60

យើងខ្ញុំមានបង់រំលោះជាមួយដៃគូរ​ អុីអន​ និង​មានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទូទាំងប្រទេស ។ 077 999 776 - 081 999 776​ យើងខ្ញុំមានទទួលកុម្មង់ផលិតផលពិសេសៗ មកពីក្រៅប្រទេសជាមួយតំលៃសមរម្យ និង ឆាប់រហ័ស

Special Model Promotion Price

ASUS Zenbook Duo 14 UX482EG-KA153T Laptop

Available In Stock
2 Year Warranty
$1,499

-Free Voucher 20$ 
-Intel Core I7-1165G7

-Ram : 16GB DDR4 
-SSD : 1000GB SSD 
-14″ FHD 1920 x 1080 IPS
-VGA: Geforce MX450
-FREE Asus Backpack
-FREE Stylus, Palm rest

MSI - Sword 15.6" Gaming Laptop Sword15001

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,099

-Intel Core I7-11800H 8 Core
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD :  512GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080 144Hz
-VGA: RTX 3050Ti 4GB
-Windows 10 License
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

HP Pavillion Gaming Laptop GTX 1650 4GB

Available In Stock
1 Year Warranty
$799 $729

-Intel Core I5-10300H
-Ram : 8GB DDR4 
-SSD : 256GB SSD M.2 
-15.6″ FHD 1920x1080
-VGA: GTX 1650 4GB
-Weight 2.2 Kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

ASUS - Zenbook 14" - Q408UG-211.BL

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$730 $680

-AMD Ryzen 5- 5500U
-Ram : 8GB DDR4X 
-SSD : 256GB SSD M2

-14″ FHD 1920x1080  
-VGA: GeForce MX450
-Color :  Light Grey

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

MSI Modern 14'' Core I3 11th Gen SSD 512GB Ram 8GB

Check Stock
1 Year Warranty
$599

-FREE Voucher 15$
-Intel® Core™ i3-1115G4

-Ram: 8GB DDR4
-SSD: 512GB SSD M.2
-14″ FHD 1920 x 1080 IPS
-VGA: Intel® Iris® Xe graphics
-Window 10 /14 B11MOL-614KH
-FREE MSI Sleeve Bag
-FREE Mouse Bluetooth

Dell Active Pen - PN350M

Available In Stock
$50 $45

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/2TB/RTX 3050)

បើកទទួលការកក់ទុកមុន
1 Year Warranty Hardware
$3,499

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

បើកទទួលការកក់ទុកមុន
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/16GB/512GB/RTX 3050)

បើកទទួលការកក់ទុកមុន
1 Year Warranty Hardware
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

បើកទទួលការកក់ទុកមុន
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/256GB)

បើកទទួលការកក់ទុកមុន
1 Year Warranty Hardware
$1,899

-Intel Core I5-11370H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/32GB/1TB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$2,899

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,799

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Black

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,349

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/256GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,349

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 256B SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 13" (I5-11TH/8GB/128GB) Platinum

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$1,249

-Intel Evo Core i5-1145G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage : 128GB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 License

Microsoft Surface Pro 8 Type Cover

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Black)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Poppy Red)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Ice Blue)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8 Keyboard&Slim Pen2 (Platinum)

Out of Stock
6 months Warranty
$349

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Black) New Model

Out of Stock
6 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Ice Blue) New Model

Out of Stock
6 months Warranty
$249

Surface Pro 8​ & Pro X Keyboard (Platinum) New Model

Out of Stock
6 months Warranty
$249

Apple MacBook Pro 14" Latest Model

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 8C CPU-14C GPU/16GB/512GB)

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$2,350

-Apple M1 Pro Chip
-8-Core CPU & 14-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB)

Arrive 28-10-2021
1 Year Warranty Hardware
$2,899

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/512GB)

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,300

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-24C GPU/32GB/1TB)

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,550

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 24-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg
-Code : Level4
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Macbook pro 16" Latest model

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/512GB) Grey

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$2,849

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 1
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Grey

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,099

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg
-Code : Level 2
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/32GB/1TB)

Pre Order
1 Year Warranty Hardware
$3,950

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg 
-Code : Level 3
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Apple Imac

-Processor: 3.2GHz 16-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 2TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

Apple Mac Pro Intel Xeon W 8Core/32GB/1TB

Available In Stock
$6,500

-Processor: 3.2GHz 8-Core Intel Xeon W (Turbo Boost up to 4.4GHz)
-Ram: 32GB DDR4 ECC (4x8GB)
-GPU: Radeon Pro 580X 8GB
-Storage: 1TB SSD
-Stainless Steel frame With Feet
-Magic Keyboard with Numeric & Magic Mouse 2

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/1TB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,350

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM / 1TB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = No Stock
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 16GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099

-Apple M1 8-Core 8 GPU
-16GB Unified RAM /512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display
-Keyboard with Touch ID
 
-Blue   =  No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock
-Yellow = In Stock
-Orange = In Stock

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 8 Core 8GB Ram 512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,830

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 512GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue   =  No Stock
-Green =  No Stock 
-Pink   =  No Stock
-Silver =  No Stock
-Yellow= In Stock+20$ 
-Orange = In Stock 

24" iMac® 4.5K display - Apple M1 - 256GB - 8 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,630

-Apple M1 8-Core CPU 8 GPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Keyboard with Touch ID 
-Blue  = No Stock
-Green= No Stock
-Pink  =  No Stock
-Silver=  No Stock
-Yellow= In Stock +20$
-Orange= No Stock 

24" iMac® with Retina 4.5K display - Apple M1 - 7 Core

Available In Stock
1 Year Warranty Company
$1,399

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM / 256GB SSD
-24" 4480 x 2520 Retina Display 
-Blue   = No Stock
-Green = No Stock
-Pink   = No Stock
-Silver = No Stock

Apple Macbook pro m1 chip

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,250

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray (MVVK2)

Available In Stock
1 Year Warranty
$2,499

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072x1920 Retina
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray MVVK2

Available In Stock
1 Month Warranty
$2,099

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2) CPO

Available In Stock
1 Month Warranty
$1,799

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-Brand New CPO Model
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Gray Open Box (MVVJ2)

Available In Stock
6 Months Warranty
$1,799

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD (MYD92) Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,450

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-FREE Mouse Pad

MacBook Pro 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 256GB (MYD82)Gray

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,250

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Pad

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Available In Stock
For Macbook Pro 13"
$30

WIWU 13.3 Alpha Slim Sleeve

Available In Stock
$25

WIWU Blade Sleeve 13.3" and 16"

Available In Stock
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Pink

Available In Stock
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II CASE021

Available In Stock
For Macbook Pro 16"
$30

Apple MacBook Air m1 chip

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 1TB SSD CTO Model (Gold )

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,690

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Silver CTO 8Core

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD Gray CTO 8Core

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD CTO 8Core Gold

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,520

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 16GB - 512GB SSD CTO Model (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Code LL
$1,490

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-16GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" Apple M1 chip - 8GB - 512GB SSD Gold MGNE3

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,199

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Space Gray(MGN63)

Available In Stock
Full 1 Year Warranty
$990

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Gold (MGND3)

Out of Stock
Full 1 Year Warranty
$990

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-ពិសេស មានការធានា ១ឆ្នាំពេញក្នុងស្រុក
-ធានាទាំងដុំសាក ទាំងអេក្រង់ទូទៅពេញ

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Office License 365
-FREE Mouse Pad

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 8GB 1600MHz DDR3 
-Storage: 512GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

-Intel Dual-core Intel Core i7 
-Ram: 4GB 1600MHz LPDDR3 Ram
-Storage: 256GB SSD PCIe
-Display 13.3 720p FHD

Apple Mac MINI

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 1000GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,429

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-1000GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 16GB Memory - 512GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,240

-Apple M1 8-Core CPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : CTO

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 512GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$999 $899

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNT3

Mac mini Desktop - Apple M1 chip - 8GB Memory - 256GB SSD

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $699

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD 
-VGA: Integrated
-Model : 
MGNR3

Apple Magic Trackpad 2 (Black) Latest Model

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$149

Apple Magic Trackpad 2 Latest Model Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$139

Apple Accessories 2021 model

Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric 2021

Available In Stock
1 Year Warranty
$199

Apple Magic Keyboard with Touch ID (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$175

Apple Magic Trackpad Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 Year Warranty
$165

Apple Magic Keyboard (2021 Model)

Available In Stock
$130

Apple Magic Mouse Silver (2021 Model)

Available In Stock
1 year Warranty
$110 $99

Apple Magic Mouse 2 (Space Grey)

Available In Stock
1 Month Warranty
$99

Microsoft Surface duo and Surface Studio

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  256GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

-Qualcomm® Snapdragon™ 855
-4G LTE, WCDMA (UMTS), GSM
-Storage :  128GB 
-Display: 8.1 Inch 2700x1800
-Android : 10

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Silver (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,699

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ2/256GB/16GB Ram/Black

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,479

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram Model

Available In Stock
1 Year Warranty Original
$666

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram + Key - Pen Brand New

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,249

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black Brand New

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499 $1,249

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 10 hours
-Can Use Application 64Bit
-Weight:1.3 Kg /Windows 11
-Free Mouse
-Free Mouse Pad

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Platinum)

Available In Stock
6 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Poppy Red)

Available In Stock
6 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen (Ice Blue)

Out of Stock
6 Months Warranty
$290

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen

Available In Stock
6 Months Warranty
$265

Microsoft Surface Pro X Keyboard (Black)

Available In Stock
6 Months Warranty
$145

Microsoft Surface Pro X Slim Pen (Black)

Available In Stock
1 Month Warranty
$140

WD M.2 256GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 months Warranty
$85

WD M.2 512GB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$170

WD M.2 1TB Replace for Surface Pro X & Pro 7 Plus

Available In Stock
3 Months Warranty
$250

Microsoft Surface Pro 7 plus

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,750

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 512GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I7-1165G7 256GB (Silver)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,599 $1,499

-Intel Core i7-1165G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5-1135G7 256GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299 $1,149

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 256GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I5 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$929

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10 Pro Original 

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 PLUS 2021 Core I3 128GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$829

-Intel Core i3-1115G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Removable : 128GB SSD
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Battery : 15 hours / 0.8 kg
-Windows 10  

-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,699 $1,579

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-Windows 10 PRO
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,579 $1,479

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Windows 10 Home
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I5/256GB/8GB Ram Black Color

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$930

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-FREE Screen Protection 15$

Surface Pro 7 I5/128GB/8GB Ram Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$775

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
-FREE Screen Protection 15$

Microsoft Surface Second Hand

Surface Pro X SQ1 256GB 8GB (Open Box) Keyboard+Pen

Available In Stock
9 Months Warranty
$999 $949

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Can Use Application 64Bit
 Included Keyboard & Slim Pen
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$699 $649

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram 4G LTE 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$630

Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-4G LTE អាចដាក់សុីមបាន
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Platinum + Keyboard

Available In Stock
Warranty 3 Months
$569 $500

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 5 I5/256GB/8GB Ram Machine Only 99.9% New

Available In Stock
Warranty 3 Months
$520

-Intel Core i5-7300U
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Pro 3 Core I7 512GB Ram 8GB Only Machine 98%

Available In Stock
3 Month Warranty
$480

-Intel Core i7-4650U
-Ram : 8GB 
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery : 10 Hour / 0.8 kg
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – Grey

Out of Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Surface Pro 7 Signature Type Cover – Poppy Red

Out of Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Microsoft Surface Pro 7 Signature Type Cover – ICE Blue

Available In Stock
3 Months Warranty
$140 $135

Surface Pro Type Cover Black fingerprint

Available In Stock
6 Month Warranty
$135

Microsoft Surface Pro Type Cover Black

Available In Stock
3 Months Warranty
$110

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Out of Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available In Stock
3 Months Warranty
$89 $84

Surface Pen Tip Kit

Available In Stock
Brand new
$25

Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/16GB/512GB (Sandstone)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,999

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I5-11TH/8GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,499

-11th Gen Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" I7-11TH/32GB/1TB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,499

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 32GB LPDDR4x
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 13" AMD 5/8GB/256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty
$979

-AMD Ryzen 5 4680U 6 Core
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : AMD Radeon Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Platinum)

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496x1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 4 15" I7-11TH/16GB/512GB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,199

-11th Gen Intel Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life Up to 16.5 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 10

-FREE Screen Protector
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 3 15"

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5Inch Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,299

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg 
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office License 365
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,149 $999

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Upgrade to 512GB Add 200$

-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop 3 I7/512GB/16GB Ram 13.5Inch (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,799 $1,549

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg 
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Book 3 (13.5")

Surface Book 3 13.5" Core I7 10th 32GB Ram 1TB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,399

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1 TB  PCIe Drive 
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I7-32GB Ram 512GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,599 $2,249

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I7-16GB Ram 256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,099 $1,849

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 13.5" Core I5/8GB/256GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$1,649 $1,549

-Intel Core I5-1035G7
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 
-FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Book 3 (15")

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 1TB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$3,299 $3,249

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 15" Core I7-32GB Ram 512GB SSD

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,849 $2,779

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Book 3 15" Core I7-16GB Ram 256GB

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$2,349 $2,099

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
FREE Screen Protection 15$
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop Go (12.4")

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Sandstone

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Ice Blue

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $849

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg /Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 256GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$899 $829

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Ice Blue

Check Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Surface Laptop Go 12.4" Touch-Screen i5 8GB 128GB Sandstone

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware
$799 $769

-10th Gen Intel Core i5-1035G1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.4”1536 x 1024
-VGA : Intel UHD Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Mouse Pad

Case For Surface Laptop Go (12.4")

Available In Stock
$30

Microsoft Surface Go

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$869

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet WiFI (Intel Core M)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$749

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet (Wi-Fi Only) + Key

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$699

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 8GB / SSD  128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$649

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware
$499

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-FREE Original Keyboard Black

Surface Go 2 Case

Available In Stock
$30

Surface Go Charger (Copy)

Out of Stock
$18

Surface Go Case (Gray)

Out of Stock
$16

Apple IPAD Air 4th (Latest Model)

IPad Air 4th 256GB WIFI + 4G LTE Space Grey

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$830

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 64GB WIFI + 4G LTE

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$760

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" 256GB Wi-Fi only Green (Code ZP)

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$780

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 256GB WIFI Only Space Gray(Code LL)

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$760

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray + Apple Care

Available In Stock
Apple Care until 2023
$620

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Sky Blue

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$600

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (Code LL No Active)

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$580

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" 64GB Wi-Fi only Silver (Code LL No Active)

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$580

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Rose Gold

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$580

-Free Screen Glass

IPad Air 4th 10.9'' 64GB WIFI Only Green

Check Stock
1 Year Warranty add 30$
$580

-Free Screen Glass

iPad Air 4th 10.9" Case Black

Available In Stock
$18

iPad Air 4th Luxary Case (Black)

Available In Stock
$18

Apple ipad mini 6 (2021 Model)

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$799

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$799

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$799

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$799

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$640

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$620

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$620

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Out of Stock
1 Year Warranty add 30$
$620

Apple IPAD 9th Generation (Latest Model)

iPad 10.2'' 9th Gen Silver 256GB Wi-Fi+4G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$720

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi+4G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Falcon
$570

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Space Gray 64GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$420

Free Screen Protection

iPad 10.2'' 9th Gen Silver 64GB Wi-Fi

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$
$420

Free Screen Protection

IPAD 8th 10.2" Case Otter (Black)

Available In Stock
$25

Code : IPAD-026

IPAD 8th 10.2" Case Otter (Gray)

Available In Stock
$25

Code : IPAD-027

Apple Pencil 1st Generation For iPad 8th, iPad 9th

Available In Stock
1 Year warranty add 10$
$99

Smart Keyboard For Ipad10.5" (Air 3rd, Ipad 8th) MX3L2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$140

WiWU T5 Pro 4 in 1 USB-C Hub

Available In Stock
$25

Apple ipad pro 11" M1 Chip Wifi + 5G

IPad Pro 11'' Chip M1 128GB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 128GB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$930

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$930

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 512GB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,135

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 512GB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,135

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1TB Gray WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,580

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1TB Silver WIFI Only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,580

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 128GB Gray WIFI + 5G

Check Stock
1 Year Warranty Add 30$
$990

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 256GB Gray WIFI + 5G

Check Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,100

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 512GB Gray WIFI + 5G

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,290

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 1000GB Gray WIFI + 5G

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,660

-Free Screen Glass

IPad Pro 11'' Chip M1 2000GB Gray WIFI + 5GB

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$2,050

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 128GB Wi-Fi Only Space Gray Code LL

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$720

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 256GB Wi-Fi Only SIlver (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 256GB Wi-Fi Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$830

-Free Screen Glass

Apple IPAD PRO 11" 2020 512GB Wi-Fi Gray

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$
$970

-Free Screen Glass

Apple ipad pro 12.9" M1 chip wifi + 5G

Apple IPAD PRO 12.9" 2020 128GB Wi-Fi - Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$899

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi Only Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,120

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi Only Silver (CODE LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,120

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 256GB WiFi Only Silver (CODE LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,199

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 256GB WiFi Only Space Grey (CODE LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,199

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 512GB WiFi Only Space Grey (Code LL )

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$
$1,399

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 128GB WiFi (Space Gray) + 5G LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,240

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 256GB WiFi + 5G LTE (Space Gray)

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,349

-Free Screen Paperlike 20$

Ipad Pro 12.9" M1 512GB WiFi (Space Gray) + 5G LTE

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$
$1,600

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 1TB WiFi + 5G LTE (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 40$
$2,060

-Free Screen Paperlike 20$

iPad Pro 12.9" M1 2TB WiFi + 5G LTE (Silver & Grey)

Check Stock
1 Year Warranty Add 50$
$2,380

-Free Screen Paperlike 20$

Apple accessories

Smart Keyboard Folio for Ipad 11" MXNK2

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$
$160