430

បេកគីឌៀល មានសេវាបង់រំលោះជាមួយដៃគូរសហការ អុីអន / សេវាទិញចូល វ៉ៃដូរយកថ្មី

Dell XPS / Inspiron / Alienware

Alienware M16 (I7-13th/16GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3643
$2,149 $1,649

-CPU : Intel Core I7-13700HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-Storage : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 165Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack
-Free Gaming Headphone
-Free Cleaning Kit
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Alienware m16 R2 (Ultra 7/16GB/1TB) RTX 4070

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3988
$1,849

-Intel Core Ultra 7 (155H)
-Ram : 16GB DDR5 5600MHz
-Storage : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 240Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack
-Free Gaming Headphone
-Free Cleaning Kit
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2604
$1,999 $1,149

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

ACER Predator Helios 300 (I7-12th/16GB/512GB) RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3104
$1,399 $969

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-14" WUXGA 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Gaming Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

HP Victus 16 (R7/32GB/1TB) 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2919
$1,249 $949

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16.1" IPS 1920x1080
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Lenovo, Asus Mobile Gaming

ASUS ROG ALLY (Z1 Extreme/16GB/512GB)

Available In Stock!
2 Year Warranty

SKU BECKIE3501
$699

Upgrade 1TB +70$
Upgrade 2TB +150$
-Free Protective Shell

ASUS ROG ALLY Protective Shell

Available In Stock

SKU BECKIE3763
$20

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF FX507ZC4-HN108W​ 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3338
$799

(តម្លៃអាចចចារបាន)
-CPU : Intel Core I5-12500H

-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB PCIe
-Display : 15.6″ FHD 144Hz
-VGA : RTX 3050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | Mouse Pad
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Headset

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-LP100W 2B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE2480
$949 $849

(Promotion Cash Back)
-CPU : AMD R5-7535HS
-Ram : 16GB DDR5
-Storage : 512GB PCIe
-VGA​​ : RTX 4050 6GB
-Display ​: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | Mouse Pad
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Headset

ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP119W-2B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3508
$1,049 $949

(Promotion Cash Back)
-CPU: AMD R5-7535HS
-Ram: 16GB DDR5
-Storage: 512GB PCIe
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display : 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | Mouse Pad
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Headset

ASUS ROG FLOW

ASUS ROG Flow Z13 (GZ301VV-MU013W 1A-BLACK)

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3298
$2,099

-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram: 16GB LPDDR5 
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display: 13'' QHD+ 165Hz
-FREE Sleeve, Mouse
-FREE Headset, Pen

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM042W (2023)

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3419
$4,399

(តម្លៃអាចចចារបាន)
-CPU: AMD R9-7945HX

-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 4090 16GB
-Display: 16.10″ QHD+ 240Hz
-FREE ASUS Backpack, Mouse
-FREE Asus Mouse (Gladius3)

ASUS ROG Strix Gaming

ASUS ROG STRIX G814JU-N6128W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock ​!
2 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3427
$1,499 $1,419

(Promotion Cash Back)
-CPU: Intel Core I7-13650HX

-Ram: 16GB DDR5 (16GBx1)
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 4050 6GB 
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713RC-HX068W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3340
$1,049 $999

(Special Promotion)
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 8GB+8GB Free DDR5
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG Gaming Laptop ( USA Version )

ASUS ROG Zephyrus G14 2023 (R9/16GB/512GB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3604
$1,299 $1,249

-CPU : AMD R9-7940HS
-Ram : 16GB DDR5
-Storage : 512GB PCIe
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display : 14″ QHD 165Hz​
-Free ASUS ROG Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleaning Kit
-Free Onikuma Headset
-Free Mousepad

ASUS ROG Zephyrus G16 2023 (I7/16GB/512GB) RTX 4060

Restock 20-06-24
1 Year Warranty

SKU BECKIE3622
$1,299 $1,249

-CPU : Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-Storage : 512GB PCIe
-VGA : RTX 4060 8GB 
-Display : 16" FHD 165Hz
-Free ASUS ROG Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleaning Kit
-Free Onikuma Headset
-Free Mousepad

ASUS ROG Flow X13 GV302XA (R9/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3801
$1,249 $899

-CPU: AMD Ryzen 9-7940HS
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB PCIe
-VGA: AMD Radeon Graphics
-Display: 13.4'' FHD Touch
-FREE Sleeve Bag, 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

ASUS ROG Zephyrus G14 (R7/16GB/512GB) RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE1268
$920 $899

-CPU : AMD R7-5800HS
-Ram : 16GB DDR4
-Storage : 512GB PCIe
-Display : 14″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Model : GA401QM
-Free ASUS Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

ASUS ROG Strix G15 (G513IM-US73)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE3304
$1,049 $900

-CPU : AMD R7-4800H
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage : 512GB PCIE G4
-VGA : RTX 3060 6GB
-Display : 15.6″ FHD 144Hz
-Free ASUS Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

ASUS TUF Dash F15 (I7-12th/16GB/512GB) RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE2663
$1,049 $999

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-Storage : 512GB PCIe
-Display : 15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-Free ASUS Backpack
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

ASUS ROG Flow Z13 (I9-13th/16GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3725
$2,199 $1,849

-CPU : Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 1TB PCIE (G4)
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display : 13.4'' WQXGA 165Hz
-Free Sleeve Bag
-Free Keyboard | PEN
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mousepad

Lenovo Gaming Laptop Beckie

Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H RTX 4090 (2024)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3413
$3,399 $3,349

-CPU :​ Intel Core I9-14900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 240Hz IPS
-VGA : RTX 4090 16GB
-83DECTO1WW (AUS)
-FREE Legion Bagpack 

Legion Slim 5i (16", Gen 9) 2024

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3468
$1,599 $1,549

-CPU :​ AMD 7 8845HS
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-16" 2.5K 2560x1600 IPS 165Hz 
-VGA : RTX 4060 8GB
-83DHCT01WW / 4Zone RGB
-FREE Gaming Bagpack 
-FREE Laptop Stand
-FREE Cleantip
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mousepad

Legion Pro 5i 16" 2K 165Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3764
$1,349 $1,299

-CPU :​ Intel Core I7-13700HX
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 165Hz IPS
-VGA : RTX 4060 8GB
-Window License l RGB Key
-Keyboard 4 Zone RGB 
-FREE Gaming Bagpack 
-FREE Laptop stand
-FREE Cleantip
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mousepad

Lenovo LOQ 15IRH8 (I7-13th/16GB/512GB/RTX 4050) RGB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3518
$1,149 $999

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4050 6GB
-Window 11 License | RGB Key 
-Free Gaming Backpack 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Lenovo LOQ 15IRH8 (I7-13th/16GB/512GB/RTX 4060) RGB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3519
$1,249 $1,049

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram: 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4060 8GB
-Window License | RGB Key
-Free Gaming Backpack 
-Free Laptop Stand
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

Lenovo Legion 5 AMD 82RD (R7/16GB/2TB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU BECKIE3415
$1,299 $949

-CPU :​ AMD R7-6800H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 2TB M.2 G4
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-Keyboard RGB Gaming
-Free BAKPACK
-Free LAPTOP STAND
-Free Cleantip
-Free Mouse Bluetooth
-Free Gaming Mousepad

MSI Gaming COMPANY

MSI Cyborg 15 A13VFK-1216KH

Check stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3328
$1,199
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Cyborg 15 A12VEK-1272KH

Check stock
2 Years Warranty Hardware

SKU BECKIE3329
$999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

Ram For Laptop

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 16GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU PG29BD2428
$55

 32GB (2x16GB) /3200MHz = 100$

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 8GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BECKIE2427
$40

 16GB (2x8GB) /3200MHz = 90$

Gaming Headset

Logitech G933s Gaming Headset

Available In Stock

SKU LG28BD1888
$150 $135

Logitech G G533 Wireless Gaming Headset

Available In Stock

SKU LG28BD1691
$120

Gaming Brand Desktop Gaming

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock

SKU BECKIE2599
$1,500 $1,099

- AMD RYZEN 7 5700G 3.8Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFi 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Logitech Mouse

Logitech G903 HERO Sensor LIGHTSPEED wireless mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1778
$120 $99

Logitech G Pro Wireless Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1753
$90

Logitech MX Anywhere 3s Black

Available In Stock

SKU LM27BD1754
$85

Logitech G703 Wireless Mouse

Out of Stock

SKU BECKIE1574
$80 $65


Logitech G Pro Wired Mouse

Available In Stock

SKU BECKIE1745
$65 $45

Logitech G502 SE Mouse

Available In Stock

SKU BECKIE1891
$60 $45

Logitech MX Master 3S For mac (Black)

Available In Stock

SKU BECKIE1892
$115

Logitech MX Master 3S Bluetooth Mouse for Windows (White)

Available In Stock

SKU BECKIE1563
$99


Logitech MX Master 3S Bluetooth For Windows (Black)

Available In Stock

SKU BECKIE1577
$99


Logitech Brand Keyboard (logitech)

Logitech G613 WIRELESS MECHANICAL GAMING

Available In Stock

SKU BECKIE1579
$90


Logitech K835 TKL MECHANICAL

Out of Stock

SKU BECKIE1559
$45


Logitech K380 (Bluetooth Keyboard)

Available In Stock

SKU BECKIE1571
$35


Logitech MK345 Wireless Keyboard & Mouse Combo

Available In Stock

SKU BECKIE2184
$30

Logitech K580 Slim Multi Device Keyboard

Out of Stock

SKU BECKIE1743
$39

Logitech MX Palm Rest

Available In Stock

SKU LM34BD1887
$15

Gaming Mouse

Alienware - AW610M Wired /Wireless Mouse - Dark Gray

Available In Stock

SKU AA29BD476
$75

Alienware 610M Wired/Wireless Lunar Light

Available In Stock

SKU A629BD741
$75

Razer Combo Set (Cynosa + DeathAdder)

Available In Stock

SKU RC29BD2007
$50

Razer Viper 8KHz Wired Gaming Mouse

Available In Stock

SKU RV29BD1541
$55

Razer Viper Mini - Wired Gaming Mouse

Available In Stock

SKU RV29BD936
$40

XBOX Adaptive Controller

Available In Stock

SKU XA29BD1928
$155 $99

Razer Wolverine Gaming Controller

Out of Stock

SKU RW29BD1903
$99

XBOX Bluetooth Special Edition Wireless (Mineral Camo)

Available In Stock

SKU XB29BD1924
$80 $65

Gaming Mouse ASUS ROG and MSI Mouse

ASUS P514 ROG GLADIUS III Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75 $65

ASUS P511 ROG CHAKRAM CORE Gaming Mouse

Check Stock
1 Year Warranty

SKU AP29BD1982
$70 $60

ASUS P704 ROG Chakram Gaming Mouse

Check Stock
1 Year Warranty

SKU AP29BD1983
$125

ASUS P507 ROG GLADIUS II CORE Gaming Mouse

Check Stock
1 Year Warranty

SKU AP29BD1978
$40

Microsoft Keyboard

ASUS TUF K3 Gaming Keyboard

Available In Stock

SKU BECKIE2276
$70


Cooler Master CM SK622 RGB MECHANICAL BLUE BT KEYBOARD

Available In Stock

SKU BECKIE1550
$130 $90

Gaming Backpack

Razer Rogue Backpack V3 Chromatic 13inch

Available In Stock

SKU RR20BD1599
$85 $55

Alienware, Galaxyweave Black, Travel Backpacks AW523P

Available In Stock

SKU AG20BD1904
$50

Dell Alienware 15" Vindicator 2.0 Sleeve, Black (AWV15NS-2.0)

Available In Stock

SKU DA20BD1122
$35 $25

Dell Alienware 17" Vindicator 2.0 Sleeve, Black (AWV17NS-2.0)

Available In Stock

SKU DA20BD1123
$35 $25

Dell Bag 17" Black with Rainbow Reflective Front Panel,

Available In Stock

SKU DB20BD1120
$60 $40

Dell Essential Backpack 15

Available In Stock

SKU DE20BD466
$35 $15

ASUS ROG Ranger BP2701 Gaming Backpack 17" Laptop

Available In Stock

SKU BECKIE1816
$70 $35

Gaming Chair

Razer Iskur x Ergonomic Chair

Available In Stock

SKU BECKIE1901
$270