446

រីករាយជាមួយកម្មវិធីបញ្ចុះតំលៃពិសេស ក្នុងឧកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះ KONG XI FA CHAI 2024

Samsung Galaxy Book

Samsung - Galaxy Book3 Ultra 16" 3K AMOLED Laptop Core i9

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3442
$2,999 $2,799

-Intel Evo Core I9-13900H
-Ram: 32GB LPDDR5 6000Mhz
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Display: 16” 3K AMOLED 120Hz
-NVIDIA GeForce RTX 4070 
-NP960XFH-XA3US
-
Free Bag Sleeve

Samsung - Galaxy Book3 Ultra 16" 3K AMOLED Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3885
$2,099

-Intel Evo Core I7-13700H
-Ram: 16GB LPDDR5 6000Mhz
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Display: 16” 3K AMOLED 120Hz
-NVIDIA GeForce RTX 4050
-NP960XFH-XA1US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16" (I7/16GB/1TB) Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3443
$1,999 $1,699

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16” 3K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 Pro 360 16" (I7/16GB/1TB) Beige

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3899
$1,999 $1,699

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16” 3K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen
-Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 360 15.6"(I7/16GB/1TB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3800
$1,299 $1,199

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB PCIe 
-Display 15.6” AMOLED Touch
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-NP750QFG-KA1US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book3 360 2-in-1 13.3" i7-16GB -512GB - Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3952
$999

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram: 16GB LPDDR4
-Storage: 512GB PCIe 
-Display 13.3” AMOLED Touch
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-NP730QFG-KA1US
-
Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book2 Pro360 15.6" (I7|16GB|1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD3172
$1,899 $1,099

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 15.6” AMOLED Touch 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen /Weight 1.5Kg
-Free Bag Sleeve

Samsung Galaxy Book2 Pro360 13.3" (I7|16GB|512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SG28BD4003
$999

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB SSD NVMe
-Screen: 15.6” AMOLED Touch 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Included S Pen /Weight 1.1Kg
-Free Bag Sleeve

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

MSI Stealth 16 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS31BD3840
$1,799 $1,699

-Intel Core I7-13620H
-Ram: 32GB DDR5
-Storage : 1TB PCIe

-VGA: RTX 4070 8GB
-16" WUXGA 144Hz
-Free Gaming Backpack

MSI GP66 Leopard 11UG-290 (I7-11th/16GB/1TB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MG31BD1933
$1,499 $999

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU GA31BD2604
$1,999 $1,199

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH

Lenovo ThinkPad L15 Gen2 20X70074US

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LT31BD2681
$899 $649

-CPU : AMD R7 Pro 5850U
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB Upgrade
-Display : 15.6'' FHD
-VGA: AMD Radeon
-Windows 10 Pro

ASUS ROG Gaming Laptop ( USA Version )

ASUS ROG Zephyrus G14 (GA402XI-G14.R94070)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD3949
$1,699

-AMD R9-7940HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB PCIe
-VGA: RTX 4070 8GB
-14″ QHD 165Hz​ 500nits
-FREE Asus Backpack 

ASUS ROG Zephyrus G14 2023 (GA402XV-G14.R94060)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AR31BD3604
$1,699 $1,399

-AMD R9-7940HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 4060 8GB
-14″ QHD 165Hz​ 500nits
-FREE Asus Bagpack 

ASUS ROG Zephyrus G14 2023 (GA402NU-G14.R74050)

Available In Stock
1 Year Warranty hardware

SKU AR31BD3605
$1,399 $1,099

-AMD R7-7735HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 4050 6GB
-14″ QHD 165Hz​ 500nits
-FREE Asus Backpack 

ASUS ROG Zephyrus GA401QM

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AR31BD1268
$1,049 $949

-CPU : AMD R7-5800HS
-Ram : 16GB DDR4
-Storage : 512GB PCIe
-14″ FHD 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE ASUS Rog Backpack

ASUS ROG Zephyrus G16 2023

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU AR31BD3622
$1,599 $1,349

-CPU : Intel Core I7-13620H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 4060 8GB 
-16" FHD 165Hz
-FREE Asus Backpack

ASUS ROG Strix G16 G614JV-AS73

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU AR31BD3517
$1,399 $1,349

-CPU: Intel Core I7-13650HX
-Ram: 16GB DDR5
-Storage: 512GB PCIe
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display 16" FHD 165Hz
-Free ASUS Backpack

ASUS ROG Strix G513IM-US73

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AR31BD3304
$1,049 $930

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display 15.6″ FHD 144Hz
-Free ASUS Backpack

ASUS ROG Flow X13 GV302XA

Available In Stock
Big Promotion 29-02

SKU AR31BD3801
$1,249 $999

-CPU: AMD Ryzen 9-7940HS
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB PCIe
-VGA: AMD Radeon Graphics
-Display: 13.4'' FHD Touch
-FREE Sleeve Bag
-FREE Asus Pen 35$

ASUS TUF Dash F15 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AT31BD2663
$1,499 $1,069

-CPU : Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB NVMe
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-Model : FX517ZR-F15.I73070
-FREE ASUS Backpack

ASUS ROG Phone

Asus ROG Phone 8 Pro 512GB|16GB

Coming Soon

SKU AR33BD3992
$939

Asus ROG Phone 8 256GB|16GB

Coming Soon

SKU AR33BD3991
$819

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 512GB/16GB

Available In Stock

SKU AR33BD3636
$759 $749

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 256GB/8GB

Available In Stock

SKU AR33BD3634
$899 $639

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB Black

Available In Stock

SKU AR33BD3348
$899 $649

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB White

Available In Stock

SKU AR33BD3349
$899 $699

Lenovo, Asus Mobile Gaming

Lenovo Legion Go (Z1 Extreme/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU LL25BD3841
$799 $780

Upgrade 1TB +100$
Upgrade 2TB +200$
-Free Screen Protection

ASUS ROG ALLY (Z1 Extreme/16GB/512GB)

Available In Stock
2 Year Warranty

SKU AR25BD3501
$699

Upgrade 1TB +100$
Upgrade 2TB +200$
-Free Protective Shell

Docking Station Compatible for Mobile Gaming

Available In Stock

SKU DS25BD3737
$35

ASUS ROG ALLY Protective Shell

Available In Stock

SKU AR27BD3763
$20

Apple MacBook Air 15" M2 Chip

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Midnight MQKW3

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3529
$1,399 $1,149

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKW3

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Starlight

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3530
$1,399 $1,149

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
-Weight : 1.5KgMQKU3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Space Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3531
$1,399 $1,149

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKP3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Midnight

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3537
$1,395

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKX3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Space Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3539
$1,370

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKQ3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3538
$1,395

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKV3
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3540
$1,395

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKT3
-FREE Screen Protection

Apple MacBook Air 13"

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Coming Soon
1 Year Warranty X/A

SKU MA25BD3912
$1,079

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protector

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) MLY13

Coming Soon
1 Year Warranty X/A

SKU MA25BD2823
$1,079

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protector

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Coming Soon
1 Year Warranty X/A

SKU MA25BD2640
$1,079

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protector

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) Open BOX

Available In Stock
6 months Warranty

SKU MA25BD2806
$1,029 $999

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Coming Soon
1 Year Warranty LL

SKU MA25BD1305
$790

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray

Coming Soon
1 Year Warranty LL

SKU MA25BD4007
$790

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty Zp

SKU MA25BD1287
$799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Out of Stock
1 Year Warranty ZP

SKU MA25BD1286
$799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone

Apple MacBook Pro M1 M2 Pro/Max

Apple Vision Pro 256GB

Booking Now Arrive 3 weeks
1 Year Warranty Hardware

SKU AV31BD4001
$3,900

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Gray) (LL)

Stock 29-02
1 Year Warranty LL

SKU MP30BD2647
$1,349

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3/LL USA
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Stock 29-02
1 Year Warranty LL

SKU MP30BD2654
$1,340

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEQ3/LL USA
-FREE Screen Protection

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Stock 29-02
1 Year Warranty

SKU MP30BD2653
$1,249

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3J/A /Japan 
-FREE Screen Protection

Apple MacBook Pro 14" M3 Pro Chip

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3772
$1,899 $1,799

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL83
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Years Warranty Hardware

SKU MP35BD3773
$1,899 $1,799

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3770
$1,799 $1,599

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL73
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Silver

Restock 15-02
1 Year Warranty

SKU MP35BD3955
$1,570

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MR7J3
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 14" M3 Pro (11C-14C/18GB/512GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3774
$2,199 $2,049

-Apple M3 Pro Chip
-11-Core CPU & 14-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX33/LL
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) Space Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3776
$2,599 $2,399

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX43
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) MRX73

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3777
$2,599 $2,399

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX73
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

MacBook Pro 14" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Space Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3811
$3,399 $3,249

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX53
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

MacBook Pro 14" M3 Max (16C-40C/64GB/1TB) Space Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3943
$4,299 $4,099

-Apple M3 Max Chip
-16-Core CPU & 40-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

Apple MacBook Pro 16" M3 Pro Chip

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/18GB/512GB) Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3778
$2,599 $2,399

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW13
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Black

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MP35BD3782
$3,099 $2,899

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW23
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MP35BD3783
$3,099 $2,849

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRW63
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

MacBook Pro 16" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3786
$3,599 $3,399

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW33
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover

MacBook Pro 16" M3 Max 16C-40C/48GB/1TB MUW63

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3787
$4,299 $4,099

-Apple M3 Max Chip
-16-Core CPU & 40-Core GPU
-48GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MUW63
-Free Screen Protection
-Free Keyboard Cover
-Magic Mouse White $45

Apple IPAD Air 5th (Latest Model)

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD2531
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Purple

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD2609
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Blue

Available In Stock
1Year Warranty Hardware

SKU IA26BD2528
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray

Available In Stock
1Year Warranty

SKU IA26BD2530
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD1596
$720

-Free Screen Protection

Apple ipad mini 6

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2167
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2169
$465 $445

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2168
$465 $445

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2166
$465 $445

Free Screen Protection

Apple iPad Pro 12.9inch M2 Chip

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3073
$1,070

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Check Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3075
$1,250

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3071
$1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3307
$1,330 $1,320

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular SIM Space Grey

Out of Stock
1 year warranty add $50

SKU IP32BD3534
$1,470

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Check Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3078
$1,650

-Free Screen Protection

Apple APPLE IPAD PRO 11 INCH M2 CHIP

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Grey)

Check Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3309
$830

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IP32BD3312
$920

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3005
$1,020

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3022
$1,269

Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Out of Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3057
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3056
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3055
$460 $455

iPad 10.2'' 9th Gen 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD1232
$430 $425

WIWU ACCESSORIES FOR IPAD

Magic Keyboard Master MKB-03

Available In Stock

SKU MK34BD3686
$55

Wiwu Foldable Keyboard FMK-04

Available In Stock

SKU WF34BD3685
$45

WIWU Magic Folding Bluetooth

Available In Stock

SKU WM34BD3214
$35


WiWU Wireless Numbric keypad

Available In Stock

SKU WW34BD3594
$26

WiWU iTag anti-lost tracker

Available In Stock

SKU WI34BD3960
$14

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 12.9 inch

Available In Stock

SKU WM34BD2911
$90


Wiwu Magic Keyboard Designed for iPad 10th 2022 Only

Available In Stock

SKU WM34BD3197
$60


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock

SKU WC34BD2913
$70 $30


WIWU Smart Keyboard Folio With Case 10.2''/10.5'' (2019)

Available In Stock

SKU WS23BD1241
$40

WIWU Smart Keyboard Folio With Case For IPAD Pro 11"

Available In Stock

SKU WS34BD1504
$40

WIWU Pencil Pro

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU WP23BD1491
$45

WiWu Pencil C Pro ( Type-C Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3846
$40

WiWu Pencil L Pro ( Lightning Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3847
$40

WiWu Bluetooth Pencil W

Available In Stock

SKU WB34BD3845
$35

Wiwu Pencil W Pro

Available In Stock

SKU WP34BD3861
$30

Rotative Pen Nib Organizer ( 4 Nibs included)

Available In Stock

SKU RP34BD3844
$15 $12

headset Apple, Sony, Surface, Bose

GoPro HERO10 Black

Coming Soon

SKU GH34BD4005
$270

- Free Stick 3 way
- Free Screen Protection
- Free Silicon Case 

Apple AirPods Pro 2nd Type-C

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU AA34BD3730
$255 $220

Apple Airpods 3 model 2021

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD1697
$170

Apple AirPods 2 New (MV7N2)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD2408
$109

Bose Soundlink Flex 2023

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BS34BD3738
$180

Beats Fit Pro True Wireless Earbuds (Stone Purple)

Available In Stock

SKU BF34BD3283
$120

Apple Silicone case for iPhone 15 Pro Max

Available In Stock!

SKU AS34BD3867
$10

Wiwu Crystal Magnetic phone case for iPhone 15 Pro Max

Available In Stock

SKU WC34BD3820
$8

Apple iPad accessories

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MJQK3LL/A

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MK23BD846
$320


Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MK23BD1728
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 11" / Air 5 (Black) MXQT2

Available In Stock
Promotion New Year

SKU MK23BD845
$290 $275


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
Promotion New Year

SKU MK23BD1729
$290 $275


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD801
$180


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" For 6th Generation

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD802
$180


Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD347
$130


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 12.9-inch 3rd generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD3661
$130

Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD3286
$230

Logitech Combo Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3556
$200

Logitech Folio Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LF23BD3650
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9" 5th, 6th

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3557
$220

Logitech Combo Touch for iPad 10th Generation

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3886
$170

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
Promotion New Year

SKU AP23BD348
$110 $105

Apple Pencil 1st Gen with Type C Adapter

Available In Stock
1 Year warranty add 10$

SKU AP23BD349
$99

Apple USB-C Digital AV MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AU23BD1775
$75

Apple Pencil Tips

Available In Stock
No Warranty

SKU AP23BD3441
$15

- 1 unit =15$ 4 units =55$

Apple Lightning & USB C to Headphone Jack

Available In Stock

SKU AL23BD3936
$15

Apple - AirTag 4pack

Available In Stock

SKU AA23BD2449
$115 $99

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$630 $590

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD
-Model : MMFJ3

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$790 $770

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-Model : MMFK3

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3227
$1,499 $1,299

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3456
$1,049

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Apple Mac Studio (M1 Max-32GB-512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,699

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio (M2 Max-32GB-512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD2922
$2,099

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MQH73

Apple Mac Studio Chip M1 20C,48C GPU Ram 64GB SSD 1TB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD3331
$1,999

-Apple M1 Ultra
-20 Core CPU,48 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD
-Model : MJMV3 

VAYDEER Mac Mini Stand SZD011-ZX

Available In Stock

SKU VM33BD3486
$50

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Blue/Black Trail Loop

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AW15BD3744
$790

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Olive Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty (MREY3)

SKU AW15BD3166
$790 $780

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Indigo Alpine Loop

Available In Stock
1 Year Warranty (MRFG3)

SKU AW15BD3742
$790 $780

Apple Watch Series 9 45mm Midnight sport Loop

Out of Stock
1 Year Warranty (MR9C3)

SKU AW15BD3905
$449

Apple Watch Series 9 41mm Midnight sport Loop MR8Y3

Available In Stock
1 Year Warranty (MR8Y3)

SKU AW15BD3409
$410

Apple Watch Series 9 41mm Starlight sport Loop

Out of Stock
1 Year Warranty (MR8V3)

SKU AW15BD3853
$410

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3096
$780 $680

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW31BD3407
$430 $380

Color: Green & Orange

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

WIWU Braid Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WB15BD3857
$18

-Color :  Black & Blue

WIWU Milanese Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WM15BD3859
$18

-Color :  Silvery, Local Gold & Black

Microsoft Surface Laptop Studio 1 and 2

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3708
$3,699 $3,499

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4050

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3703
$2,999

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4050

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3701
$2,699

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2137
$1,999 $1,399

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Forest

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3134
$1,099 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3135
$1,099 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Out of Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3146
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Restock 16-02
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2989
$2,399 $2,199

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 / Laptop 5

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3710
$799

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen : 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3711
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3713
$799

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sage

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3883
$830

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD2958
$649

-Intel Core I5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD3035
$1,999 $1,399

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-1.5 Kg /Windows Pro License

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 4 15'' i7 / 16GB / 256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD3036
$949

-11th Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB M.2
-Screen: 15” 2496 x 1664
-1.5 Kg /Windows 11 Pro

-
FREE Mouse, Mouse Pad
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

Microsoft Surface Laptop 4 13.5inch Black CPO

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MS34BD3964
$699

-11th Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB M.2
-Screen: 13” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro X SQ1/16GB/512GB Black LTE

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3473
$699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Upgrade 2TB SSD +$250
-Free Keyboard Bluetooth

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2491
$1,999 $1,399

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNK-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB30BD1279
$1,199 $1,099

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg/ Windows 10 Pro

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 3-4-5-6-7

Available In Stock

SKU CB23BD537
$55

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Type Cover Black

Out of Stock
3months Warranty

SKU MS18BD531
$100

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Signature Type Cover – Poppy Red

Available In Stock
1 Month Warraanty

SKU MS30BD3913
$90

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS18BD427
$99

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD552
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD556
$75

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new

SKU SP23BD546
$19

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock

SKU EA23BD561
$10

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD2287
$150 $99

Dell Active Pen (PN557W)

Available In Stock

SKU DA27BD3726
$45

Microsoft Surface Dial For All Surface Model

Available In Stock

SKU MS21BD420
$99 $60

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 and Pro X Keyboard & Surface Slim Pen 2

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD1526
$245

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD2192
$245

Surface Pro 8-9 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD2194
$245

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3083
$245

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3084
$245

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3164
$245

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard With Slim Pen 2 (Black) មួយទឹក

Available In Stock
3 Month Warranty

SKU SP30BD3559
$170

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2196
$160

Surface Pro 8​-9​& Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2198
$160

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD3165
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard ( Gray) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD3513
$100

WD M.2 2TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD3793
$299

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD2010
$180

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD1336
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty

SKU WM30BD2009
$50

Apple Imac

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 512GB Green

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware

SKU I219BD3933
$1,880

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRP3 

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 512GB Blue

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware

SKU I219BD3934
$1,880

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRR3 

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 512GB Silver

Available In Stock !
1 Year Warranty

SKU I219BD3966
$1,880

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRK3 

24" iMac® 4.5K display - Apple M3 - 8C - 10C 256GB Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU 2I19BD3876
$1,680

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRT3 

iMac 24" M3 (8C/10C) 8GB 256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU I219BD3932
$1,680

-Apple M3 8 Core 10 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard  ID /Mouse
-Model : MQRJ3

24" iMac® 4.5K display - Apple M3 - 8 Core 256GB Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU 2I19BD1849
$1,480

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQRD3 

iMac 24" M3 (8C/8C) 8GB 256GB Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU I219BD3948
$1,480

-Apple M3 8 Core 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Magic Keyboard /Mouse
-Model : MQRC3

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock

SKU SP19BD2405
$20

iMac 24″ Retina 4.5K Chip M1 512GB CPO

Coming Soon
6 Months Warranty

SKU I219BD4000
$1,149

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Pink

iMac 24″ Retina 4.5K Chip M1 256GB CPO

Coming Soon
6 months Warranty

SKU I219BD3999
$1,049

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Stock : Pink

Apple Accessories For MacBook

Magic Keyboard with Touch ID & Numeric (Black)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU MK29BD3316
$220

Magic Keyboard with Numeric (White)

Out of Stock
1 Month Warranty​

SKU MK29BD3287
$150


Apple Magic Keyboard (White)

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1988
$130

Apple TV 4K Wi-Fi With 128GB

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AT29BD3285
$199

Apple Magic Trackpad (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD2790
$165

Apple Magic Trackpad (White)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1989
$150

Apple Magic Mouse Grey V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD3391
$75


Apple Magic Mouse Silver V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1985
$60


Dell XPS / Inspiron / Alienware

Alienware m16 R2 (Ultra 7/16GB/1TB) RTX 4070

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3988
$2,099

-Intel Core Ultra 7 (155H)
-Ram : 16GB DDR5 5600MHz
-Storage : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 240Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Alienware M18 RTX 4070 18" FHD+ 480Hz

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3644
$2,699 $2,299

-AMD : Ryzen 9-7845HX
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 18" FHD+ 480Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Alienware M16 RTX 4070 AWM16-7602BLK

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3643
$2,149 $1,699

-Intel : Core I7-13700HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 165Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Dell XPS 17 (I7/32GB/1TB) RTX 4070 - Platinum Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DX27BD3869
$2,999 $2,799

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-Storage : 1TB PCIe
-17" UHD+ 3840x2400 Touch 
-VGA: RTX 4070 8GB
-XPS9730-7695SLV-PUS

Dell XPS 13 Plus 9320 OLED Touch 2023 Graphite

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DX27BD3086
$1,999 $1,749

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram : 32GB LPDDR5 6000MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-13.4" OLED 3456x2160 Touch 
-VGA: Intel Irix Xe Graphics
-Free Bag sleeve

Dell Inpiron 14" 2 in 1 Touch 2023 Platinum Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DI27BD3870
$999

-Intel Core I7-1355U
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-Storage : 1TB PCIe
-14" 1920x1200 Touch Screen 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve Bag

Dell Inspiron 14" 2 in 1 (R7/16GB/1TB)

Available In Stock
1 Year Limited warranty

SKU DI27BD3552
$1,049 $899

-CPU : AMD Ryzen 7-7730U
-Ram : 16GB LPDDR4
-Storage : 1TB SSD
-14" FHD WUXGA Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve Bag

Dell Inspiron 16" 2-in-1 (I7/16GB/1TB) Platinum Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DI27BD3902
$999 $949

-Intel Core I7-1360P
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 1TB PCIe
-16" WUXGA Touch Screen 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve Bag

ACER Predator Gaming Laptop

Acer Predator Helios Neo 16 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4070

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AP35BD3987
$1,349

-CPU: Intel Core I7-13700HX
-Ram: 16GB DDR5
-
Storage: 512GB PCIE
-VGA: RTX 4070 8GB
-Display: 16" WQXGA 165Hz
-Free Gaming Bag | Mouse Pad

ACER Predator Helios 300 (I7-12th/16GB/512GB) RTX 3060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AP28BD3104
$1,399 $999

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Original Bag

ACER Predator Helios Neo 16 (I7-13th/16GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AP28BD3901
$1,399 $1,249

-CPU: Intel Core I7-13700HX
-Ram: 16GB DDR5
-
Storage: 1TB PCIE
-VGA: RTX 4060 8GB
-Display: 16" WQXGA 165Hz

Razer BLADE NEW MODEL

Razer Blade 16 (I9-14th/64GB/4TB) RTX 4090

Pre Order
1 Year Warranty Hardware

SKU RB24BD3989
$5,199

-Intel Core I9-14900HX
-Ram : 64GB DDR5 5600MHz
-Storage : 4TB PCIe 
-Display : 16" 4K mini-LED Touch
-VGA: RTX 4090 16GB
-RZ09-05102EJ9-R3U1

Razer Blade 16 QHD+ 240Hz (I9-14th/32GB/1TB) RTX 4080

Pre Order
1 Year Warranty Hardware

SKU RB24BD3990
$3,999

-Intel Core I9-14900HX
-Ram : 32GB DDR5 5600MHz
-Storage : 1TB PCIe 
-Display : 16" OLED QHD 240hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-RZ09-0510TEN3-R3U1

ASUS VivoBook Model

ASUS Vivobook X1605VAP-MB068W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3972
$699

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I5-120U

-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-16" FHD 1920 x 1080
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Window 11 Licensed 

-Free Asus Bag, Mouse

ASUS VIVOBOOK M1505YA-MA258W INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3971
$679

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R5-7730U
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 512GB
-Display : 15.6" FHD OLED
-VGA: AMD Radeon Graphics 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS VIVOBOOK X1605ZA-MB674W  Indie Black

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3969
$419
    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

-CPU: Intel Core I3-1215U
-Ram : 8GB LPDDR4
-Storage : 512GB
-Display : 16" FHD 
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Backpack | Mouse

ASUS Vivobook E1504GA-NJ406W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3997
$389

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I3-N305
-Ram : 8GB DDR4
-Storage : 512GB
-Display : 15.6"FHD
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS VIVOBOOK E1404GA-NK221W 1K-MIXED BLACK

Check stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3638
$379

(តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I3-N305 
-Ram : 8GB LPDDR4
-Storage : 512GB
-Display : 14" FHD 
-VGA: Intel Iris Xe 
-Windows 11 License
-Free Backpack | Mouse

ASUS VivoBook Go 15 E1504GA-L1417W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3499
$529 $449

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: Intel Core I3-N305
-Ram : 8GB DDR4
-Storage : 512GB
-Display : 15.6"FHD OLED
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ976W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock !
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3500
$499

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R5-7520U
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 512GB
-Display : 15.6" FHD
-VGA: AMD Radeon Graphics 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

ASUS Vivobook E1504FA-L1373W 1K-MIXED BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3673
$559

    (តំលៃអាចចរចារបាន​)     
-CPU: AMD R5-7520U
-Ram : 16GB LPDDR5
-Storage : 512GB
-Display : 15.6"OLED FHD
-VGA: Intel Iris Xe 
-Backlit Keyboard
-Free Backpack | Mouse

Asus VivoBook 14" X1405VA-LY185W 1K-INDIE BLACK

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3293
$649 $619
   (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

CPU: Intel Core I5-13500H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIE
-14" FHD 1920x1080 IPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack, Mouse

ASUS VivoBook 16" X1605VA-MB306W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3294
$669 $639
   (តំលៃអាចចរចារបាន​)     

CPU: Intel Core I5-13500H
-Ram : 8GB DDR4 (OnBoard)
-SSD : 512GB PCIE Gen3
-16" FHD 1920x1080 VIPS
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Windows 11 Licensed 
-Free Asus Backpack

ASUS VivoBook X1505VA-L1262W 1K-INDIE BLACK

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU AV30BD3343
$749 $699