358

យើងខ្ញុំទើបមានសេវាថ្មីទទួល Claim Warranty ជាមួយ Apple product ទាំងអស់ទៅក្រៅប្រទេសជូន បើលោកអ្នកទិញផលិតផលក្នុងស្តុកដែលមិនមាន Warranty ក្នុងតំលៃសមរម្យ ។

headset Apple, Sony, Surface, Bose

Apple AirPods Max Sky Blue

Available In Stock
1 Year Warranty 50$

SKU AA34BD3670
$530

Apple AirPods Max Pink

Available In Stock
1 Year Warranty 50$

SKU AA34BD2991
$530

Apple AirPods Max Grey

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD2990
$530

Apple AirPods Max Green

Out of Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU AA34BD1602
$530

Apple HomePod (2nd Generation) Smart Speaker Black

Available In Stock

SKU AH34BD1405
$349

Apple HomePod (2nd Generation) Smart Speaker White

Available In Stock

SKU AH34BD3720
$349

Apple AirPods Pro 2nd Gen

Available In Stock​!
1 Year Warranty

SKU AA34BD2949
$235

Apple Airpods 3 model 2021

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD1697
$170

Apple AirPods 2 New

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AA34BD2408
$120

Microsoft Surface Headphones 2 Black

Available In Stock

SKU MS34BD3497
$290

Microsoft Surface Headphones 2 Silver

Available In Stock

SKU MS34BD3300
$350 $290

Skullcandy Venue Wireless Noise Cancelling Black

Available In Stock

SKU SV19BD1370
$180 $150

Sony WH-CH710N Wireless Noise-Cancelling Black

Available In Stock

SKU SW19BD1372
$180 $140

Sony WH-CH700N Wireless Noise Cancelling Gray Bluetooth

Available In Stock

SKU SW19BD1162
$145 $120

Beats Fit Pro True Wireless Earbuds (Beats Black)

Available In Stock

SKU BF19BD3281
$130

Beats Fit Pro True Wireless Earbuds (Stone Purple)

Available In Stock

SKU BF34BD3283
$120

Beats Studio Buds True Wireless Noise Cancelling (Black)

Available In Stock

SKU BS34BD3284
$90 $79

Surface Laptop Studio 2

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3700
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/16GB/512GB) RTX 4050

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3701
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 16GB LPDDR5x
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 4050

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3703
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 32GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4050 6GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/1TB) RTX 4060

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3708
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/64GB/2TB) RTX 4060

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3716
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 4060 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop Studio 2 (I7-13th/32GB/1TB) RTX 2000 Ada

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3717
$0

-Intel Core I7-13700H
-Ram : 64GB LPDDR5x
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 2000 Ada 8GB
-Windows 11 License 

Surface Laptop GO 3

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Platinum

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3710
$0

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3711
$0

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Sage

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3712
$0

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3713
$0

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Surface Laptop GO 3 (I5/16GB/256GB) Platinum

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU SL34BD3715
$0

-Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-Storage : 256GB
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Weight:1.1 Kg / Windows License
-Free Mouse | Mouse Pad

Product Clearance Sale / លក់លាងឃ្លាំង

Acer Predator Helios 300 (I7-12th/16GB/512GB/RTX 3060)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AP30BD3104
$1,399 $1,149

-Intel Core I7-12700H
-Ram : 16GB DDR5 4800MHz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6" FHD 165Hz
-VGA: RTX 3060 6GB
-Free Original Bag

MSI Summit 13inch Touch Screen

Available In Stock
1 Year Limit Warranty

SKU MS31BD2733
$1,099 $999

-Intel Core I7-1280P
-Ram: 16GB LPDDR5
-SSD: 1TB PCIe Gen4
-VGA: Intel Irix Xe Graphic
-13.4" FHD+ 120Hz Touch   
-MSI Pen add 50$

MSI GP66 Leopard 11UG-290 (I7-11th/16GB/1TB/RTX 3070)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MG31BD1933
$1,499 $1,099

-Intel® Core™ I7-11800H
-Ram: 16GB 3200Mhz
-SSD: 1TB SSD M.2

-VGA: RTX 3070  8GB
-15.6″ FHD 144Hz

MSI BRAVO 15 B5DD-075KH

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MB28BD1809
$1,049 $899

-AMD Ryzen 7 5800H
-Ram: 16GB DDR4 
-SSD: 512GB SSD M.2
-VGA: AMD RX5500M 4GB
-15.6″ FHD 144Hz
-Backlit Keyboard

GIGABYTE AERO 16" 4K(I7-12th|RTX 3070Ti)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU GA31BD2604
$1,999 $1,499

-Intel Core I7-12700H
-Ram: 16GB DDR4
-Storage: 1TB SSD NVMe
-Screen: 16" 4K AMOLED
-VGA: RTX 3070Ti
-Model: AERO 16 XE4-73US914HH

HP Envy x360 13 (I7-12th/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU HE20BD884
$999 $749

-Intel Evo I7-1250U
-Ram : 8GB DDR4 4266hz
-SSD : 512GB PCIe M2
-13.3" WUXGA IPS LED
-1.5Kg. Touch Screen

HP Laptop 15s (I7-11th/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU HL31BD2809
$699 $479

-Intel Core I7-1195G7
-Ram : 8GB DDR4 3200Mhz
-SSD : 256GB Gen4 
-Display : 15.6" FHD
-Windows 11 License

Lenovo ThinkPad L15 Gen2 20X70074US

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LT34BD2681
$899 $699

-CPU : AMD R7 Pro 5850U
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB Upgrade
-Display : 15.6'' FHD
-VGA: AMD Radeon
-Windows 10 Pro

ASUS ROG Phone

ASUS ROG Phone 6 Batman Edition Dual SIM 5G 12GB/256GB

Available In Stock

SKU AR33BD3350
$999 $829

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB Black

Available In Stock

SKU AR33BD3348
$899 $699

ASUS ROG Phone 6 Dual SIM 5G 16GB/512GB White

Available In Stock

SKU AR33BD3349
$899 $699

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 512GB/16GB

Out of Stock

SKU AR33BD3636
$759

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 256GB/12GB

Available In Stock

SKU AR33BD3635
$669

ASUS ROG Phone 7 Dual 5GB P.Black 256GB/8GB

Available In Stock

SKU AR33BD3634
$599

Apple iphone 15 Pro & Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max 1000GB

Out of Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AW30BD2457
$1,999

Apple iPhone 15 Pro 1000GB

Out of Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AI30BD2159
$1,899

Apple iPhone 15 Pro Max 512GB

Available In Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AI30BD2456
$1,799

Apple iPhone 15 Pro 512GB

Out of Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU I130BD2435
$1,659


Apple iPhone 15 Pro Max 256GB

Available In Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AI30BD3044
$1,649


Apple iPhone 15 Pro 256GB

Available In Stock
ធានា ១ ឆ្នាំ ក្នុងហាង និង ២ឆ្នាំ Apple Austalia

SKU AI30BD2158
$1,549

Apple MacBook Air 15" M2 Chip

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3529
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKW3
-FREE Wiwu T02 3 in 1 

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3530
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg| MQKU3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3531
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/256GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3532
$1,399 $1,279

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKR3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Midnight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3537
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKX3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Space Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3539
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3538
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKV3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" M2/8GB/512GB Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3540
$1,439

-8 Core CPU & 10 Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg | MQKT3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 15" 2023 Customize

Pre-order
2 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3541
$1,680

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg, 11.5mm thick

MacBook Air 15" M2/16GB/512GB Midnight

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU M131BD3542
$1,849

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg, 11.5mm thick

MacBook Air 15" 2023 Customize

Pre-order
2 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3543
$2,149

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg, 11.5mm thick

MacBook Air 15" 2023 CTO

Pre-order
2 Year Warranty Hardware

SKU MA31BD3544
$2,149

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU & 10 Core GPU
-24GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-15.3" Liquid Retina Display
- Weight 1.49 Kg, 11.5mm thick

Apple MacBook Air 13"

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Starlight)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2823
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Space Grey) MLXW3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2640
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver) MLY33 LL

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2641
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 256GB (Midnight) MLY33

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD2806
$1,149 $1,099

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Starlight) MLY23

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU MA25BD2650
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1 

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Midnight) MLY43

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA25BD2651
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Space Grey) MLXX3

Coming Soon
1 Year Warranty

SKU MA25BD2648
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-Buy Magic Mouse 3 (Black) = 65$

MacBook Air M2 Chip - 8GB - 512GB (Silver) MLY03

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MA25BD2649
$1,380

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-13.6" Liquid Retina Display
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Air 13.3" M1 chip - 8GB - 256GB SSD Silver MGN93

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1305
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air M1 chip/8GB/256GB Space Gray MGN63

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1286
$799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Air Apple M1 chip|8GB|256GB Gold (MGND3)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MA25BD1287
$999 $799

-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 7-Core GPU
-8GB LPDDR4X Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Screen Protection 15$

Apple MacBook Pro M1 Pro/Max

MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-32 GPU/64GB/2TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2268
$2,199

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKH53

-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" (M1 Max 10C CPU-32 GPU/64GB/2TB) Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2337
$2,499 $2,299

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-2TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MKH53

-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" (M1 Max 10C CPU-32C GPU/64GB/4TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP30BD2271
$3,099 $2,599

-Apple M1 Max Chip
-10-Core CPU & 32-Core GPU
-64GB Unified Ram
-4TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh 2.2 Kg | MMQW3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" (M1 Pro 10C CPU-16CGPU/16GB/1TB) Grey

Restock 25-10
1 Year Warranty CPO

SKU MP30BD3666
$1,499

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | FKGQ3LL/A

MacBook Pro 16" (M1 Pro 10C CPU-16C GPU/16GB/1TB) Gray

Restock 25-10
1 Year Warranty CPO

SKU MP30BD2238
$1,599

-Apple M1 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MK193

Apple MacBook Pro M2 Chip

Macbook Pro 13.3'' M2 - 8GB- 256GB (Space Gray) MNEH3

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2849
$1,185

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEH3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip - 8GB - 256GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2652
$1,185

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEP3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Space Gray)

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2653
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEJ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3'' Apple M2 Chip 8GB/512GB (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP31BD2654
$1,385

-Apple M2 Chip
-8-Core CPU & 10-Core GPU
-8GB  Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Model :MNEQ3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 13.3" M1/8GB/512GB Grey (95%)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MP31BD1285
$949

Touch Bar and Touch ID
-Apple M1 Chip
-8-Core CPU & 8-Core GPU
-8GB LPDDR3 Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTone
-Condition 95%

MacBook Pro 13" 2020 (I5/16GB/512GB) Grey (95%)

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MP31BD867
$749

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.1GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-16GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Condition 95%

Apple MacBook Pro 14" M2 Chip

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Grey LL

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MP33BD3640
$1,949

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHE3/LL
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Pro (10C-16C/16GB/512GB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty

SKU MP33BD3216
$2,199 $1,949

-Apple M2 Pro Chip
-10-Core CPU & 16-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHH3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3217
$2,399

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHF3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 14" M2 Max (12C-30C/32GB/1TB) Grey

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3229
$3,199 $3,049

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | MPHG3
-FREE Keyboard Protection

Apple 14" MacBook Pro M2 CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3230
$3,599

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 30-Core GPU
-64GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Keyboard Protection
-Buy Magic Mouse 3 39$

Apple 14" MacBook Pro M2 CTO

Pre- Order
2 Year Warranty Hardware

SKU A133BD3231
$2,999

-Apple M2 Pro
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-14.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 1.6 Kg | CTO
-FREE Screen Protection 15$

MacBook Pro 14" M2 Max 2TB Ram 96GB Customize You Own

Pre- Order
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3232
$4,600

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple MacBook Pro 16" M2 Chip

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3219
$2,499 $2,280

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW83
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/512GB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3220
$2,499 $2,280

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-512GB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWC3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3221
$2,699 $2,499

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNW93
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Pro (12C-19C/16GB/1TB) Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3222
$2,699 $2,470

-Apple M2 Pro Chip
-12-Core CPU & 19-Core GPU
-16GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWD3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Silver

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3224
$3,499 $3,299

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg | MNWE3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max (12C-38C/32GB/1TB) Grey

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3223
$3,499 $3,299

-Apple M2 Max Chip
-12-Core CPU & 38-Core GPU
-32GB Unified Ram
-1TB SSD PCIe
-16.2" Liquid Retina XDR Display
-Weigh : 2.2 Kg, MNWA3
-FREE Wiwu T02 3 in 1

MacBook Pro 16" M2 Max Ram 64GB CTO Model

Pre-Order
2Year Warranty Hardware

SKU MP33BD3237
$3,900

- Apple M2 Max Chip
- 12-Core CPU & 38-Core GPU
- 64GB Unified Ram
- 1TB SSD PCIe
- 16.2" Liquid Retina XDR Display
- Weigh : 2.2 Kg
-FREE Scree Protection 15$

MacBook Pro 16" M2 Customize You Own

Pre-Order
2 Year Warranty Hardware
$1

-Apple M2 Max Chip
-CPU M2 Pro / M2 Max
-Ram 16GB to 96GB 
-Storage 512GB to 8TB
-Ask for quote ::
-077-999-776
-https://t.me/beckiedealsale

Apple IPAD Air 5th (Latest Model)

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Purple

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IA26BD2609
$550 $545

-Free Screen Protection

IPad Air 5th 10.9'' 64GB WIFI Only Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU IA26BD2531
$550 $545

-Free Screen Protection

iPad Air 5 Generation 10.9'' 64GB WIFI Only Space Gray (LL)

Available In Stock
1Year Warranty Add 30$

SKU IA26BD2530
$599 $545

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 64GB Wi-Fi +LTE Starlight

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50

SKU IA26BD3156
$699

-Stock : Starlight

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Space Gray

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IA26BD2554
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Blue

Available In Stock
1 Year Warranty add 50$

SKU IA26BD1596
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Startlight

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IA26BD3668
$720

-Free Screen Protection

iPad Air 5th 10.9'' 256GB Wi-Fi Only Purple

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IA26BD3669
$720

-Free Screen Protection

Apple ipad mini 6

Apple iPad mini 6 Purple, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2167
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2169
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AI30BD2168
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 64GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2166
$465

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Pink, 256GB, Wi-Fi only (Code LL)

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2171
$610

Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Purple, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2172
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Starlight, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2173
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad mini 6 Space Grey, 256GB, Wi-Fi only

Available In Stock
1 Year Warranty add 30$

SKU AI30BD2170
$610

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 ( WIFI + LTE 5G Version)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3003
$930

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3005
$1,040

-Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3022
$1,269

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular 5G (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD3001
$1,550

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 128GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3073
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 128GB WiFi+Cellular (Silver) MP5Y3

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3306
$1,080

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" 256GB WiFi+Cellular (Grey)

Out of Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3075
$1,180

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3071
$1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 512GB WiFi+Cellular (Silver)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3307
$1,330 $1,299

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 1TB Wi-Fi + Cellular SIM Space Grey

Available In Stock
1 year warranty add $50

SKU IP32BD3534
$1,470

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi+Cellular (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3078
$1,649

-Free Screen Protection

Apple iPad Pro M2 Chip 2022 (WiFi Version Only)

iPad Pro 11" M2 Chip 128GB WiFi Only Grey

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2995
$830 $800

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Silver

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD2998
$930 $900

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 256GB WiFi Only (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty add 50

SKU IP32BD3312
$930 $900

Free Screen Protection

iPad Pro 11" M2 Chip 512GB WiFi (Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty add $50

SKU IP32BD2999
$1,130

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 2TB WiFi (Space Gray)

Available In Stock
1 Year Warranty Add $50

SKU IP32BD3261
$1,550

-Free Screen Protection

iPad Pro 12.9" M2 Chip 256GB WiFi (Grey)

Available In Stock
1 Year Warranty Add 50$

SKU IP32BD3069
$1,130

-Free Screen Protection

Apple ipad 10th Generation

iPad 10th 256GB WiFi+Cellular P

Out of Stock
1 Year Warranty add 40$

SKU I132BD3068
$699

iPad 10th 64GB WiFi Pink

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3057
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Yellow

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3056
$460 $455

iPad 10th 64GB WiFi only Blue

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD3055
$460 $455

iPad 10.2'' 9th Gen 256GB Wi-Fi

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU I132BD1232
$430 $425

iPad 10th 256GB WiFi Silver

Check Stock
1 Year Warranty Add 40$

SKU I132BD3058
$600

iPad 10th 256GB WiFi Blue

Out of Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3059
$600

iPad 10th 256GB WiFi Yellow

Check Stock
1 Year Warranty add $40

SKU I132BD3060
$600

WIWU ACCESSORIES FOR IPAD

Magic Keyboard Master MKB-03

Available In Stock

SKU MK34BD3686
$80

Wiwu Foldable Keyboard FMK-04

Available In Stock

SKU WF34BD3685
$50

WiWU Wireless Numbric keypad

Available In Stock

SKU WW34BD3594
$26

WiWU Magic Keyboard Designed for iPad 12.9 inch

Available In Stock

SKU WM23BD2911
$120


Wiwu Magic Keyboard Designed for iPad 10th 2022 Only

Available In Stock

SKU WM23BD3197
$110


WIWU Combo Keyboard 10.2&10.5''

Available In Stock

SKU WC34BD2913
$70 $30


WIWU Smart Keyboard Folio With Case For IPAD Pro 11"

Available In Stock

SKU WS23BD1504
$50

WIWU Magic Folding Bluetooth Keyboard

Available In Stock

SKU WM23BD3214
$40


WIWU Smart Keyboard Folio With Case 10.2''/10.5'' (2019)

Available In Stock

SKU WS23BD1241
$40

WIWU Pencil Max (universal)

Available In Stock
1 Month Warranty

SKU WP23BD1492
$38

WiWU Airbuds Pro 2 SE Wireless Bluetooth In-Ear Earphone

Available In Stock

SKU WA23BD3392
$35

WiWu Mecha AirPods Pro Case (APC011)

Available In Stock

SKU WM23BD2894
$8

WiWu Mecha AirPods Case (APC010)

Available In Stock

SKU WM23BD3198
$8

WiWu Mecha AirPods 3 Case (APC012)

Available In Stock

SKU WM23BD2956
$8

Airtag Case UAG Protection

Available In Stock

SKU AC23BD2727
$10

Airtag Protective Keychain Shell

Available In Stock

SKU AP34BD2726
$5 $3

Apple iPad accessories

Magic Keyboard for iPad Pro 12.9‑inch Black MJQK3LL/A

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD846
$350


Magic Keyboard for iPad Pro 12.9" (White) MJQL3

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD1728
$320

Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch and iPad Air 5th (MXQT2)

Out of Stock
1 Year Warranty add $20

SKU MK23BD845
$300


Magic Keyboard for iPad Pro 11" (White) MJQJ3

Available In Stock
1 Year Warranty 20$

SKU MK23BD1729
$290


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 11-inch and iPad Air

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD801
$180


Smart Keyboard Folio for Ipad 12.9" For 6th Generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD802
$180


Smart Keyboard Folio for iPad Pro 12.9-inch 3rd generation

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD3661
$130

Smart Keyboard For iPad 10.5" & 10.2"

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU SK23BD347
$130


Magic Keyboard Folio for iPad (10th Gen) White

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU MK23BD3286
$230

Logitech FOLIO Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LF23BD3650
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 11"

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3556
$200

Logitech Combo Touch for iPad Pro 12.9" 5th, 6th

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU LC23BD3557
$220

Apple Pencil 2nd Generation

Available In Stock
1 Year Warranty Add 20$

SKU AP23BD348
$110

Apple USB-C Digital AV MUF82

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU AU23BD1775
$75

Apple Pencil Tips

Available In Stock
No Warranty

SKU AP23BD3441
$15

- 1 unit =15$ 4 units =55$

Apple - AirTag 4pack

Available In Stock

SKU AA23BD2449
$115 $99

Apple MagSafe Duo Charger

Out of Stock

SKU AM21BD1471
$135

Apple MagSafe Battery Pack

Available In Stock

SKU AM23BD2579
$99

Apple Mac Mini M2 Chip

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/256GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3225
$630

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac Mini M2 (8C-10C/8GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MM33BD3226
$790

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 Pro 16GB-512GB

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3227
$1,499 $1,349

-Apple M2 Pro
-10 Core CPU,16 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2 CTO 16GB 512GB

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3456
$1,090

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD

Mac Mini M2/16GB/256GB CTO

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD3240
$849

-Apple M2 Chip
-8 Core CPU,10 Core GPU
-16GB Unified RAM
-256GB PCIe SSD

Mac mini M1/8GB/512GB

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MM33BD1331
$649 $620
-Apple M1 Chip

-Apple M1 8-Core CPU
-8GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 

VAYDEER Mac Mini Stand SZD011-ZX

Available In Stock

SKU VM33BD3486
$50

TXESIGN Acrylic Holder For Mac Mini

Available In Stock

SKU TA20BD3481
$15

Apple Mac Studio M1 Max

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD1906
$2,299 $1,799

-Apple M1 Max Chip
-10 Core CPU,24 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MJMV3

Apple Mac Studio M2 Max

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD2922
$2,099

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-32GB Unified RAM
-512GB PCIe SSD 
-Model : MQH73

Apple Mac Studio M2 Max 2023

Pre-order
2 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD3553
$2,849

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,30 Core GPU
-64GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : CTO

Apple Mac Studio M2 Max CTO

Coming Soon
2 Year Warranty Hardware

SKU AM33BD3554
$3,499

-Apple M2 Max Chip
-12 Core CPU,38 Core GPU
-96GB Unified RAM
-1TB PCIe SSD 
-Model : CTO

Apple Watch Series 8/Ultra

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNU73 (S/M)

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3409
$399 $350

Apple Watch Series 8 41mm Starlight

Out of Stock
1 Year Warranty Add 30$

SKU AW15BD3410
$399

Apple Watch Series 8 41mm Midnight MNP53ZP

Out of Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD2946
$399 $350

Apple Watch Series 8 45mm White MP6Q3 (M/L)

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD3407
$430 $390

Apple Watch Series 8 45mm Midnight MNUJ3

Available In Stock
1 Year Warranty add 20$

SKU AW15BD2945
$430 $390

Apple Watch Ultra Titanium Case with Green Alpine Loop

Out of Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3166
$780 $760

Apple Watch Ultra Titanium Case with Yellow/Beige Trail

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3096
$780 $750

Apple Watch Ultra Titanium Case with Orange Alpine Loop

Check Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU AW15BD3045
$780

WIWU SMART WATCH SW01 Ultra

Out of Stock
$49

Color: Black & Orange

Color: Green & Orange

Color:  Black & Fauve

-Color :  Blue/Gray & Black/Gray

Microsoft Surface Family

Microsoft Surface Laptop Studio (I5-11TH/16GB/512GB)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2137
$1,999 $1,399

-Intel Core I5-11300H
-Ram : 16GB DDR4
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : Intel Iris Xe Graphic 
-Windows 11 License 

Microsoft Surface Laptop Studio (I7-11TH/32GB/1TB/RTX 3050)

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2138
$2,399

-Intel Core I7-11370H
-Ram : 32GB DDR4
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 14.4" 2400x1600
-VGA : RTX 3050Ti 4GB
-Windows 11 License 

Surface Book 3 15" Core I7 - 32GB Ram 2TB SSD (SNK-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1279
$1,199 $1,149

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 2TB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti 6GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg/ Windows 10 Pro

Surface Book 3 13.5" Core I7 - 32GB Ram 1TB SSD (SLU-00002)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SB26BD1158
$1,099 $1,049

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13.5” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1650 4GB
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows10 Pro

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sage

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2957
$749

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Ice Blue

Out of Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2959
$749

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

-11th Gen Intel Core i7-11370H
-Ram : 32GB LPDDR4
-HDD : 1TB (SSD)
-Screen: 28” 4500x 3000
-VGA :  RTX 3060 6GB 
- Pen Mouse and Keyboard 
-9.56 Kg /Windows 11 Pro

Microsoft Surface Laptop GO 2 (I5/8GB/256GB) Sandstone

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS26BD2958
$649

-Intel Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.4” 1536 x 1024
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.1 Kg / Windows Home

Microsoft Surface Pro 9

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/128GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty

SKU MS32BD3127
$799

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD 879$  
-Upgrade 1TB SSD 949$   

-FREE Screen Protection 

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Graphite

Restock Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2984
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3133
$999 $949

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Forest

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3642
$1,199

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I5/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD2985
$1,199

-Intel Core I5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro9 (I7/16GB/256GB) Forest

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3176
$1,399

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Blue

Out of Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD2986
$1,399

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3177
$1,380

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/256GB) Graphite

Available In Stock
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3146
$1,380

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Graphite

Out of Stock
1 Years warranty Hardware

SKU MS32BD3279
$1,699

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Original Window 11 Pro 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/16GB/512GB) Blue

Coming Soon
1 Years Warranty Hardware

SKU MS32BD3264
$1,649

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-Original Window 11 Pro 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Free Screen Protection

Microsoft Surface Pro 9 (I7/32GB/1TB) Silver

Available In Stock
2 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD2989
$2,399

-Intel Core I7-1255U
-Ram : 32GB LPDDR5
-SSD : 1TB PCIe
-Screen: 13" 2880x1920 120Hz
-VGA : Intel Iris Xe Graphic
-Windows 11 License 

-Free Screen Protection

Microsoft Surface Laptop 5 13" and 15"

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3010
$849

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3169
$960

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 16GB / 512GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD955
$1,099

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 15'' i7 / 8GB / 256GB (Platinum)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD1139
$1,149

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 256B (SSD)
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 17 hours
-Weight:1.5 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3013
$1,349 $1,120

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i5 / 8GB / 512GB (Sandstone)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3011
$1,349 $1,120

-12th Gen Intel Core i5-1235U
-Ram : 8GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Microsoft Surface Laptop 5 13.5'' i7 / 16GB / 512GB (Black)

Coming Soon
1 Year Warranty Hardware

SKU MS32BD3018
$1,899 $1,499

-12th Gen Intel Core i7-1255U
-Ram : 16GB LPDDR5x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Xe Graphics
-Battery Life: Up to 18 hours
-Weight:1.2 Kg /Windows 11

-
FREE Mouse, Mouse Pad

Surface Laptop 3 13" I7-10TH/16GB/1TB (Matte Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SL32BD1678
$1,099 $899

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-SSD : 1TB (SSD)
-Display: 13.5” 2K Touch
-VGA : Intel Iris Xe Graphics

-99.9% New in new

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2153
$1,049

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140
-Windows 10 Pro Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/512GB) Black​

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD3289
$1,299

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 512GB SSD 
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 10 Pro 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" (I7-11TH/16GB/1TB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2154
$1,499

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage : 1TB SSD
-Screen: 13” 2880x1920
-Intel® Iris® Xe Graphics
-Windows 11 Pro Original 
-Free Screen Protector

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I5-/8GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2489
$1,599 $1,049

-Intel Evo Core i5-1135G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Microsoft Surface Pro 8 13" LTE (I7/16GB/256GB) Platinum

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU MS30BD2491
$1,999 $1,599

-Intel Evo Core i7-1185G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-Storage: 256GB SSD
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Screen: 13” 2880x1920
-អាចដាក់ Sim Card បាន

Surface Pro 7 Plus Platinum (I5/16GB/256GB) LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP30BD1455
$999 $799

-Intel Core I5-1135G7
-Ram : 16GB / 256GB SSD
-LTE Advanced 4G SIM CARD
-Windows 10 Pro Original 

-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

Microsoft Surface Pro 5-6-7 Type Cover Black

Available In Stock
3months Warranty

SKU MS18BD531
$100

Microsoft Surface Pro X, Surface Go, Pro 7

Surface Pro X SQ2/512GB/16GB Ram/Black (Latest Model)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD1441
$1,699 $1,499

-CPU : Microsoft® SQ2
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ2 Adreno 690
-Battery Life: Up to 10 hours
-4GB LTE / Wifi 5 / Bluetooth 5
-Free Mouse, Mouse Pad

Surface Pro X SQ1/8GB/128GB (Black)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD2112
$530 $495

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

-Free Bluetooth Keyboard

Surface Pro X SQ1/8GB/256GB Black (Original Spec)

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SP18BD968
$1,099 $699

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-Upgrade 512GB SSD +$70 
-Upgrade 1TB SSD +$140

Surface GO 3 Black (I3/8GB/12GB) LTE

Available In Stock
1 Year Warranty Hardware

SKU SG18BD3157
$699

-Intel Core I3 10100Y 
-Ram 8GB / Storage 128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-ប្រើអុីនធើណេត​ LTE (ដាក់សុីមកាត)
-Windows 11

Microsoft Surface Go Type Cover (Black)

Available In Stock

SKU MS23BD427
$110

Surface Go Signature Type Cover (RED) 2021 (KCS-00098)

Available In Stock

SKU SG23BD426
$110

Microsoft Surface Pen / Type Cover

Microsoft Surface Slim Pen 2 Stylet Mince 2

Available In Stock !
6 Month Warranty

SKU MS23BD2287
$150 $99

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available In Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD551
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Ice Blue) NEW

Available In Stock
6 Months Warranty

SKU MS23BD553
$75

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Out of Stock
6 Month Warranty

SKU MS23BD556
$75

China Brand Keyboard Bluetooth For Surface Pro 3-4-5-6-7

Available In Stock

SKU CB23BD537
$55

Surface Pen Tip Kit

Out of Stock
Brand new
$25