25

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Acer Predator Helios 300 (I7-12th/16GB/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AP30BD3104
$1,399 $1,149

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Original Bag

MSI GP66 Leopard 11UG-290 (I7-11th/16GB/1TB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MG31BD1933
$1,499 $1,099

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz

MSI BRAVO 15 B5DD-075KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MB28BD1809
$1,049 $899

-AMD Ryzen 7 5800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD RX5500M 4GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU GA30BD2604
$1,999 $1,549

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH

Dell XPS / Inspiron / Alienware

Dell G16 (I7-12th/16GB/1TB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DG27BD3228
$1,399 $1,249

-Intel Core I7-12700H 
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB (PCIe) M.2
-Display : 16inch QHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB GDDR6
-Free Dell Backpack 16inch

Alienware x14 R1 (I7/16GB/512GB/RTX 3060) White

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AX27BD2926
$1,999 $1,299

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-14" FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Alienware Backpack

ASUS ZenBook Model

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VV-P1018W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AZ27BD2691
$2,399

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Evo Core I9-13900H

-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 1TB SSD 
-14.5" 2.8K OLED 120Hz Touch 
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Sleeve Bag, Stylus Pen 

ASUS TUF Gaming Model

ASUS TUF FX506HF-HN034W 2B-GRAPHITE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AT27BD3423
$719

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I5-11400H

-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 2050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF FX506HC-HN350W 2B-GRAPHITE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AT27BD3337
$779

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I5-11400H

-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF FX507ZC4-HN108W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AT27BD3338
$899 $849

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I5-12500H

-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF FX707ZU4-HX045W 2B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AT27BD3425
$1,149

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-12700H

-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-17.3″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF FX707ZV4-HX062W JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AT27BD3426
$1,249

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-12700H

-Ram : 16GB DDR4 
-SSD :  512GB NVMe
-17.3″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF Gaming A15 FA507NU-LP062W 2B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AT27BD2480
$1,049 $949

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R7-7735HS
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 4050 6GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS ROG Gaming Laptop ( USA Version )

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401QM-G14.R73060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD1268
$1,049 $1,029

-CPU : AMD R7-5800HS
-Ram : 16GB DDR4
-Storage : 512GB PCIe
-14″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE ASUS Rog Backpack

ASUS ROG Flow X16 (GV601RM-X16.R93060) Touch Screen

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AR31BD2620
$2,199 $1,549

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-FREE Sleeve Bag

ASUS ROG FLOW X13 (GV301RE-X13.R93050T) TOUCH SCREEN

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD2716
$1,899 $1,299

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 6400MHz
-SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0
-VGA: RTX 3050 Ti 4GB
-13.4″ WUXGA IPS FHD 120Hz
-FREE Sleeve

ASUS ROG Flow Z13 GZ301ZE-Z13

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU AR31BD2562
$1,699 $1,399

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Sleeve Bag

ASUS ROG STRIX SCAR 15.6inch G533ZM-ES93 (USA)

Available In Stock!
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD3271
$1,599

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060
-Display 15.6″ FHD 300Hz
-Free Asus Rog Backpack

ASUS ROG Strix G513IM-US73 (R7/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD3304
$1,049 $930

-CPU: AMD Ryzen 7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display 15.6″ FHD 144Hz
-Free Asus Gaming Bag 60$

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW-G15.R93070T

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD2802
$2,149 $1,499

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB PCIe 4.0
-VGA: RTX 3070 Ti
-15.6" QHD 165Hz
-FREE Asus Backpack

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-12th/16GB/3070 Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD2470
$2,099 $1,649

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-FREE ASUS Bagpack

ASUS TUF Dash F15 (I7-12th|16GB|512GB|RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AT31BD2663
$1,499 $1,199

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-FREE ASUS Backpack

ASUS - TUF Gaming A16 16" FHD 165Hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AT31BD3458
$999

-AMD RYZEN 7 7735HS
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD :  512GB NVMe
-16″ FHD 165Hz
-VGA: Radeon RX7600S V8G
-FA617NS-A16.R77600
-FREE ASUS Backpack

ASUS ROG FLOW

ASUS ROG Flow Z13 GZ301VIC-MU003W 1F-ACRONYM

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD3299
$2,799
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram: 32GB LPDDR5
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 4070 
-Display: 13'' QHD 165Hz
-FREE Stylus

ASUS ROG Flow Z13 GZ301VU-MU009W 1A-BLACK

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD3298
$2,099

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I9-13900H

-Ram: 16GB LPDDR5 
-Storage: 1TB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 4050 
-Display: 13'' QHD+ 165Hz
-FREE Sleeve, Mouse
-FREE Headset, Pen

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD129W 1A-Black

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD2569
$2,999 $2,399

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA : Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-External GC31S RTX 3080 GPU
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Pen -Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO195W

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD2507
$4,299 $3,599
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 64GB DDR5 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse|
Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM042W (2023)

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD3419
$4,399

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R9-7945HX

-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 4090 16GB
-Display: 16.10″ QHD+ 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse (Gladius3)
-FREE Asus Headset

ASUS ROG Zephrus G16 GU603VV-N4062W 2D-MOONLIGHT WHITE

Available In Stock​!
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD3435
$1,949 $1,799
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Core I9-13900H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 4060 8GB
-16″ WQXGA 2K 240Hz
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Mouse & Headset

ASUS ROG Zephyrus M16 GU604VI-NM046W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AR28BD3418
$2,599 $2,399
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Core I9-13900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 4070 8GB
-16″ WQXGA 2K 240Hz
-FREE ASUS Bagpack
-FREE ASUS Mouse (Gladius3)
-FREE ASUS Headset

ASUS ROG Gaming Series

ASUS ROG Strix Scar 18 G834JY-N6037W

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3296
$3,699

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 32GB DDR5 16GBX2
-
Storage: 2TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4090 16GB
-Display: 18" QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-Asus Mouse, Asus Headset

ASUS ROG Strix Scar 18 G834JZ-N6024W

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3295
$2,999

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 32GB DDR5 16GBX2
-
Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4080 12GB
-Display: 18" QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-Asus Mouse, Asus Headset

ASUS ROG STRIX G18 G814JI-N6121W Green

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3431
$2,199

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4070 
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | MousePad

ASUS ROG Strix G18 G814JI-N6125W Grey

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3297
$2,199

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX

-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4070 
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse | MousePad

ASUS ROG STRIX G814JV-N6074W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3432
$1,899

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4060 8GB
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse / MousePad

ASUS ROG STRIX G814JV-N6041W 1C-GRAY

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3433
$1,899

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4060 8GB
-Display: 18″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse / MousePad

ASUS ROG STRIX G814JU-N5077W 1C-GRAY

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AR29BD3427
$1,599
    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     

-CPU: Intel Core I9-13980HX
-Ram: 16GB DDR5 8GB x2
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 4050 6GB 
-Display: 18″ FHD 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse|Mouse Pad

ASUS ROG Strix G513RC-HN101W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU AR29BD3339
$999 $949

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: AMD R7-6800HS

-Ram: 8GB DDR5
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6" FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713RC-HX068W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AR29BD3340
$1,049 $999

    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     
-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 8GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713PU-HX067W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AR29BD3352
$1,499
    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     

-CPU: AMD R9-7945HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 4050 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

ASUS ROG Strix G713PV-LL034W-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AR29BD2309
$1,799 $1,749
    (តំលៃអាចចុះថ្លៃបាន)     

-Ryzen R9-7945HX
-Ram: 16GB DDR5 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 4060 8GB
-17.3″ QHD 240Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad

Lenovo Gaming Laptop Beckie

Lenovo Legion Pro 7 2K ​(I9-13th/32GB/1TB) RTX 4090

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3413
$3,099

-CPU :​ Intel Core I9-13900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 240Hz IPS
-VGA : RTX 4090 16GB
-82WQCTO1WW (AUS)
-Battery 99.9Wh, Charger 330W
-FREE Legion Bagpack 

Lenovo Legion Pro 7 2K ​(I9-13th/32GB/1TB) RTX 4080

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3319
$2,999 $2,799

-CPU :​ Intel Core I9-13900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 240Hz IPS
-VGA : RTX 4080 12GB
-82WQ002RUS (USA)
-Battery 99.9Wh, Charger 330W
-FREE Legion Bagpack 

Lenovo Legion Pro 7 2K ​(I9-13th/32GB/1TB) RTX 4070

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3414
$2,399 $2,199

-CPU :​ Intel Core I9-13900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-SSD : 1TB M.2
-16" 2K 2560x1600 240Hz IPS
-VGA : RTX 4070 8GB
-82WR000BAU (AUS)
-Battery 99.9Wh, Charger 300W
-FREE Legion Bagpack 

Lenovo Legion 5 AMD 82RD (R7/16GB/2TB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3415
$1,299 $1,149

-CPU :​ AMD R7-6800H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 2TB M.2 G4
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-Keyboard RGB Gaming
-FREE Gaming Bagpack 

Legion Slim 7i Gen8 (I9/16GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LS22BD3467
$2,099

-CPU :​ Intel Core I9-13900H
-Ram : 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-16" WQXGA 2K 240Hz IPS
-VGA : RTX 4070 8GB
-Keyboard / 4Zone RGB
-82Y30004WW (AUS)
-FREE Backpack 

Lenovo LOQ 15IRH8 Gaming 2023 (RTX 4050) RGB Key

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3518
$1,149

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4050 6GB
-Window Home / RGB Key 
-Battery 60Wh,Charger 170W
-FREE Gaming Bagpack 

Lenovo LOQ 15IRH8 Gaming 2023 (RTX 4060) RGB Key

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3519
$1,249

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram: 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4060 8GB
-Window Home / RGB Key
-Battery 60Wh,Charger 170W
-FREE Gaming Bagpack 

Lenovo LOQ 15IRH8 Gaming 2023 RTX4060 White Backlit

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL22BD3465
$1,199

-CPU :​ Intel Core I7-13620H
-Ram: 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA : RTX 4060 8GB
-Window Pro / White Backlit 
-Battery 60Wh,Charger 170W
-FREE Gaming Bagpack 

HP HP Brand

HP Victus 16 (R7/32GB/1TB) 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU HV30BD2919
$1,249 $1,049

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16.1" IPS 1920x1080
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack

MSI Gaming COMPANY

MSI Cyborg 15 A12UCX (2050)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MC29BD3469
$769

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-
12450H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE Gen4
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 2050 4GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Thin GF63 12VE-060KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MT29BD3236
$899 $869

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-
12450H
-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 512GB PCiE Gen4
-Display: 15.6'' FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Cyborg 15 A12VF (4060)

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MC29BD3328
$1,149
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-12620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Cyborg 15 A12VE-235KH

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MC29BD3329
$999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-12650H
-Ram : 8GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-15.6" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4050 6GB
-FREE Backpack | MSI Mouse

MSI Katana 17 B13VFK

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MK29BD3326
$1,349
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I7-13620H
-Ram : 16GB DDR5
-SSD : 512GB PCIe Gen4
-17.3" FHD 144Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE Backpack | MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Vector GP77 13VG

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MV29BD3233
$2,299 $1,999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-13700H

-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-FREE MSI Backpack
-MSI Mouse, Headset

MSI Stealth Studio 17" A13VH

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MS29BD3325
$3,999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I9-13900H
-Ram : 32GB DDR5
-SSD : 2TB PCIe Gen4
-17.3" 4K 144Hz Mini-LED
-VGA: RTX 4080 12GB
-FREE Backpack | MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Stealth 17 Studio A13VG

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU MS29BD3471
$2,499

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB DDR5
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz 
-VGA: RTX 4070 12GB
-FREE Backpack | MSI Mouse
-FREE Headset

MSI Stealth 16 Studio A13VF

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU MS29BD3472
$1,999

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4060 8GB
-FREE MSI Backpack
-MSI Mouse, Headset

MSI Raider GE78 HX 13VH

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MR29BD3234
$4,399

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I9-13950HX

-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" QHD 240Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-FREE MSI Backpack
-MSI Mouse, Headset

MSI Titan GT77 HX 13VI

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU MT29BD3235
$5,699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-Intel Core I9-13980HX

-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 4TB PCIe Gen4
-17.3" 4K 144Hz Mini LED HDR
-VGA: RTX 4090 16GB
-FREE MSI Backpack, Mouse
-Headset-
FlashDrive-Keychain

MSI Titan GT77 12UGS-212KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU MT29BD3193
$3,999 $2,999
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 2TB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

Razer Blade 2023 Model

Razer Blade 16 (I9/32GB/2TB/RTX 4090)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$4,599

-Intel® Core™ i9-13950HX 
-Ram: 32GB DDR5
-SSD: 2TB PCIe 4
-VGA: RTX 4090 16GB
-16″ 3840x2400 120Hz Mini-LED
- Model : 
RZ09-0483UEJ4-R3U1

Razer Blade 18 (I9/32GB/2TB/RTX 4080)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$4,199

-Intel® Core™ i9-13950HX 
-Ram: 32GB DDR5
-SSD: 2TB PCIe 4
-VGA: RTX 4080 12GB
-18″ 2560x1600 240Hz
- Model : 
RZ09-0484TEH3-R3U1

Razer blade 16 (I9/32GB/1TB/RTX 4080)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,999

-Intel® Core™ i9-13950HX 
-Ram: 32GB DDR5
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 4080 12GB
-16″ 2560x1600 240Hz
- Model : 
RZ09-0483TEH3-R3U1

Razer Blade 18 (I9/32GB/1TB/RTX 4070)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,599

-Intel® Core™ i9-13950HX 
-Ram: 32GB DDR5
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 4070 8GB
-18″ 2560x1600 240Hz
- Model : 
RZ09-0484SEH3-R3U1

Microphone / Speaker / Headphone

Ram For Laptop

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 8GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU PG29BD2427
$40

 16GB (2x8GB) /3200MHz = 90$

PNY-XLR8 GAMING Ram for Laptop 16GB = 3200MHz

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU PG29BD2428
$55

 32GB (2x16GB) /3200MHz = 100$

Samsung Internal NVME M.2

SAMSUNG 980 PRO 2TB M.2 4.0

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU S922BD1640
$230 $200

Model : MZ-V8P2T0BW

SAMSUNG 970 EVO Plus 2TB M.2

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU S922BD1006
$200 $140

Model : MZ-V7S2T0BW

GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB M.2 2280

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU GA22BD2818
$200 $155

Model : GP-ASM2NE6200TTTD

Gaming Headset

AW310H Wired Stereo Gaming Headset

Available In Stock
$95

Logitech G933s Gaming Headset

Available In Stock

SKU LG28BD1888
$160

Logitech G733 Wireless RGB Gaming Headset (Black)

Available In Stock

SKU LG28BD1755
$145

Logitech G733 Wireless RGB Gaming Headset (White)

Out of Stock

SKU LG28BD1746
$145

Logitech G Pro X Gaming Headset

Available In Stock

SKU LG28BD1565
$140

Logitech G G533 Wireless Gaming Headset

Available In Stock

SKU LG28BD1691
$120

Razer Blackshark V2 Wiredgaming Headset Usb SC

Available In Stock

SKU RB28BD1548
$95 $70

Gaming Brand Desktop Gaming

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock

SKU AR31BD2599
$1,500 $1,199

AMD RYZEN 7 5700G 3.8Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Alienware Aurora R12 (I7-11th/16GB/256GB+1TB/RTX 3070)

Available In Stock
Original Spec Model

SKU AA31BD2113
$2,499 $1,699

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB + HDD 1TB
- VGA : RTX 3070

Logitech Mouse

Logitech G Pro Wireless Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1753
$145 $110

Logitech MX Master 3S For mac

Out of Stock

SKU LM27BD1892
$129 $115

Logitech G903 HERO Sensor LIGHTSPEED wireless mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1778
$120 $99

Logitech G502 Wireless Mouse

Out of Stock

SKU LG27BD1569
$100 $90


Logitech G703 Wireless Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1574
$88


Logitech MX Anywhere 3

Out of Stock

SKU LM27BD1754
$85 $80

Logitech G502 SE Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1891
$70

Logitech G502 Wired Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1568
$65


Logitech G920 Driving Force Shifter

Available In Stock

SKU LG27BD2256
$65

Logitech G Pro Wired Mouse

Available In Stock

SKU LG27BD1745
$65

Logitech G403 Hero

Available In Stock

SKU LG27BD1558
$60


Logitech Pebble Wireless & Bluetooth Mouse (Rose)

Available In Stock

SKU LP27BD2163
$35 $25

ASUS Projector

Logitech StreamCam (1080p/60FPS)

Available In Stock

SKU LS33BD1564
$120


Logitech Brand Keyboard (logitech)

Logitech MX Keys Advanced keyboard Think it. Master it

Available In Stock

SKU LM34BD1576
$125


Logitech MK345 Wireless Keyboard & Mouse Combo

Out of Stock

SKU LM34BD2184
$50

Logitech G613 WIRELESS MECHANICAL GAMING KEYBOARD

Available In Stock

SKU LG34BD1579
$95


Logitech G213 RGB GAMING KEYBOARD

Available In Stock

SKU LG34BD1562
$65


Logitech K580 Slim Multi Device Keyboard

Available In Stock

SKU LK34BD1743
$50

Logitech K835 TKL MECHANICAL

Available In Stock

SKU LK34BD1559
$45


Logitech K380 (Bluetooth Keyboard)

Available In Stock

SKU LK34BD1571
$35


Logitech Pro X Keyboard

Available In Stock

SKU LP34BD1893
$150

Logitech MX Palm Rest

Available In Stock

SKU LM34BD1887
$27

Gaming Mouse

Razer Viper 8KHz Wired Gaming Mouse

Available In Stock
$79 $70

Razer Viper Mini - Wired Gaming Mouse

Available In Stock

SKU RV29BD936
$45

Alienware - AW610M Wired /Wireless Mouse - Dark Gray

Available In Stock

SKU AA29BD476
$120

Razer Wolverine Gaming Controller

Available In Stock

SKU RW29BD1903
$99

XBOX Adaptive Controller

Available In Stock

SKU XA29BD1928
$155 $99

MSI Force GC30 V2 Controller (White)

Available In Stock
$50 $45

MSI Force GC30 V2 Controller (Black)

Available In Stock
$50 $45

Gaming Mouse ASUS ROG and MSI Mouse

ASUS P514 ROG GLADIUS III Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$75 $65

ASUS ROG P504 Gladius II Gaming Mouse

Available In Stock
$69 $59

ASUS P511 ROG CHAKRAM CORE Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty
$70 $60

ASUS P704 ROG Chakram Gaming Mouse

Available In Stock!
1 Year Warranty
$125

ASUS P507 ROG GLADIUS II CORE Gaming Mouse

Available In Stock!
1 Year Warranty
$40

ASUS P514 ROG Gladius 3 Gaming Mouse

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AP29BD1819
$75 $65

Gaming Keyboards

ASUS XA04 Strix SCOPE

Out of Stock
$135

ASUS TUF K3 Gaming Keyboard

Available In Stock
$70

-Model : 90MP01Q0-BKUA00
-Model : 90MP01Q2-BKUA00

Cooler Master CM SK622 RGB MECHANICAL BLUE BT KEYBOARD

Available In Stock

SKU CM21BD1550
$130 $90

Gaming Backpack

Razer Rogue Backpack V3 Chromatic 15inch

Available In Stock

SKU RR20BD1580
$135 $99

Razer Rogue Backpack V3 Chromatic 13inch

Available In Stock

SKU RR20BD1599
$85 $55

Razer Tactical 15.6" Backpack

Available In Stock

SKU RT20BD1904
$75 $65

Mobile Edge ALIENWARE PRO BACKPACK

Available In Stock

SKU ME20BD1202
$65 $35

Dell Alienware 15" Vindicator 2.0 Sleeve, Black (AWV15NS-2.0)

Available In Stock

SKU DA20BD1122
$35 $25

Dell Alienware 17" Vindicator 2.0 Sleeve, Black (AWV17NS-2.0)

Available In Stock

SKU DA20BD1123
$35 $25

Dell Bag 17" Black with Rainbow Reflective Front Panel,

Available In Stock

SKU DB20BD1120
$60 $40

Dell Essential Backpack 15

Available In Stock

SKU DE20BD466
$35 $15

MSI True Gaming Backpack

Available In Stock

SKU MT20BD1898
$28 $25

ASUS Backpack BP1501G ROG

Available In Stock

SKU AB20BD1816
$39 $18