262

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

headset Apple, Sony, Surface, Bose

Apple AirPods Max Silver

Available In Stock
1 Year Warranty 50$

SKU AA34BD3671
$530

Apple AirPods Max Pink

Available In Stock
1 Year Warranty 50$

SKU AA34BD2991
$530

Apple AirPods Max Grey

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD2990
$530

Apple AirPods Max Green

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD1602
$530

Wiwu Crystal Magnetic phone case for iPhone 15 Pro Max

Available In Stock

SKU WC34BD3820
$8

Apple HomePod (2nd Generation) Smart Speaker Black

Out of Stock

SKU AH34BD1405
$349

Apple HomePod (2nd Generation) Speaker White

Available In Stock

SKU AH34BD3720
$349

Apple AirPods Pro 2nd Type-C

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AA34BD3730
$255 $239

Apple Airpods 3 model 2021

Available In Stock !
1 Year Warranty

SKU AA34BD1697
$170

Apple AirPods 2 New

Coming Soon
1 Year Warranty add 10$

SKU AA34BD2408
$109

Bose Soundlink Flex 2023

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU BS34BD3738
$180

Skullcandy Venue Wireless Noise Cancelling Black

Available In Stock

SKU SV19BD1370
$180 $150

Sony WH-CH710N Wireless Noise-Cancelling Black

Available In Stock

SKU SW19BD1372
$180 $140

Beats Fit Pro True Wireless Earbuds (Stone Purple)

Available In Stock

SKU BF34BD3283
$120

Apple MacBook Pro 14" M3 Chip

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP34BD3772
$1,999

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL83
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/1TB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP34BD3773
$1,999

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP34BD3770
$1,799

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MTL73
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Chip (8C-10C/8GB/512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP34BD3771
$1,799

-Apple M3 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MR7J3
-Free Screen Protection

Apple MacBook Pro 14" M3 Pro Chip

MacBook Pro 14" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3812
$3,399

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX83
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3776
$2,599

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX43
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (12C-18C/18GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3777
$2,599

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX73
-Free Screen Protection

MacBook Pro 14" M3 Pro (11C-14C/18GB/512GB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3774
$2,199 $2,149

-Apple M3 Pro Chip
-11-Core CPU & 14-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRX33
-Free Screen Protection

Apple MacBook Pro 16" M3 Pro Chip

MacBook Pro 16" M3 Max (16C-40C/48GB/1TB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3787
$4,299

-Apple M3 Max Chip
-16-Core CPU & 40-Core GPU
-48GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MUW63
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Max (16C-40C/48GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3788
$4,299

-Apple M3 Max Chip
-16-Core CPU & 40-Core GPU
-48GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MUW73
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Max (14C-30C/36GB/1TB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3785
$3,699

-Apple M3 Max Chip
-14-Core CPU & 30-Core GPU
-36GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRW33
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3782
$3,099

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRW23
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/36GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3783
$3,099

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-36GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MRW63
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/18GB/512GB) Space Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3778
$2,699 $2,649

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW13
-Free Screen Protection

MacBook Pro 16" M3 Pro (12C-18C/18GB/512GB) Silver

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP35BD3781
$2,699

-Apple M3 Pro Chip
-12-Core CPU & 18-Core GPU
-18GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MRW43
-Free Screen Protection

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Acer Predator Helios 300

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AP31BD3104
$1,399 $1,099

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Original Bag

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU GA31BD2604
$1,999 $1,449

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH

HP Victus 16 (R7/32GB/1TB) 3050Ti

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU HV20BD2919
$1,249 $999

-AMD Ryzen 7-6800H
-Ram : 32GB LPDDR4X
-SSD : 1TB PCIe SSD
-16.1" IPS 1920x1080
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Free Gaming Backpack

Lenovo ThinkPad L15 Gen2 20X70074US

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LT31BD2681
$899 $699

-CPU : AMD R7 Pro 5850U
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB Upgrade
-Display : 15.6'' FHD
-VGA: AMD Radeon
-Windows 10 Pro

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB White

Available In Stock

SKU AR33BD3349
$899 $699

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 256GB/8GB

Available In Stock

SKU AR33BD3634
$599

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB Black

Available In Stock

SKU AR33BD3348
$899 $699

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 512GB/16GB

Available In Stock

SKU AR33BD3636
$759

Apple MacBook Air 15" M2 Chip

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3529
$1,399 $1,149
-Promotion End 31th   

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKW3
-FREE Wiwu T02 3 in 1 

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3530
$1,399 $1,149

-Promotion End 31th   
-Apple M2 Chip

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg| MQKU3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3531
$1,399 $1,149
-Promotion End 31th   

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3532
$1,399 $1,149
-Promotion End 31th   

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKR3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3537
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKX3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3539
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3538
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKV3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3540
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKT3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/16GB/512GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3542
$1,749

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protection

MacBook Air 15" M2/16GB/256GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3543
$1,445

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
-FREE Screen Protection

Apple MacBook Air 13"

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight) MLY13

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2823
$1,149 $1,029

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2640
$1,149 $1,029

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) MLXY3 LL

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2641
$1,149 $1,029

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2806
$1,149 $1,029

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA25BD2651
$1,299

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1305
$999 $770

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE WIWU Hub T02 3 in 1

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1286
$999 $770

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE WIWU Hub T02 3 in 1

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1287
$999 $770

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE WIWU Hub T02 3 in 1

Apple MacBook Pro M1 Pro/Max

MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-32 GPU/64GB/2TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2337
$2,499 $2,199

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKH53

-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16CGPU/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty CPO

SKU MP30BD3666
$1,499

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | FKGQ3LL/A

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty CPO

SKU MP30BD2238
$1,599

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | FK193

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 - 8GB- 256GB (Space Gray) MNEH3

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2849
$1,185 $1,149

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEH3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2652
$1,185 $1,149

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2653
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2654
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey LL

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP33BD3640
$1,900

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3/LL
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3217
$2,249

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Max (12C-30C/32GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3229
$2,899

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Keyboard Protection

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3219
$2,199

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3220
$2,199

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3221
$2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3222
$2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

Apple IPAD Air 5th (Latest Model)

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Purple

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD2609
$550

-Free Screen Protection

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD2531
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray

Available In Stock
1Year Warranty

SKU IA26BD2530
$550

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD3156
$670

-Stock : Starlight

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Space Gray

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD2554
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD1596
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Startlight

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD3668
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Purple

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IA26BD3669
$720

-Free Screen Protection

Apple ipad mini 6

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2167
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2169
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2168
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2166
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only (Code LL)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2171
$599

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2172
$599

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2173
$599

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AI30BD2170
$599

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro 12.9inch M2 Chip

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3073
$1,060

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 128GB WiFi+Cellular (Silver) MP5Y3

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3306
$1,060

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3075
$1,180

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3347
$1,170

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3071
$1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3307
$1,330 $1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Add $50

SKU IP32BD3260
$1,470

Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular SIM Space Grey

Out of Stock
1 year warranty add $50

SKU IP32BD3534
$1,470

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3078
$1,649

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3074
$1,649

-Free Screen Protection

Apple APPLE IPAD PRO 11 INCH M2 CHIP

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only (Silver) Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IP32BD2996
$780

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IP32BD2995
$780

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU IP32BD3312
$880

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU IP32BD2999
$1,130

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3003
$930

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3308
$930

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3005
$1,040

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3014
$1,260

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $30

SKU IP32BD3022
$1,269

Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3057
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3056
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3055
$460 $455

iPad 10.2'' 9th Gen 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD1232
$430 $425

WIWU ACCESSORIES FOR IPAD

Magic Keyboard Master MKB-03

Available In Stock

SKU MK34BD3686
$55

Wiwu Foldable Keyboard FMK-04

Available In Stock

SKU WF34BD3685
$45

WIWU Magic Folding Bluetooth

Available In Stock

SKU WM34BD3214
$35


WiWU Wireless Numbric keypad

Available In Stock

SKU WW34BD3594
$26

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 11 inch

Available In Stock

SKU WM34BD3843
$90

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 12.9 inch

Available In Stock

SKU WM34BD2911
$90


Wiwu Magic Keyboard Designed for iPad 10th 2022 Only

Available In Stock

SKU WM34BD3197
$60


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock

SKU WC34BD2913
$70 $30


WIWU Smart Keyboard Folio With Case 10.2''/10.5'' (2019)

Available In Stock

SKU WS23BD1241
$40

WIWU Smart Keyboard Folio With Case For IPAD Pro 11"

Available In Stock

SKU WS34BD1504
$40

WiWu Pencil C Pro ( Type-C Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3846
$40

WiWu Pencil L Pro ( Lightning Port)

Available In Stock

SKU WP34BD3847
$40

WiWu Bluetooth Pencil W

Available In Stock

SKU WB34BD3845
$35

Wiwu Pencil W Pro

Available In Stock

SKU WP34BD3861
$30

Rotative Pen Nib Organizer ( 4 Nibs included)

Available In Stock

SKU RP34BD3844
$8

WiWU Airbuds Pro 2 SE Wireless Bluetooth In-Ear Earphone

Available In Stock

SKU WA23BD3392
$35

Wiwu Genius Combo Set (3 in 1)

Available In Stock

SKU WG34BD3813
$30

Apple iPad accessories

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MJQK3LL/A

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD846
$330


Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD1728
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 11" (Black) MXQT2

Available In Stock
1 Year Warranty add $20

SKU MK23BD845
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
1 Year Warranty 20$

SKU MK23BD1729
$290


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD801
$180


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" For 6th Generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD802
$180


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 12.9-inch 3rd generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD3661
$130

Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD347
$130


Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD3286
$230

Logitech FOLIO Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LF23BD3650
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3556
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9" 5th, 6th

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3557
$220

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AP23BD348
$110

Apple Pencil 1 USB-C (2023) MQLY3

Available In Stock
1 Year warranty add 10$

SKU AP23BD349
$99

WIWU Pencil Pro

Available In Stock
1 Month Warranty
$45

Apple USB-C Digital AV MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AU23BD1775
$75

Apple Pencil Tips

Available In Stock
No Warranty

SKU AP23BD3441
$15

- 1 unit =15$ 4 units =55$

Apple - AirTag 4pack

Available In Stock

SKU AA23BD2449
$115 $99

Apple MagSafe Battery Pack

Available In Stock

SKU AM35BD2579
$99

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$630

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD
-FREE TXESIGN Acrylic Holder

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$790

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-FREE TXESIGN Acrylic Holder

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3227
$1,499 $1,349

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD
-FREE TXESIGN Acrylic Holder

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3456
$1,090

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2/16GB/256GB CTO

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3240
$849

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Apple Mac Studio M1 Max

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,799

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio M2 Max

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD2922
$2,099

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MQH73

Apple Mac Studio M2 Max 2023

Pre-order
2 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD3553
$2,849

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : CTO

TXESIGN Acrylic Holder For Mac Mini

Available In Stock

SKU TA33BD3481
$15

VAYDEER Mac Mini Stand SZD011-ZX

Available In Stock

SKU VM33BD3486
$50

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Olive Alpine Loop L (MRFK3)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3166
$795

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Indigo Alpine Loop L (MRFG3)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3742
$795

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Blue Alpine Loop MRFC3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3743
$795

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Green/Gray Trail Loop MRFP3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3745
$795

Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Orange Ocean Band MRF83

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3046
$795


Apple Watch Ultra 2 Titanium Case with Blue Ocean Band MRF73

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3167
$795

Apple Watch Series 9 41mm Starlight sport Loop MR8V3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3853
$425

Apple Watch Series 9 41mm Midnight sport Loop MR8Y3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3409
$425

Apple Watch Series 9 41mm Midnight MR8W3 (M-L)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AW15BD3410
$420

Apple Watch 9 41mm Starlight Sports (MR8T3)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3757
$415

Apple Watch 9 45mm Storm Blue Sport (MR9D3)

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3759
$450

Apple Watch 9 45mm Sky Nike Sport (MR9Q3)

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3760
$450

Apple Watch Series 9 45mm Midnight S/M

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD2947
$440

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW31BD3096
$780 $720

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW31BD3407
$430 $380

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW31BD2945
$430 $380

Color: Green & Orange

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

WIWU Braid Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WB15BD3857
$18

-Color :  Black & Blue

WIWU Milanese Magnetic Watch Band For iWatch(42/44/45/49mm)

Available In Stock

SKU WM15BD3859
$18

-Color :  Silvery, Local Gold & Black

Microsoft Surface Family

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3708
$3,699

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4050

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3703
$2,999

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4050

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL26BD3701
$2,699

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2137
$1,999 $1,399

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2984
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3133
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Sapphire

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3135
$1,099 $999

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
2 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3146
$1,299

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Available In Stock
2 Years warranty Hardware

SKU MS32BD3279
$1,550

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Original Window 11 Pro 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2989
$2,349

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3169
$960

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3011
$1,349 $1,120

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Sandstone)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3016
$1,899 $1,499

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3035
$1,999 $1,599

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-Storage : 512GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop GO 3

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3711
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sage

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3712
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3713
$970

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2958
$649

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro 7 Plus Platinum (I5/16GB/256GB) LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP30BD1455
$999 $799

-Intel Core I5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2491
$1,999 $1,599

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2153
$1,049

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Windows 10 Pro Original 
-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2154
$1,499 $1,299

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum LTE

Restock Soon
3 Months Warranty

SKU SP30BD1673
$499

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNK-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1279
$1,199 $1,149

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg/ Windows 10 Pro

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 3-4-5-6-7

Available In Stock

SKU CB23BD537
$55

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Type Cover Black

Out of Stock
3months Warranty

SKU MS18BD531
$100

Microsoft Surface Pro X, Surface Go, Pro 7

Surface Pro X SQ2 4G-SIM CARD Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1583
$830

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Upgrade 512GB SSD +$120 
-Upgrade 1TB SSD +$180
-Upgrade 2TB SSD +$299
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ1/16GB/256GB Black LTE CPO

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP18BD3473
$580

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$640
-Upgrade 2TB SSD +$740
-Free screen Protect

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1441
$999

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$180
-Upgrade 2TB SSD +$299
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram LTE Black New

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1442
$799

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-Upgrade 1TB SSD +$870
-Upgrade 2TB SSD +$970
-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ1/8GB/128GB (Black)

Available In Stock !
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD2112
$599 $470

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS23BD427
$110

Surface Go Signature Type Cover (RED) 2021 (KCS-00098)

Available In Stock

SKU SG23BD426
$110

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock !
6 Month Warranty

SKU MS23BD2287
$150 $99

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD551
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD552
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD556
$75

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Energizer AAAA Batteries 2 Pack

Available In Stock

SKU EA23BD561
$10

Microsoft Surface Dial For All Surface Model

Available In Stock

SKU MS21BD420
$99 $60

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro Signature Keyboard with Slim Pen 2 (Sapphire)

Out of Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3083
$245

Surface Pro Signature Keyboard Cover with Slim Pen 2 (Forest)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3084
$245

Surface Pro 8-9 -X Keyboard & Slim Pen 2 (Black)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD2192
$245

Surface Pro 8-9 & Pro X Keyboard & Slim Pen2 (Ice Blue)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD2194
$245

Surface Pro 8 and Pro X Keyboard & Surface Slim Pen 2

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD1526
$245

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Sapphire)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU SP30BD3164
$160

Surface Pro X , Pro 8 & Pro 9 Signature Keyboard (Forest)

Available In Stock
6 months Warranty

SKU SP30BD3165
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2196
$160

Surface Pro 8​-9​& Pro X Keyboard (Poppy Red) New Model

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU SP30BD2198
$160

Surface Pro 8-9​ & Pro X Keyboard ( Gray) Secondhand

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU SP30BD3513
$100

WD M.2 2TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD3793
$299

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD2010
$180

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty

SKU WM30BD1336
$120

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty

SKU WM30BD2009
$50

WD M.2 128GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty

SKU WM30BD3639
$30

Apple Imac

iMac M1 Chip (8C-8C) 16GB/512GB

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU IM19BD1942
$2,100

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-16GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID
-Stock : Purple

Apple Studio Display Standard Glass Tilt and Height Adjustable ( 27inch | 5K)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU AS19BD2627
$2,199 $2,149

Model : MK0Q3

Screen Protector for Imac 24inch

Available In Stock
$20

Model : MMYW3   

Apple Accessories For MacBook

Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad Black

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU MK29BD3316
$220

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1986
$199

Apple Magic Keyboard (2021 Model) MK2A3

Out of Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1988
$130

Apple TV 4K Wi-Fi With 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AT29BD3285
$199

Apple Magic Trackpad Black (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD2790
$165

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1989
$150

Apple Magic Mouse Grey V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD3391
$75


Apple Magic Mouse Silver V3

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU AM29BD1985
$60


Dell XPS / Inspiron / Alienware

Dell XPS 15 OLED 9530 (I9/32GB/1TB) RTX 4060

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DX27BD3779
$2,799

-Intel Evo Core I9-13900H
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-Storage : 1TB PCIe
-15.6" 3.5K OLED Touch 
-VGA: RTX 4060 8GB
-Free Sleeve

Dell Inspiron 16" 2-in-1 OLED (I7/16GB/1TB/MX550) Dark Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU DI27BD3780
$1,299

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram : 16GB LPDDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-16" OLED 3840x2400 Touch 
-VGA: GeForce MX550 2GB
-Free Mouse | Mouse Pad

Dell Inspiron 14" 2 in 1 (R7/16GB/1TB)

Available In Stock
1 Year Limited warranty

SKU DI27BD3552
$1,049 $999

-CPU : AMD Ryzen 7-7730U
-Ram : 16GB LPDDR4
-Storage : 1TB SSD
-14" FHD WUXGA Touch Screen
-VGA: Intel Iris Xe Graphics
-Free Sleeve

Alienware M16 RTX 4070 AWM16-7602BLK

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3643
$2,149 $1,799

-Intel : Core I7-13700HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 165Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Alienware M16 RTX 4080 AWM16-9272BLK

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3549
$2,899 $2,799

-Intel : Core I9-13900HX
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 16" QHD+ 240Hz
-VGA: RTX 4080 12GB
-Free Alienware Backpack

Dell XPS 13 Plus 9320 OLED Touch 2023 Graphite

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU DX27BD3086
$1,999 $1,899

-Intel Evo Core I7-1360P
-Ram : 32GB LPDDR5 6000MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-13.4" OLED 3456x2160 Touch 
-VGA: Intel Irix Xe Graphics
-Free Bag sleeve

Alienware M18 RTX 4070 18" FHD+ 480Hz

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU AM27BD3644
$2,699

-AMD : Ryzen 9-7845HX
-Ram : 32GB DDR5 4800MHz
-SSD : 1TB PCIe 
-Display : 18" FHD+ 480Hz
-VGA: RTX 4070 8GB
-Free Alienware Backpack

Dell Active Pen (PN557W)

Available In Stock

SKU DA27BD3726
$45

ASUS VivoBook Model

ASUS VivoBook X1605ZA-MB591W- Indie Black

Available In Stock !
2 Year Warranty Hardware

SKU AV30BD3803
$739