hz Refresh rate
-VGA : NVidia RTX 2060 6G
-Free  Dell Backpack 15inch

AlienwareM15 R3 Gaming Laptop 2020 / RTX 2070 8GB 300Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-Intel Core i7-10750H 2.6Ghz
-Ram : 16GB  DDR4 2666MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 300hz Refresh
-VGA : NVidia RTX 2070 8G
-WIFI 6, 103 Keys RGB Per Key
-Free Dell Backpack 15Inch

Dell G5510 15.6 Gaming Laptop 2021 RTX 3050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949 $849

-Intel Core i5-10500H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB M.2 PCIe

-Display: 15.6″ FHD 120Hz 
-VGA: NVIDIA RTX 3050 4GB
-Windows 10 Home License
=Free Dell Backpack Original

ASUS TUF Gaming Model

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PM-HN127T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,329

-FREE Voucher 30$ 
-Intel Core I7-11370H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 17.3" Gaming Laptop FX706HE-HX021T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-FREE Voucher 20$ 
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 Ti GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX506HC-HN041T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,099

-FREE Voucher 25$
-Intel Core I7-11800H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB GDDR6
-FREE Original Backpack
-FREE Original Mouse

-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-FREE Voucher 25$ 
-Intel Core I5-11260H

-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS ROG Gaming Laptop

ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603HR-K8095T 2A-OFF Black)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,199

-FREE Voucher 50$
-CPU: Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070 8GB
-Display: 16″ WQHD 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE ASUS Mouse
-FREE ASUS Headset

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-11th/3060/165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,949

-FREE Voucher 50$
-Intel Core I9-11900H

-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603HM-211.ZM16
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS ROG Zephyrus M16 RTX 3060 GU603HM-K8003T

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,849

-FREE Voucher 50$
-CPU: Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 16″ WQHD 165Hz
-Model : 
GU603HM-K8003T
-FREE ASUS Backpack
-FREE ASUS Mouse

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,499

-FREE Voucher 50$
-Intel Core I7-11800H

-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Booking Now : Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,049

-FREE Voucher 50$
-AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503QM-HQ139T) RTX 3060

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503QM-HQ139T
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse 

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS - ROG Flow X13 (GV301QE-211.ZG13)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,649

-FREE Voucher 50$
-AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 4266MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 Ti  V4GB
-13.4″ (WUXGA) Touch Screen
-Model 
GV301QE-211.ZG13
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Big MousePad

-Intel Core I7-11700F
-Ram: 16GB DDR4 3200 (8Gx2)
-Storage: 1TB HDD / 512GB M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-Included Keyboard + Mouse
-Model 
G15CE-B9

ASUS - ROG Zephyrus G14 (GA401QM-211.ZG14) RTX 3060

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,649

-AMD : Ryzen 9 5900HS
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 1000GB PCIe
-14″ FHD 1920X1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB MAX-Q
-Model : GA401QM-211.ZG14
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Flow X13 (GV301QH-K5482TS 2A-OFF-BLACK)

Please Call 081 999 776
2 Years Warranty COM
$1,549

-FREE Voucher 30$
-CPU: AMD R9-5900HS

-Ram: 16GB DDR4 
-Storage: 512GB PCIE 
-VGA: GTX 1650 4GB
-Display: 13.4"  WQUXA 60Hz
Include Pen
-FREE Sleeve
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

MSI Office Laptop 2021

MSI - Summit 14" Touchscreen Laptop - i7-1185G7 - 32GB Ram

Available In Stock
1 Year Hardware Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-1185G7H
-Ram: 32GB DDR4X 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: GTX 1650 Ti Max-Q
-14″ FHD Touch Screen
-Window 10 PRO License

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad
-FREE LAN HUB Dongle

MSI Summit E16Flip A11UCT-029KH (Ink Black)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-Free Voucher 20$ 
-CPU: Intel Core I7-
1195G7
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 1TB PCiE
-Display: 16'' QHD 120Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-Window 10 Licensed 

-Free MSI Backpack

Microphone / Speaker / Headphone

ASUS and MSI Monitor Company

ROG Strix XG49VQ Super Ultra-Wide HDR (49" FHD 144Hz)

PLS 081 999 776
1 Year Warranty
$999

Asus VG279Q Gaming Monitor 27inch IPS FHD 144Hz

Out of Stock
1 Year Warranty COM
$299

Monitor and Arm Holder

Alienware 34 Curved Gaming Monitor AW3420DW

Available In Stock
$1,399 $1,199

HUAWEI MateView GT 34'' 3K 165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty
$599

Samsung EVO M2 SSD

PNY CS2130 8TB M.2 NVMe Internal Solid State Drive (SSD)

Out of Stock
1 Year Warranty
$1,199 $1,149

Brand New Original Samsung - 980 PRO 2TB PCIE 4.0

Available In Stock
1 Year Warranty
$450 $430

Brand New Original Samsung - 980 PRO 1TB PCIE 4.0

Available In Stock
1 Year Warranty
$240 $220

Brand New Samsung - 980 PRO 500GB PCIE 4.0

Available In Stock
1 Year Warranty
$155 $145

Brand New Original Samsung EVO 970 PLUS M2 2TB

Available In Stock
1 Year Warranty
$350 $300

MSI SSD Spatium M480 PCIe 4.0 M.2 1TB Read Speed Up 7000MBs

Available In Stock
5 Year Warranty
$225

-Free Voucher 10$

MSI SSD Spatium M470 NVMe M.2 1TB Read Speed Up to 5000MBs

Available In Stock
5 Year Warranty
$195

WD - Blue SN550 NVMe 1TB Internal PCIE

Available In Stock
1 Year Warranty
$140

ADATA SX6000NP Lite 1TB (R:1800MB/s W:1200MB/s)

Check Stock
1 Year Warranty
$115

ADATA SX8100 M.2 SSD 4TB (R:3500MB/s W:3000MB/s)

Check Stock
1 Year Warranty
$465

Logitech Mouse

Logitech G29 Driving Force

Available In Stock
$289

Logitech G560 RGB Gaming Speaker

Available In Stock
$220


Logitech G Pro Wireless Mouse

Available In Stock
$145

Logitech MX Anywhere 3

Available In Stock
$98

Logitech G703 Wireless Mouse

Available In Stock
$88


Logitech G502 SE Mouse

Available In Stock
$70

Logitech G502 Wired Mouse

Out of Stock
$65


Logitech G920 Driving Force Shifter

Available In Stock
$65

Logitech G Pro Wired Mouse

Available In Stock
$65

Logitech G403 Hero

Available In Stock
$60


Logitech MX Anywhere 2s

Available In Stock
$60

Logitech StreamCam (1080p/60FPS)

Available In Stock
$155


Gaming Mouse

Razer Universal Grip Tape

Available In Stock
$10

Razer Viper 8KHz Wired Gaming Mouse

Available In Stock
$79

Razer DeathAdder Essential Gaming Mouse

Available In Stock
$55 $35

Alienware 510M Gaming Mouse

Available In Stock
$110

Razer Wolverine Gaming Controller

Available In Stock
$110

XBOX Adaptive Controller

Available In Stock
$155

Gaming Mouse ASUS ROG and MSI Mouse

ASUS P514 ROG GLADIUS III Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75

ASUS P704 ROG Chakram Wireless Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$125

ASUS P304 TUF Gaming M5 Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$28

ASUS P513 ROG KERIS WIRELESS Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$79

ASUS P511 ROG CHAKRAM CORE Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$70

ASUS ROG Strix Carry P508 Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$69

ASUS P704 ROG Chakram Gaming Mouse

Please Call 081999776
1 Year Warranty
$125

MSI Clutch GM08 Gaming Mouse

Available In Stock
$15

ASUS P507 ROG GLADIUS II CORE Gaming Mouse

Please Call 081999776
1 Year Warranty
$40

ASUS P514 ROG Gladius 3 Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75

Gaming Keyboards

ASUS XA04 Strix SCOPE

Available In Stock
$135

Razer Ornata Chroma MECHA-Membrane

Available In Stock
$79

ASUS TUF K3 Gaming Keyboard

Available In Stock
$70

Alienware 510K Low Profile RGB Mechanical

Available In Stock
$245 $225

Logitech G213 RGB GAMING KEYBOARD

Available In Stock
$65


Logitech K835 TKL MECHANICAL

Available In Stock
$45


Logitech K860 Keyboard

Available In Stock
$125

Logitech Pro X Keyboard

Available In Stock
$150

Gaming Backpack

Razer Tactical 15.6" Backpack

Available In Stock
$80

Mobile Edge ALIENWARE PRO BACKPACK

Available In Stock
$65

Alienware (17 Inch) Backpack

Available In Stock
$60

Dell Gaming Backpack 17.3 Inch

Available In Stock
$50

ASUS Backpack BP1502G ROG

Available In Stock
$39

Dell Essential Backpack 15 Original

Available In Stock
$35

ASUS ROG G73 Nomad 15.6" Backpack

Available In Stock
$30

DELL Original Case Sleeve 13inch

Available In Stock
$25

MSI True Gaming Backpack 15.6"

Available In Stock
$25

MSI True Gaming Backpack 17.3"

Available In Stock
$28

Gaming Chair

Please Call 081 999 776

MSI MAG CH120 Gaming Chair Black & Red

Available In Stock
$229

Please Call 081 999 776