10

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

ASUS ZenBook 2022 Model

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402ZE-M3086W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,199

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Evo Core I7-12700H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1000GB SSD 
-14.5" 2.8K OLED 120Hz Touch 
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Sleeve Bag
-FREE Stylus Pen 

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF FX507ZC4-HN108W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$899 $849

-Intel Core I5-12500H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF FX506HC-HN350W 2B-GRAPHITE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware
$779

-Intel Core I5-11400H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN326W

Check Stock
2 Year Warranty
$749 $679

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Dash F15 (I7-12th|16GB|512GB|RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,299

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-FREE ASUS Backpack

ASUS ROG Gaming Laptop ( USA Version )

ASUS ROG FLOW X13 (GV301RE-X13.R93050T)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,499

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 6400MHz
-SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0
-VGA: RTX 3050 Ti 4GB
-13.4″ WUXGA IPS FHD 120Hz
-FREE Mouse, Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-PS73

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,699 $1,549

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-Model : 
GZ301ZC-LD126W 
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 (GA402RJ-G14.R96700)

Stock end of April
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,399

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: Radeon RX6700S 8GB
-14″ WQXGA 120Hz​ 500nits
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Mouse Pad, Headset

ASUS 15.6" ROG Strix G15 Laptop - AMD Ryzen 7 4800H

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,049

-CPU: AMD Ryzen 7 4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060
-Display 15.6″ FHD 144Hz
-Free Backpack
-Free Mouse
-Free H
eadset

ASUS ROG STRIX SCAR 15.6inch G533ZW-AS94Q (USA)

Stock end of April
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,949

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti
-Display: 15.6″ QHD 240Hz
-Free Backpack
-Free Mouse
-Free H
eadset

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM-G15 MODEL 2022

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,449

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503RM-G15.R93060
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW-G15.R93070T

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $1,949

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB PCIe 4.0
-VGA: RTX 3070 Ti
-15.6" QHD 165Hz
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-12th/16GB/3070 Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,999

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603ZW-M16.I93070T
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG FLOW

ROG Flow Z13 (2023) GZ301VIC

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$2,799
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram: 32GB LPDDR5 16GBx2
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 4070 
-Display: 13'' QHD 165Hz
-Model : 
GZ301VIC-MU003W
-FREE Sleeve, Mouse
-FREE Headset, Pen

ROG Flow Z13 GZ301VU-MU009W (2023)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,099

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H

-Ram: 16GB LPDDR5 8GBx2
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 4050 
-Display: 13'' QHD 165Hz
-Model : 
GZ301VU-MU009W
-FREE Sleeve, Mouse
-FREE Headset, Pen

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZE-LD223W 1A-BLACK

Coming Soon
2 Year Warranty Asus
$1,899
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Pen, Keyboard

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD129W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,999

    (តំលៃអាចចុះបានច្រើន​)     
-CPU: Intel Core I7-12700H

-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA : Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-External GC31S RTX 3080 GPU
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Pen -Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO195W

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,299 $3,599
    (តំៃលអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 64GB DDR5 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-280W Charger
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse|
Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RS-LB046W

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,599 $3,299

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R9-6900HX

-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Strix & Scar

ASUS ROG SCAR G834JY-N6037W (2023)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$3,699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 32GB DDR5 16GBX2
-
Storage: 2TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4090 16GB
-Display: 18" QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, Headset
-FREE Screen Protection 

ASUS ROG SCAR G834JZ-N6024W (2023)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 32GB DDR5 16GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4080 12GB
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, 
Headset
-FREE Screen Protection 

ROG Strix G18 G814JI-N6065W (2023)

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,199
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4070 
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse/ Perkey

ASUS ROG Strix G713 (2023)

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$1,449
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R9-7945HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX044W 2F-ECLIPSE GRAY

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,049
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713RC-HX068W 2F-ECLIPSE GRAY

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$1,049 $999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 8GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG Strix G513RC-HN101W 2F-ECLIPSE GRAY

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$999 $949
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R7-6800HS
-Ram: 8GB DDR5
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6" FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse

Lenovo Gaming Series

Lenovo Legion Pro 7 2023

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,999

-CPU :​ Intel Core I9-13900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 240Hz IPS
-VGA : RTX 4080 12GB
-82WQ002RUS (USA)
-FREE Legion Bagpack 

Lenovo Legion 5i (I7-12th|16GB|1TB|RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,499 $1,349

-CPU :​ Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB M.2
-15.6" FHD 165Hz IPS
-VGA : RTX 3060 6GB
-FREE Legion Bagpack 

Lenovo Legion 5i (I7-12th|16GB|1TB|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU :​ Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB M.2
-15.6" FHD 165Hz IPS
-VGA : RTX 3070Ti 8GB
-FREE Legion Bagpack 

Dell Alienware gaming laptop

Dell G15 5520 (I9-12th/16GB/512GB) RTX 3070Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,849

-Intel Core I9-12900H 
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 165Hz
-VGA : RTX 3070Ti 8GB
-Free Dell Backpack 15Inch
-Free Gaming Headset

Dell G16 (I7-12th/16GB/1TB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,399 $1,349

-Intel Core I7-12700H 
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-Display : 16inch QHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB GDDR6
-Free Dell Backpack 16inch
-Free Gaming Headset

Dell G15 (R7|8GB|512GB|RTX 3050Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty
$999 $850

-AMD Ryzen R7-5800H 
-RAM : 8GB DDR4
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Headset

Alienware - x14 R1 14.0" 144Hz FHD Gaming Laptop

stock end of April
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,549

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-14" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Alienware Backpack
-Free Gaming Headset

Gaming Laptop Gigabyte, ACER

Acer - Predator Helios 300 - 15.6" FHD 165Hz Gaming Laptop

stock end of April
1 Year Warranty Hardware
$1,399 $1,299

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-PH315-55-70ZV
-Free Backpack

AORUS GIGABYTE 15p - 15.6 IPS Level 240Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499 $1,799

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 32GB DDR4 

-SSD: 1TB PCIe NVMe M.2
-VGA: RTX 3080 8GB
-15.6" FHD IPS 1920 x 1080 240Hz
-AORUS 15P YD-73US244SH

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,649

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Windows 11 License
-AERO 16 XE4-73US914HH

ACER Predator Helios 300 15 (I7-12th/16GB/1TB/RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,799

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 1TB PCIe 
-15.6" QHD 240Hz
-VGA: RTX 3070Ti
-Model PH315-55-795C
-Free Sleeve

HP HP Brand

HP OMEN 16-K0042TX

Available In Stock!
1 Year Warranty
$1,849

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD : 1TB PCIe M2
-Display : 16.1" FHD
-Windows 11 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP Victus 16 (R7/32GB/1TB) 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,249 $1,099

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16.1" IPS 1920x1080
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack
-Free Gaming Headset

MSI Office Laptop 2021

MSI BRAVO 15 B5DD-075KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,049 $949

-AMD Ryzen 7 5800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD RX5500M 4GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

-Free Backpack | Mouse

MSI GF63 Thin 11SC-1231KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$699

-CPU: Intel Core I5-11400H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE
-Display: 15.6' FHD 144Hz
-VGA: GTX 1650 Max-Q 4GB
-Window 11 Licensed 

-Free MSI Backpack, Mouse

MSI Gaming COMPANY

MSI GP66 Leopard 11UG-290 (I7-11th/16GB/1TB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,349

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-FREE Sleeve

MSI Cyborg 15 A12VE

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$1,099
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-12620H
-Ram : 8GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Thin GF63 12VE-060KH

Available In Stock!
2 Year Warranty Hardware
$999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-
12450H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE Gen4
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Cyborg 15 A12VF (4060)

Available In Stock!
2 Years Warranty Hardware
$1,199
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-12620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Katana 15 B13VEK

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$1,249
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-13620H
-Ram : 8GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Katana 17 B13VFK

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$1,449
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-17.3" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Backpack | MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Vector GP77 13VG

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware
$2,299

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-13700H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-FREE MSI Backpack
-MSI Mouse, Headset

MSI Stealth 17 A13VH

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware
$3,999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 32GB DDR5
-SSD : 2TB PCIe Gen4
-17.3" 4K 144Hz Mini-LED
-VGA: RTX 4080 12GB
-FREE Backpack | MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Raider GE78 HX 13VH

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware
$4,399

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I9-13950HX

-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-FREE MSI Backpack
-MSI Mouse, Headset

MSI Titan GT77 HX 13VI

Coming Soon
2 Years Warranty Hardware
$5,699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I9-13980HX

-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" 4K 144Hz Mini LED HDR
-VGA: RTX 4090 16GB
-FREE MSI Backpack, Mouse
-Headset-
FlashDrive-Keychain

MSI Raider GE77 HX 12UGS-257KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,199
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Evo Core I9-12900HX
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 2TB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3070Ti Max-Q
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Titan GT77 12UGS-212KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 2TB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

Gaming Brand Desktop Gaming

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock
$1,500 $1,230

AMD RYZEN 7 5700G 3.8Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $1,849

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB + HDD 1TB
- VGA : RTX 3070

Razer blade

Razer Blade 15 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,099 $3,900

-Intel® Core™ i9-12900H 
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 4K 144Hz
- Model : RZ09-0421PEF3-R3B1

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,999 $3,599

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421PED3-R3U1

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,499 $2,900

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421NED3-R3B1

Razer Blade 17 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Booking Stock
1 Year Warranty Hardware
$4,299 $3,999

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-17.3″ 4K 144Hz
-Model : 
RZ09-0423PEF3-R3B1

Razer Blade 17 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-17.3″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0423NED3-R3B1

Razer Blade 17 - QHD 165Hz - GeForce RTX 3060 - Black

Booking Stock
1 Year Warranty
$2,599

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3060 6GB
-17.3″ 2K 165Hz
- Model : RZ09-0423EEA3-R3B1

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3080Ti)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,899 $2,899

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427PEA3-R3U1

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3070Ti)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,899 $2,399

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427NEA3-R3U1

Microphone / Speaker / Headphone

ASUS and MSI Monitor Company

ROG Strix XG49VQ Super Ultra-Wide HDR (49" FHD 144Hz)

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,159

Samsung EVO M2 SSD

SAMSUNG 980 PRO 2TB M.2 4.0

Available In Stock
1 Year Warranty
$280

Model : MZ-V8P2T0BW

SAMSUNG 970 EVO Plus 2TB M.2

Available In Stock
1 Year Warranty
$255

Model : MZ-V7S2T0BW

GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB M.2 2280

Available In Stock
1 Year Warranty
$210

Model : GP-ASM2NE6200TTTD

ADATA SX6000 Pro 1TB

Available In Stock
1 Year Warranty
$85

Logitech Mouse

Logitech G Pro Wireless Mouse

Available In Stock
$145 $110

Logitech MX Master 3S For mac

Available In Stock
$129

Logitech MX Master 3 Wireless

Available In Stock
$120 $99


Logitech G502 Wireless Mouse

Available In Stock
$100 $90


Logitech G703 Wireless Mouse

Available In Stock
$88


Logitech G502 SE Mouse

Available In Stock
$70

Logitech G502 Wired Mouse

Available In Stock
$65


Logitech G920 Driving Force Shifter

Available In Stock
$65

Logitech G Pro Wired Mouse

Available In Stock
$65

Logitech G403 Hero

Available In Stock
$60


Logitech G304 Wireless Mouse

Available In Stock
$44


Logitech C922 Pro HD Stream Webcam

Available In Stock
$85

Logitech StreamCam (1080p/60FPS)

Available In Stock
$155


Razer Gaming Mouse Pad

Gaming Mouse

Gaming Mouse ASUS ROG and MSI Mouse

ASUS P514 ROG GLADIUS III Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75 $65

ASUS ROG P504 Gladius II Gaming Mouse

Available In Stock
$69 $59

ASUS P304 TUF Gaming M5 Mouse

Out of Stock
1 Year Warranty
$28

ASUS P513 ROG KERIS WIRELESS Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$79 $69

ASUS P511 ROG CHAKRAM CORE Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$70 $60

ASUS ROG Strix Carry P508 Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$69 $59

ASUS P704 ROG Chakram Gaming Mouse

Available In Stock!
1 Year Warranty
$125

MSI Clutch GM08 Gaming Mouse

Available In Stock
$20 $15

ASUS P507 ROG GLADIUS II CORE Gaming Mouse

Available In Stock!
1 Year Warranty
$40

ASUS P514 ROG Gladius 3 Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75 $65

Gaming Keyboards

ASUS XA04 Strix SCOPE

Available In Stock
$135

ASUS TUF K3 Gaming Keyboard

Available In Stock
$70

-Model : 90MP01Q0-BKUA00
-Model : 90MP01Q2-BKUA00

Logitech G213 RGB GAMING KEYBOARD

Available In Stock
$65


Logitech K835 TKL MECHANICAL

Available In Stock
$45


Logitech K380 (Bluetooth Keyboard)

Available In Stock
$35


Logitech Pro X Keyboard

Available In Stock
$150

Logitech MX Palm Rest

Available In Stock
$27

Ram For Laptop

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 16GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty
$90

 32GB (2x16GB) /3200MHz = 170$

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 8GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty
$50

 16GB (2x8GB) /3200MHz = 90$

Gaming Chair