113

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

Product Coming Soon

Lenovo Yoga 9i 14" (I7-12th/1TB) 4K OLED

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe SSD
-14″ 4K Touch Screen/Pen

-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Model : 82LU0000US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Yoga 7i 16"(I7-12th/32GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core I7-12700H
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16″ 2.2K Touch Screen

-VGA: Intel Arc A370M
-Model : 82UF0000US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo Yoga 7i 14" (I7-12TH/16GB/512GB) Blue

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,349

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe SSD
-14" 2.2K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Model : 
82QE000KUS
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

MSI Summit 13.4" Touch (I7-12TH/16GB/1TB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-Intel Core I7-1280P
-Ram: 16GB LPDDR5
-SSD: 1TBGB PCIe Gen4
-VGA: Intel Irix Xe Graphic
-13.4" FHD+ 120Hz
-Model 
E13FlipEvo A12MT-026
-FREE Wireless Mouse 
-FREE MousePad

Lenovo Yoga 6 13.3" (R7-5700U/16GB/512GB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-AMD Ryzen 7-5700U
-Ram : 16GB LPDDR4X
-SSD : 512GB PCIe SSD
-13.3" 1920x1200
-VGA: AMD Radeon
-Model : 
82UD0000US
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

Samsung Galaxy Book2 360 13.3'' (i7-12th|16GB|512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,099

-Intel Evo Core I7-1255U
-Ram: 16GB LPDDR5
-Storage: 512GB SSD NVMe
-Screen: 13.3” FHD AMOLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Weight 1.16kg/Windows 11 
-NP730QED-KB1US
-FREE Mouse, Mouse Pad

ASUS ZenBook 14 Q409ZA-EVO (Ponder Blue Colour)

Coming Soon
1 Year Warranty (USA Version)
$690

-Intel Evo Core I5-1240P
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB SSD 
-14" 2.8K OLED
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE ASUS BAG

Lenovo - Yoga 9i 14" 2.8K (I7-12TH/16GB/512GB) Oatmeal

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram : 16GB DDR5 5200MHz
-SSD : 512GB PCIe SSD
-14″ 2.8K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Model : 82LU0001US
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Lenovo - Yoga 7i 16" 2.5K (I5-12th/8GB/256GB) Storm Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

-Intel Evo Core I5-1240P
-Ram : 8GB DDR5 4800Mhz
-SSD : 512GB PCIe SSD
-16" 2.5K Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Model : 
82QE000KUS
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

HP - Spectre 2-in-1 16" UHD+(I7-12th/16GB/1TB) Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

-Intel Evo Core I7-1260P
-Ram : 16GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 512GB SSD PCIe M2
-16" UHD+ Touch Screen

-VGA : Intel Arc A370M
-Included HP Style Pen
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

ASUS VivoBook 14.5" 2.8K OLED(I7-12th/

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$0

Intel Evo Core I7-12700H
-Ram : 12GB DDRR 
-SSD : 512GB SSD G4
-14.5'' 2.8K OLED Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-FREE Mouse
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$3,650

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Model : MK1A3 
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3060 - Black

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,350

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421NED3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,399 $3,199

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,099 $2,849

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,399 $2,199

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,799

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Apple iphone 13 pro

iPhone 13 Pro Max (ZA Sim2)

Contact 081999776
No Warranty
$1,215

128GB = $1215​(ZA SIM 2)
256GB=$1350​(ZA SIM 2)
128GB=$1135(CODE LL)
256GB=$1240(CODE LL)

iPhone 13 Pro (Hong Kong &USA Version)

Contact 081999776
No Warranty
$1,065

128GB = 1065 CODE LL
256GB = 1165$

Apple Watch Series 7 GPS 45mm

Contact 081999776
No Warranty
$410

Apple Watch Series 7 GPS 41mm

Contact 081999776
No Warranty
$380

Apple MacBook Air M2 Chip

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 16GB - 1TB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W USB-C Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 24GB - 512GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W USB-C Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD

-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-10C- 16GB - 512GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 512GB (Midnight)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,869

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip 8C-8C- 16GB - 256GB (Midnight)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-67W Power Charger
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Grey) MLXX3

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,650

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Starlight) MLY23

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,650

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,670

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-35w Dual Port Power Adapter
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) MLY13

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty (Code LL)
$1,350

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33 (ZP)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,320

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,320

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,320

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) (ZP Active)

Available In Stock
Warranty Original Date
$1,320

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Mouse, Mouse PAD
-FREE Office License 365
-FREE Autocad License 

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Model (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,749 $1,699

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Screen Protection

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 512GB SSD Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$1,249 $1,195

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Mouse, Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty ZP
$975

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Mouse,Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Grey (MGN63 )

Restock Soon
1 Year Warranty ZP
$975

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Mouse, Mouse Pad

Apple MacBook Pro M2 Chip

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 1TB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-50% off Magic Mouse 49$ 

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 24GB - 512GB (Spec Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,120

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-24GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-50% off Magic Mouse 49$

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 16GB - 1TB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-50% off Magic Mouse 49$ 

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 16GB - 512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-16GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-50% off Magic Mouse 49$ 

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,599

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,599

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Gray) MNEH3

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

Macbook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-Touch Bar and Touch ID
-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

MacBook Pro 13" Core-i5 512GB Ram 16GB Gray 2020 (MWP42)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,399

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.9GHz Quad-core
-Intel Core i5-10th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3  Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYDC2) Silver

Available In Stock
1Year Warranty Hardware
$1,399

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,399

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,249

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse PAD

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,999

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGP3
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14CGPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199 $1,950

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKGR3LL/A
-FREE Screen Protection 
-FREE Office License 365

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,699 $2,249

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg | MKGQ3
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,699 $2,249

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh :1.6 Kg Model: MKGT3
-FREE AirTag 38$
-FREE Office License 365

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,299

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK183LL/A
-FREE MAGIC MOUSE 3

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty
$2,599 $2,299

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : MK1E3
-FREE MAGIC MOUSE 3

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock​!
1 Year Warranty Hardware
$2,599

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Model : MK193LL/A 

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty
$2,599

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : MK1F3

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/1TB) Gray

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$4,190

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,049

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Surface Pro 8 13" I5-11TH /8GB/256GB Platinum Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$949

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft SurfacePro 8 13" (I5-11TH/16GB/256GB) Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,249

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" I7-11TH/16GB/256GB Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,799 $1,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Storage: 512GB SSD+ 80$ 
-Storage: 1TB SSD + 160$ 
-Free Screen Protector

Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black Original

Available In Stock
18 Months Warranty
$1,799 $1,749

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,449

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface 8 13" LTE (I5-16GB-256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,649

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999 $1,849

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Storage: 512GB SSD+ 90$ 
-Storage: 1TB SSD + 190$ 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Poppy Red)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$299

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Month Warranty
$299

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Platinum)

Available In Stock !
6 Month Warranty
$295

Surface Pro 8 & Pro X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$290

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty
$199

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 month Warranty
$199

Microsoft Surface Pro 8 and Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty
$130

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Out of Stock
3 Months Warranty
$199

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$70

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 8 & Pro X

Available In Stock
1 Month Warranty
$70

Surface Pro 8 Case (Black-Blue)

Available In Stock
$30

Case Surface Pro 8 ( 3 Colors)

Available In Stock
$30

Surface Pro 8 Case ( 4 Color )

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$650

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Model (CTO)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$680

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe Upgrade
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty CPO
$899 $799

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/16GB Ram/Black (CTO)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$750

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe CTO
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $850

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,599

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,199

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$850

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 256GB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 512GB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$949

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 512GB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 1TB (CTO )

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,039

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 1TB Upgrade
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock
6 Months Warranty
$135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
1 Month Warranty
$115

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
1 Month Warranty
$85

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
1 Month Warranty
$84

Surface Pen (ACTIVE STYLUS) For All Surface Model (CHINA)

Available In Stock
China Brand
$30 $25

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,350 $1,099

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199 $1,099

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Ice Blue)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199 $1,049

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (ICE BLUE)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,850 $1,549

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
- 1.3 Kg /Windows 11

-FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $749

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $649

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649 $629

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499 $469

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface GO 3 64GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499

-Intel Pentium Gold 6500Y
-Ram 4GB / Storage 64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 11
-FREE Mouse Wireless
-FREE Mouse Pad

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Apple Imac

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500 $5,500

-3.2GHz 8-Core Intel Xeon W
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric
-Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB Ram 2TB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,749 $2,699

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 2TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350 $2,300

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/512GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,149 $2,099

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM /512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty​ Hardware
$1,799

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,379

-Apple M1 8C CPU 7C GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Magic Mouse

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

Model : MMYV3  

Model : MMYW3   

Model : MK0Q3   

Model : MK0U3   

Apple Mac MINI

Apple Mac Studio M1 Max-24C GPU | 32GB | 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,299 $2,249

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$1,199

    -Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 256GB SSD

Coming SOON
1 Year Warranty Hardware
$1,070

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $749

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model) MK2D3

Available In Stock
1 Year Warranty
$155

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Available In Stock
1 Year Warranty
$130

Apple Magic Keyboard (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Month Warranty
$155

Apple Magic Keyboard (2021 Model) Silver

Available In Stock
1 Moth Warranty
$110

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Out of Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$155 $145

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Month Warranty
$135

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$90

Apple Magic Mouse Silver 2021

Available In Stock
1 Month Warranty
$80


Gaming Brand Desktop Gaming

Dell - G15 15.6" FHD Gaming Laptop AMD 7-5800H RTX 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty
$999

-AMD Ryzen R7-5800H 
-Ram : 8GB  DDR4 
-SSD : 512GB (PCIe) M.2
-15.6″ FHD 120Hz
-VGA : NVidia RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11
-Free Dell Backpack 15Inch

Dell XPS 8950 Desktop (I7-12TH/RTX 3060Ti)

Available In Stock
$1,999 $1,899

-CPU : Intel Core I7-12700
-Ram : 32GB DDR5 4400MHz
-SSD : 512GB M.2
-HDD : 1TB Hard Drive
-VGA : RTX 3060Ti 8GB
-WiFi 6 + Bluetooth 5.2

Alienware - Aurora R12 - Gaming Desktop RTX 3070

Available In Stock
Original Spec Model
$2,499 $2,149

- CPU : i7-11700F 2.5Ghz
- RAM :16GB DDR4 
- SSD : 256GB M.2 PCIe
- HDD : 1TB 
- VGA : RTX 3070 8GB
- Windows 10 License

ASUS ROG Strix R7 G10DK-WB764

Available In Stock
$1,500 $1,450

AMD RYZEN 7 5700G 4.6Ghz
- RAM : 16GB DDR4 3200Mhz
- SSD : 256GB NVMe PCIe  
- HDD : 1TB / Gigabit WiFI 5
- VGA : RTX 3060 12GB
- Windows 11 License 

Razer blade

Razer Blade 14" QHD (AMD R9-6900HX/1TB/RTX 3080Ti)

Pre-Order
1 Year Warranty Hardware
$3,899

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-Display: 14" (2560x1440) 165Hz
-RZ09-0427PEA3-R3U1
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Razer Blade 17 - 4K 144Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$4,469

-Intel® Core™ i9-12900H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-17.3″ 4K 144Hz
-Model : RZ09-0423PEF3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 15 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3080 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$4,049

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 32GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-15.6″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0421PED3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Razer Blade 17 - QHD 240Hz - GeForce RTX 3070 Ti - Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,569

-Intel® Core™ i7-12800H 14-Core
-Ram: 16GB DDR5 (2 slots)
-SSD: 1TB PCIe 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-17.3″ 2K 240Hz
- Model : RZ09-0423NED3-R3U1
-RGB Per-Key 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

ASUS TUF Gaming Model

ASUS - TUF Dash 15.6" FHD 144Hz Core I7-12650H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599

-Intel Core I7-12650H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3070 8GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

ASUS TUF Gaming A17 FA707RM-HX007W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,449

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A17 FA707RE-HX030W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming A15 FA507RC-HN013W 1B-JAEGER GRAY

Available In Stock !
2 Year Warranty
$1,199

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF A15 FA506ICB-HN115W-Graphite Black

Available In Stock !
2 Years Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDR4
-Storage: 512GB PCIE G3
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 15.6″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS - TUF DASH 15.6" Gaming Laptop FX516PM-HN127T

Available In Stock
1 Year Warranty
$1,199

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB-HN325W

Available In Stock
2 Year Warranty
$769 $749

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: GTX 1650 4GB
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse,
 Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS TUF Gaming F17 FX706HE-211.TM17

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $929

-Intel Core I5-11260H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD :  512GB SSD M.2 
-17.3″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-FREE Original Backpack
-FREE Mouse Bluetooth

-FREE Big MousePad

Rog G-series Gaming Laptop Rog G14 G15

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RW-G15.R93070T

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware
$2,149

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB PCIe 4.0
-VGA: RTX 3070 Ti
-15.6" QHD 165Hz
-Model 
GA503RW-G15.R93070T
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503QR-211 RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,649

-AMD R9-5900HS
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model
GA503QR-211.ZG15
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus G15 GA503RM-HQ140W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,699

-AMD R7-6800HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GA503RM-HQ140W
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse, 
Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Zephyrus G14 2022 (GA402RJ-G14.R96700)

Restock soon
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: AMD Radeon RX6700S
-14″ WQXGA 120Hz​ 500nits
-Model GA402RJ-G14.R96700
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus

ASUS ROG Zephyrus M16 GU603ZW-K8097W 2A-OFF-BLACK

Out of Stock
2 Year Warranty COM
$2,599

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 32GB (16GB x2)
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQHD 165Hz
-FREE Original Backpack
-FREE Asus Mouse / Headset

-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I9-12th/16GB/3070 Ti

Restock soon
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Intel Core I9-12900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-16″ WQXGA 2K 165Hz
-Model 
GU603ZW-M16.I93070T
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-12th/16GB/3060

Restock soon
1 Year Warranty Hardware
$1,899 $1,799

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-SSD: 512GB PCIe Gen4
-VGA: RTX 3060 6GB
-16″ WUXGA FHD 165Hz
-Model 
GU603ZM-M16.I73060
-FREE ASUS Bagpack
-FREE Big MousePad

ASUS - ROG Zephyrus M16 I7-11th/3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,399

-Intel Core I7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 SDRAM
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3050 TI 
-16″ WUXGA 1920x1200 
-Model 
GU603HE-211.ZM16
-FREE Asus Backpack
-FREE Mouse Pad

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LB210W

Restock October
2 Year Warranty
$4,299

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 64GB DDR4 
-Storage: 2TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080Ti 16GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RS-LB046W

Restock October
2 Year Warranty
$3,599

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3080 8GB
-Display: 16.10″ 4K 120Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW-LO113W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$3,299

-CPU: AMD R9-6900HX
-Ram: 32GB DDR5
-Storage: 1TB PCIE
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti 8GB
-Display: 16.10″ 2.5K 165Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Asus Mouse 
-FREE Headset

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD129W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$3,099 $2,999

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA : Nvidia RTX 3050Ti 4GB
-External GC31S RTX 3080 GPU
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Sleeve & Pen

ASUS ROG FLOW X13 (GV301RE-X13.R93050T)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 6400MHz
-SSD: 1TB NVMe PCIe 4.0
-VGA: RTX 3050 Ti 4GB
-13.4″ WUXGAIPS FHD 120Hz
-FREE Mouse 
-FREE Mouse Pad

ASUS - ROG Flow Z13 GZ301ZC-LD126W 1A-BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty COM
$1,799

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB LPDDR5 5200Mhz
-Storage: 512GB PCIE (G4)
-VGA: Nvidia RTX 3050 4GB
-Display: 13.4'' WUXGA 120Hz
-Model : 
GZ301ZC-LD126W 
-FREE Asus Mouse CHAKRAM
-FREE Sleeve & Pen
-FREE Keyboard

ASUS ROG Flow X16 (GV601RM-X16.R93060)

Coming Soon
1 Year Warranty
$2,199

-AMD R9-6900HS
-Ram: 16GB DDR5 4800MHz
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060 6GB
-15.6″ QHD 2K 165Hz
-Model 
GV601RM-X16.R93060
-FREE Asus Bag pack 
-FREE Gaming Mouse Pad

ASUS ROG Strix & Scar

ASUS ROG Strix SCAR 17 G733ZW-LL177W 2S-OFF RTX 3070Ti

Available In Stock
2 Year Warranty
$2,499

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 32GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti 8GB
-Display: 17.3″ WQHD 240Hz
-Free Gaming Mouse
-Free Backpack
-Free Headset &Camera

ASUS ROG STRIX SCAR G733ZW-KH163W 2S-OFF BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$2,499

-CPU: Intel Core I9-12900H
-Ram: 32GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3070Ti 8GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, 
Headset
-WebCam, Flash USB 64GB

ASUS ROG STRIX SCAR G733ZM-KH049W 2S-OFF BLACK

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,999

-CPU: CORE I7-12700H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz 
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: Nvidia RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-Mouse, 
Headset
-WebCam, Flash USB 64GB

ASUS ROG STRIX G713RW-KH109W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock ?
2 Year Warranty
$2,099

-CPU: AMD R9-6900H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Flash USB 64GB

ASUS ROG STRIX G713RM-KH166W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,580

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG Strix G17 G713RM-KH020W

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,580

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB (8GB x2)
-Storage: 1TB PCIe
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG STRIX G17 G713IM-HX043W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock ?
2 Year Warranty
$1,399

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 1TB PCIE G4
-VGA: RTX 3060 6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX044W 2F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG STRIX G17 G713RC-HX045W 2G-VOLT GREEN

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,299

-CPU: AMD R7-6800H
-Ram: 16GB DDR5 4800Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG STRIX G17 G713IH-HX028W 1F-ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$999

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 8GB DDRR 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: GTX 1650 4GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

ASUS ROG STRIX G17 G713IE-HX036W -ECLIPSE GRAY

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,199

-CPU: AMD R7-4800H
-Ram: 16GB DDR4 3200Mhz
-Storage: 512GB PCIE G4
-VGA: RTX 3050Ti
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE ASUS Backpack
-FREE Mouse, 
Mouse Pad
-FREE Gaming Headset

Lenovo Gaming Series

Lenovo Legion 5 15.6" (R7/1TB/RTX 3050Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-CPU : AMD Ryzen 7-5800H
-Ram : 16GB 
-SSD : 1TB M.2
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-FREE Legion Mouse 
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 15ACH6H Phantom Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,455 $1,399

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-RGB Keyboard
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Storm Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,570 $1,499

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 16GB (8GB x2)
-SSD : 512GB M.2
-16" WQXGA 165Hz
-VGA : RTX 3060 6GB
-RGB Keyboard
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 5 (AMD R7/512GB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,449

-AMD R7-5800H
-Ram: 16GB DDR4 3200MHz
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3070 8GB
-15.6″ : FHD 165Hz
-RGB Keyboard 
-FREE Wireless Mouse
-FREE Mouse Pad

Lenovo Legion 7 16ACHg6 (R9-5900HX/RTX 3080 16GB)

Available In Stock !
1 Year Warranty
$3,100 $2,700

-CPU : AMD Ryzen 9 5900HX
-Ram : 32GB (16Gx2) 3200Hz
-SSD : 2TB (1TBx2) M.2 PCIe 3.0
-16" WQXGA(2560x1600) 165Hz
-VGA : RTX 3080 16GB
-RGB Keyboard
-FREE Gaming Mouse
-FREE Legion Backpack

Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Shadow Black(AMD R5)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$839

-CPU : AMD Ryzen 5 5600H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050 4GB
-FREE BackPack
-Free MousePad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15IHU6 Shadow Black

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$869

-CPU : Intel Core I5-11300H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050 4GB
-FREE BackPack
-Free MousePad

Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Shadow Black(AMD R7)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999

-CPU : AMD Ryzen 7 5800H
-Ram : 8GB DDR4 3200MHz
-SSD : 512GB M.2
-15.6" FHD 120Hz
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-FREE BackPack
-Free MousePad

MSI Gaming USA Version

MSI GF63 Thin 10SCSR-053 Core I7-1075H 8GB GTX 1650Ti

Available In Stock
1 Years Warranty
$949 $869

-Intel 10th Gen Core i7-1075H
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-15.6 FHD 144hz
-VGA: GTX 1650Ti 4GB
-Weight: 1.8 kg / Color: Black
-FREE MSI Bag + Mouse

MSI GS66 2021 Core I9 32GB RAM RTX 3070

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware
$2,649 $1,999

-Intel® Core™ I9-10980HK
-Ram: 32GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 240Hz
-Free Mouse, Mouse Pad

MSI-GP 66 Leopard 11UG-290 15.6" 144 Hz - i7-11800H RTX 3070

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,599

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Window 10 License

MSI - GF65 15.6" 144hz Gaming Laptop

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,099 $899

-Intel Core I5-10200H
-Ram : 8GB DDR4 3200Hz 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Windows 10 License
-Free Mouse, MousePad

MSI Gaming COMPANY

MSI Titan GT77 12UHS-070KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,999

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 64GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Raider GE77HX 12UHS-091KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$4,299

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Stealth GS77 12UHS-232KH

Available In stock !
2 Year Warranty Hardware
$3,999

-Intel Evo Core I9-12900H
-Ram : 32GB DDR5 
-SSD : 2000GB SSD 
-17.3" 4K 120Hz
-VGA: RTX 3080Ti 16GB
-FREE MSI Backpack
-FREE MSI Mouse 

MSI Vector GP76 12UGS-642KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$2,134

-Intel® Core™ i7-12700H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD PCie 4
-VGA: RTX 3070Ti 8GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE Backpack
-FREE MousePad

MSI GS76 Stealth 462KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,859 $1,699

-Intel® Core™ i7-11800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 1TB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 144Hz
-FREE Backpacks
-FREE Mouse

MSI Crosshair 17 B12UEZ-455KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware
$1,629

-Intel® Core™ i7-12700H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: RTX 3060  6GB
-Display: 17.3″ FHD 360Hz
-FREE Backpack
-FREE MousePad

MSI Pulse GL76 12UEK-236KH

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware
$1,549 $1,449

-CPU: Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 
-SSD : 1TB NVMe PCiE