260

សូមស្វាគមន៏អតិថិជន បេកគីឌៀល ទាំងអស់ជាទីគោរព !! យើងខ្ញុំបានបើកដំណើរហាងជាផ្លួវការចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ ខែ​ សីហា​ ឆ្នាំ ២០២០​ ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតំលៃរាល់ផលិតផលទាំងអស់ក្នុងគេហទំព័រ ៕ 077-999-776 / 081-999-776

Microsoft Surface Pro X

Surface Pro X SQ1/512GB/16GB Ram/Black

Sold Out
1 Year Warranty
$1,829

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Weight: 0.8 Kg
Code= surface001
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X SQ1/256GB/16GB Ram/Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,549 $1,499

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Weight: 0.8 Kg
Code= surface002
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X SQ1/256GB/8GB Ram + Keyboard and Pen

Available Now
1 Year Warranty Key+Pen
$1,349 $1,299

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Included Keyboard + Slim Pen
Code= surface003

-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X SQ1/128GB/8GB Ram + Keyboard and Pen

Available Now
1 Year Warramty Key+Pen
$1,249 $1,179

-CPU : Microsoft® SQ1
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB PCIe
-Screen: 13” 2880 x 1920
-VGA : Microsoft SQ1 Adreno 685
-Battery Life: Up to 13 hours
-Included Keyboard + Slim Pen
Code= surface004
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro X Keyboard & Surface Slim Pen

Available Now
1 Month Warranty
$259 $249

Code= surface005

Microsoft Surface Pro X Keyboard (Black)

Sold Out
1 Year Warranty
$149

Code= surface006

Microsoft Surface Pro X Slim Pen (Black)

Available Now
1 Year Warranty
$149

Code= surface007

Macbook Pro 16

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Gray (MVVK2)

Sold Out
1 Year Warranty (MVVK2)
$2,649

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072x1920 Retina
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I9 16GB Ram 1TB SSD Silver (MVVM2)

Sold Out
1 Year Warranty (MVVM2)
$2,649

-2.3 GHz up 4.8 Ghz 8-Core
-Intel Core I9-9th Generation
-Radeon Pro 5500M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-1TB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I7 512GB SSD Space Gray (MVVJ2)

Available Now
1Year Warranty (MVVJ2)
$2,249 $2,199

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072 x 1920 Retina
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 16″ Core I7 16GB Ram 512GB Silver (MVVL2)

Available Now
1 Year Warranty (MVVL2)
$2,249 $2,199

-2.6 GHz up 4.5 Ghz 6-Core
-Intel Core I7-9th Generation
-Radeon Pro 5300M with 4GB
-16GB 2666MHz LPDDR4
-512 GB SSD PCIE M2
-Display 16" 3072x1920 Retina
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II CASE021

Available Now
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Pink

Available Now
For Macbook Pro 16"
$30

WiWu Macbook Pro 16" Case Skin Pro II Black

Sold Out
For Macbook Pro 16"
$30

Macbook Pro 2019

MacBook Pro 13″ 2019 Space Gray (MV972)

Available Now
1 Year Warranty
$1,699 $1,669

-Touch Bar and Touch ID
-2.4 GHz up 4.1 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 655
-8GB 2133MHz LPDDR3
-512 GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTune
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13″ 2019 Space Gray (MV962)

Available Now
1 Year Warranty
$1,499 $1,469

-Touch Bar and Touch ID
-2.4 GHz up 4.1 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 655
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-256 GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tune
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Apple - Mac mini Desktop 2020 Core I5 Ram 8GB 512GB SSD

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,179

-8th-Generation Core i5-3.0hz
-8GB 2666MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-VGA: Intel UHD Graphics 630
-Model : 
MXNG2 Year 2020

MacBook Pro 13" 128GB Space Grey 2019 MUHN2

Available Now
1 Year Warranty
$1,119 $1,069

-Touch Bar and Touch ID
-1.4 GHz up 3.9 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-128GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Free Mouse Bluetooth 
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 128GB Silver 2019 MUHQ2

Available Now
1 Year Warranty
$1,099 $1,069

-Touch Bar and Touch ID
-1.4 GHz up 3.9 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-128GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 2017 MPXQ2 I5/128GB/8GB Space Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,029 $979

-2.3GHz quad-core Intel Core i5
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-128GB SSD storage
-VGA:Intel Iris Plus Graphics 640
-Retina display: 13" None Touch
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Apple - Mac mini Desktop 2020 Core I3 Ram 8GB

Available Now
1 Year Warranty
$899 $879

-8th-Generation Core i3-3.6hz
-8GB 2666MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-VGA: Intel UHD Graphics 630
-Model : 
MXNF2 Year 2020

Macbook PRO CPO MODEL

MacBook Pro 13″ 2019 Space Gray (MV972) CPO

Available Now
1 Month Warranty
$1,499

-Touch Bar and Touch ID
-2.4 GHz up 4.1 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3
-512 GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina TrueTune
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13″ 2019 Space Gray (MV962) CPO

Available Now
1 Month Warranty
$1,329

-Touch Bar and Touch ID
-2.4 GHz up 4.1 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-256 GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tune
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 256GB (Space Gray) MUHP2 CPO

Available Now
1 Month Warranty
$1,149

-Touch Bar and Touch ID
-1.4 GHz up 3.9 GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-8GB 2133MHz LPDDR3 memory
-256GB SSD PCIe Storage
-Display 13.3 Retina True Tone
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Hp Spectre, Hp EliteBoox, Hp Envy 360 HP

HP - Spectre x360 2-in-1 15.6" 4K Core I7-10510U

Sold Out
1 Year Warranty
$1,659

-Intel 10th Core i7-10510U
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 512GB SSD PCIe M2
-15.6″ 4K Touch Screen
-NVIDIA GeForce MX330
-Finger Print Reader 1.9Kg
=Code= HP001 
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Hp ENVY 17'' Core I7-1065G7 12GB Ram 512GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,349 $1,299

-10th Gen Intel Core I7-1065G7
-Ram : 12GB / SSD : 512GB
-17.3" FHD Muti-Touch Screen
-Finger Print Reader
-NVIDIA GeForce MX330 2GB
-Touch Screen / Colour : Silver
-Code = HP009
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP ENVY x360 2-in-1 15.6" Touch-Screen Laptop i7 -10510U

Available Now
1 Year Warranty
$1,249 $1,199

-CPU : Intel Core I7-10510U
-
Ram : 12GB DDR4 2666 Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-15.6" FHD Muti-Touch Screen
-Finger Print Reader
-Touch Screen / Colour : Silver 
-Code = HP003
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB


HP - Spectre x360 2-in-1 13.3" 4K Ultra HD OLED

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,149

-Intel 10th Gen Core i5-1035G4
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 256GB PCiE M2
-13.3″ UHD OLED 4K 400 nits
-Touch Screen
-Included HP Style Pen
Code: HP010
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP - Spectre x360 2-in-1 13.3" Laptop I7-1065G7

Available Now
1 Year Warranty
$1,199

-Intel 10th Gen Core i7-1065G7
-Ram : 8GB DDR4
-SSD : 512GB PCiE M2
-13.3″ FULL HD Touch Screen
-Intel Iris Plus Graphics
-Included HP Style Pen
Code: HP006
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP 13.3″ EliteBook X360 1030 G3 Multi-Touch

Available Now
1 Year Warranty
$999 $899

-Intel 8th Gen Core i7-8650U
-Ram : 8GB / SSD : 256GB
-13.3″ FHD 1920 x 1080 IPS
-Fingerprint Reader, Backlit Key
-Intel UHD Graphics 620
-Touch Screen / Color : Silver
=Code= HP007
-Free Office 365 license
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP ENVY X360 2-in-1 Touch Screen (Natural Silver)

Available Now
1 Year Warranty
$969 $939

-Intel 10thGen Core i5-1035G1
-Ram : 8GB DDR4 3200Ghz
-SSD : 256GB PCiE M2
-15.6″ FULL HD Touch Screen
-Intel Iris Plus Graphics
-Window 10 Home
Code: HP004
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

HP ENVY X360 M Convertible 15m-ds0011dx

Available Now
1 Year Warranty
$799 $749

-AMD Ryzen 5 3500U
-Ram : 8GB DDR / SSD : 256GB
-15.6″ FHD IPS LED Display
-Fingerprint  Reader
-AMD Radeon Vega 8 Graphic 
-Touch Screen / Color : Black
=Code= HP008
-Free Mouse Bluetooth
-Free Mouse Pad
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Macbook Air 2020 NEW Macbook Air 2020

-10th-Generation Core i7-1.2hz
-Display 13.3-inch Retina display
-16GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I7-512GB-16GB 2020 (MWT92)

Available Now
1 Year Warranty
$1,649

-10th-Generation Core i7-1.2hz
-Display 13.3-inch Retina display
-16GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I7-512GB-8GB 2020 Z0X80002J

Available Now
1 Year Warranty
$1,549

-10th-Generation Core i7-1.2Ghz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH52 Gold

Available Now
1 Year Warranty
$1,329 $1,299

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH42 Silver

Available Now
1 Year Warranty
$1,329 $1,299

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-512GB 2020 MVH22 Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,329

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-512GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I5-256GB 2020 ZOYJ0 Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,169

-10th-Generation Core i5-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I3-256GB 2020 MWTJ2 Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,019

-10th-Generation Core i3-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I3-256GB 2020 MWTL2 Gold

Available Now
1 Year Warranty
$1,019 $989

-10th-Generation Core i3-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Air 13.3inch Core I3-256GB 2020 MWTK2 Silver

Available Now
1 Year Warranty
$1,019

-10th-Generation Core i3-1.1hz
-Display 13.3-inch Retina display
-8GB 3733MHz LPDDR4 memory
-256GB PCIe SSD storage
-Touch ID+Force Touch trackpad
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Macbook Pro 13.inch 2020 Latest Model

MacBook Pro 13" Core I7 Ram 16GB 1TB Space Gray

Sold Out
Available 10-08-2020
$2,349

-Touch Bar and Touch ID
-2.3GHz up 4.1GHz Quad Core
-Intel Core I7-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-1TB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" Core I7 Ram 16GB 512GB Space Gray

Sold Out
Available 10-08-2020
$2,149

-Touch Bar and Touch ID
-2.3GHz up 4.1GHz Quad Core
-Intel Core I7-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-512GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 1TBGB Space Grey 2020 (MWP52)

Available Now
1 Year Warranty
$2,019 $1,989

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.8GHz Quad Core
-Intel Core i5-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-1000GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 1TBGB Silver 2020 (MWP82)

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,989

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.8GHz Quad Core
-Intel Core i5-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-1000GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 512GB Space Grey 2020 (MWP42)

Available Now
1 Year Warranty
$1,819 $1,799

-Touch Bar and Touch ID
-2.0GHz up 3.8GHz Quad Core
-Intel Core i5-10th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-16GB 3733MHz LPDDR4X
-512GB SSD PCIe
-Display13.3 Retina TrueTone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 512GB Space Grey 2020 (MXK52)

Available Now
1 Year Warranty
$1,519 $1,489

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.9GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-512GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 256GB Space Grey 2020 (MXK32)

Available Now
1 Year Warranty
$1,319 $1,289

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.9GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 13" 256GB Silver 2020 (MXK62)

Available Now
1 Year Warranty
$1,319 $1,289

-Touch Bar and Touch ID
-1.4GHz up 3.9GHz Quad Core
-Intel Core i5-8th Generation
-Intel Iris Graphics 645
-8GB 2133MHz LPDDR3 Ram
-256GB SSD PCIe
-Display 13.3 Retina True Tone
-Magic Keyboard
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II CASE020

Sold Out
For Macbook Pro 13"
$30

WiWu Macbook Pro 13" Case Skin Pro II Pink

Available Now
For Macbook Pro 13"
$30

Microsoft Surface Book 3 13.5" Model 2020

Surface Book 3 13.5" Core I7-32GB Ram 512GB

Sold Out
1 Year Warranty
$2,549

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
Code= book3003
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB


Surface Book 3 13.5" Core I7-16GB Ram 256GB

Sold Out
1 Year Warranty
$2,049

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : GeForce GTX 1650 Max-Q
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.6Kg / Windows 10 
Code= book3002
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB
 

Surface Book 3 13.5" Touch-Screen 2-in-1 Laptop

Sold Out
1 Year Warranty
$1,599

-Intel Core I5-1035G7
-Ram : 8GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 13.5” 3000 x 2000
-VGA : Intel Iris Plus 
-Battery Life: Up to 10.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 
Code= book3001
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB


Microsoft Surface Book 3 15" Model 2020

Surface Book 3 15" Core I7-32GB Ram 512GB

Sold Out
1 Year Warranty
$2,799

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 32GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 512GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3007
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB
 

Surface Book 3 15" Core I7-16GB Ram 256GB

Sold Out
1 Year Warranty
$2,349

-Intel Core I7-1065G7
-Ram : 16GB DDR4 3733Ghz
-SSD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 3240 x 2160
-GeForce GTX 1660Ti Max-Q
-Battery Life: Up to 15 hours
-Weight 1.9Kg / Windows 10 
Code= book3006
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Pro 7

Surface Pro 7 I7/1TB/16GB Ram/ Platinum Colour

Sold Out
1 Year Warranty
$2,199

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 1 TB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824

-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface017
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I7/512GB/16GB Ram/ Black Colour

Available Now
1 Year Warranty
$1,769 $1,719

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface014
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I7/256GB/16GB Ram Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,389 $1,359

-Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
=Code= surface015
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/256GB/8GB Ram Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,079 $1,059

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface016
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 I5/128GB/8GB Ram Platinum Colour

Available Now
1 Year Warranty
$799 $759

-Intel Core i5-1035G4
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface020
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Pro 7 i3/128GB/4GB Ram Platinum​​ Keyboard

Available Now
1 Year Warranty
$765 $735

-Intel Core i3-1035G4
-Ram : 4GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 12.3” 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery : 10.5 hours / 0.8 kg
Code= surface022
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Pro 7 adapter Hub 6 Ports

Available Now
1 Month Warranty
$35

Surface Pro Smart Case For (Dark Blue) CASE003

Available Now
Pro 4, 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smart Case For ( Black ) CASE004

Available Now
Pro 4, 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smooth Case (Black) CASE010

Available Now
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smooth Case (Dark Blue) CASE005

Available Now
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smooth Case (Gray) CASE006

Sold Out
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smooth Case (Red) CASE008

Available Now
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Smooth Case (Black) CASE009

Available Now
Pro 5, 6 and 7
$30

Surface Pro Case Flip For Pro 4-5-6-7 (Black) CASE002

Available Now
Pro 4, 5, 6 and 7
$30

Microsoft Surface Pro 6

Microsoft Surface Pro 5 I7/512GB/16GB Ram Platinum

Available Now
9 Months Warranty
$1,099

-7th Gen Intel Core i7
-Ram : 16GB
-HDD : 512GB (SSD)
-12.3″ PixelSense 2736 x 1824
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 13.5 hours
Code= surface023
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 

Surface Pro 5 Core I5, 8GB RAM, 256GB USED (LTE)

Available Now
3 months Warranty
$849

-7th Gen Intel Core i5
-Ram : 8GB
-HDD : 256GB (SSD)
-12.3″ PixelSense 2736 x 1824
-VGA : Intel HD Graphics 620
-Battery Life: Up to 13.5 hours
-Included : Keyboard Original
-3 Months Warranty

Microsoft Mouse

Microsoft Surface Arc Mouse Sandstone (arc001)

Available Now
1 Month Warranty
$99

Microsoft Surface Arc Mouse Poppy Red (arc002)

Available Now
1 Momth Warranty
$99


Microsoft Surface Arc Mouse Ice Blue (arc003)

Available Now
1 Month Warranty
$99


Mouse Microsoft Surface Precision (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$99

Microsoft Surface Arc Mouse Burgundy (arc005)

Sold Out
1 Month Warranty
$80

Microsoft Surface Arc Mouse Platinum (arc006)

Sold Out
1 Month Warranty
$80

Microsoft Surface Arc Mouse Black (arc004)

Available Now
1 Month Warranty
$80


Microsoft Mouse Surface Arc Cobalt Blue (arc007)

Available Now
1 Months Warranty
$80


Microsoft Surface Mouse Platinum

Sold Out
1 Month Warranty
$55

Microsoft Surface Mobile Mouse (Platinum)

Available Now
1 Month Warranty
$50


Microsoft Surface Mobile Mouse (Burgundy)

Available Now
1 Month Warranty
$50


Microsoft Surface Mobile Mouse (Cobalt Blue)

Available Now
1 Month Warranty
$50


Microsoft Surface Mobile Mouse (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$50

Pen Microsoft Pen

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Poppy Red)

Available Now
1 Month Warranty
$105

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Platinum)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Cobalt Blue)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Microsoft Surface Pen Latest Model V4 (Black)

Available Now
1 Month Warranty
$89

Surface Pen Tip Kit

Available Now
Brand new
$25

Surface Go 2  2020

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet [4G LTE + WiFI]

Available Now
1 Year Warranty
$979 $949

-Intel Core M3 8th Gen CPU
-Ram 8GB / SSD 128GB
-10.5″ Pixel 1920 x 1280
-VGA: Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2 128GB Tablet (Wi-Fi Only)

Available Now
1 Year Warranty
$779 $749

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 8GB / SSD  128GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2 64GB Tablet (WiFi-Only)

Available Now
1 Year Warranty
$599 $529

-Intel Pentium Gold 4425Y
-Ram 4GB / SSD  64GB
-10.5″ PixelSense 1920 x 1280
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 10 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Keyboard / Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Go 10″ Intel 4415Y/64GB/4GB Ram

Available Now
1 Year Warranty
$469 $429

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 4GB / SSD 64GB (eMMC)
-10″ PixelSense 1800 x 1200
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 9 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg
-Not including Type Cover, Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Go 2018

Surface Go 10″ Intel 4415Y/128GB/8GB Ram

Available Now
1 Year Warranty
$579 $529

-Intel Pentium Gold 4415Y
-Ram 8GB / SSD  128GB
-10″ PixelSense 1800 x 1200
-VGA  : Intel HD graphics 615
-Battery Life: Up to 9 hours
-Windows 10 / Weight: 0.5 kg

-Not including Type Cover, Pen
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Go Case (Gray)

Available Now
$16

Surface Go Case (Deep Blue)

Available Now
$16

Microsoft Surface Laptop 3 15"

-AMD Ryzen 7 3780U Mobile
-Ram : 32GB DDR4
-HDD : 1TB  PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA Radeon RX Vega11 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight 1.5Kg / Windows 10 Pro
Code= surface030
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen7/512GB Metal Black

Sold Out
1 Year Warranty
$2,099

-AMD Ryzen 7 3780U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 512GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA Radeon™RX Vega 11 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface031
-Free Office 365 license
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen7/512GB/16GB Silver

Sold Out
1 Year Warranty
$2,099

-AMD Ryzen 7 3780U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 512GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA Radeon™RX Vega 11 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface034
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/256GB/16GB Silver

Sold Out
1 Year Warranty
$1,799

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface035
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 16GB DDR4
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg / Windows 10 Pro
Code= surface032
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/256GB/8GB Platinum

Available Now
1 Year Warranty
$1,499

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface036
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 256GB PCIe
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5 Kg/ Windows 10 Pro
Code= surface033
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 15″ AMD Ryzen5/128GB/8GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,149

-AMD Ryzen 5 3580U Mobile
-Ram : 8GB DDR4
-HDD : 128GB PCie
-Screen: 15” 2496 x 1664
-VGA : Radeon™ Vega 9 Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight: 1.5Kg / Windows 10 Pro
Code= surface037
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Microsoft Surface Laptop 3 13"

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 512GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface039
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5Inch Sandstone

Available Now
1 Year Warranty
$1,649 $1,599

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface044
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface045
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I7/256GB/16GB Ram 13.5inch Metal Black

Available Now
1 Year Warranty
$1,649 $1,599

-10th Gen Intel Core i7-1065G7
-Ram : 16GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface043
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB 

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface046
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 I5/256GB 13.5Inch (Sandstone)

Available Now
1 Year Warranty
$1,239 $1,189

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface048
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 13'' Core I5 256GB 8GB (Cobalt Blue)

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,179

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 256GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface052
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Surface Laptop 3 Core I5 13.5Inch (Platinum)

Available Now
1 Year Warranty
$949

-10th Gen Intel Core i5-1035G7
-Ram : 8GB LPDDR4x
-HDD : 128GB (SSD)
-Screen: 13.5” 2256 x 1504
-VGA : Intel Iris Plus Graphics
-Battery Life: Up to 11.5 hours
-Weight:1.3 Kg /Windows 10 Pro
Code= surface050
-FREE MOUSE BLUETOOTH
-FREE MOUSE PAD Support 
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron and XPS model

Dell XPS 13.4″ 2-in-1 Touch-Screen 4K Display

Available Now
1 Year Warranty
$1,969 $1,919

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.4″ 16:10 UHD+ WLED 4K
-Touch Display / Weight: 1.31
-Finger Print Reader, Backlit Key
Code= XPS009
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell XPS 13.4″ Core I7-1065G7 Touch-Screen Model 2020

Available Now
1 Year Warranty
$1,599 $1,549

-Intel Core i7-1065G7 1.3GHz
-Ram: 16GB DDR4 (3733MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.4″ InfinityEdge FHD Display
-Touch Display / Weight: 1.31
-Finger Print Reader, Backlit Key
Code= XPS006
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Precision 5530 15.6″ 2 In 1 Workstation

Available Now
1 Year Warranty
$1,599 $1,549

-Intel® Core™ i7-8706G 4.10GHz
-Ram: 16GB DDR4 (2400MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Radeon Pro WX Vega M
-15.6″  UHD 3840 x 2160
-Touch Screen 15.6 Inch
-Weight: 2Kg /Media Card Reade
Code= XPS008
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron 13.3″ 7000 2-In-1 4K Ultra HD Touch

Available Now
1 Year Warranty
$1,249 $1,199

-Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz
-Ram: 16GB DDR3 (2133MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel UHD Graphics
-13.3″ UHD 4K 3840 x 2160
-Touchscreen Widescreen LCD
-Weight: 1.45Kg / Windows 10
Code= DELL009
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron 17.3″ 7000 2-In-1 Touch-Screen

Available Now
1 Year Warranty
$1,249 $1,199

-Intel® Core™ i7-10510U 1.8GHz
-Ram: 16GB DDR4 (2666MHz)
-SSD: 512GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Nvidia Geforce MX250
-17.3″ FHD  (Touch Screen)
-Finger Print Reader
-Weight: 2.75Kg
=Code= Dell-013
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Vostro 15 5590, Core i7-10510U 16GB Ram

Available Now
1 Year Warranty
$1,099

-Intel Core i7-10510U
-Ram : 16GB DDR4 2666Ghz
-SSD : 512GB PCIe 
-15.6″ IFS FHD (1920 x 1080)
-VGA:NVIDIA GeForce MX250
-Color : Black
-Windows 10 
=Code= Dell-015
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

DELL Inspiron 5593 15.6'' Core I5-1035G 8GB 512GB

Available Now
1 Year Warranty
$849

-Intel® Core i5-1035G1 1.0GHz
-Ram: 8GB DDR4 (2666MHz)
-SSD: 512GB SSD
-VGA: Intel UHD Graphics 
-15.6″ FHD 1920 x 1080
-Battery 3Cell 6hours
-Weight: 2.0Kg​​​ / Windows 10
=Code= Dell-
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron 15.6" Touch Screen I3-10th CPU

Available Now
1 Year Warranty
$549

-Intel® Core i3-1005G1 1.2GHz
-Ram: 8GB DDR4 (2666MHz)
-SSD: 128GB PCIe + 1TB HDD
-VGA: Intel UHD Graphics 
-15.6″ HD 1366 x 768
-Touchscreen Widescreen LCD
-Weight: 2.0Kg​​​ / Windows 10
=Code= Dell-014
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron 15.6″ Core I5 Touch-Screen i3583-5763

Available Now
6 Months Warranty
$499

-Intel® Core™ i5-8265U 1.6GHz
-Ram: 8GB DDR4 (2400MHz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel UHD Graphics 620
-15.6″ HD 1366 x 768
-Touchscreen Widescreen LCD
-Weight: 2.0Kg​​​ / Windows 10
=Code= Dell-008
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Dell Inspiron 15.6″ Core I3 Touch Screen i3583-3756

Available Now
6 Months Warranty
$399

-Intel® Core™ i3-8145U 2.1GHz
-Ram: 8GB DDR4 (2400MHz)
-SSD: 128GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel UHD Graphics 620
-15.6″ HD 1366 x 768
-Touchscreen Widescreen LCD
-Weight: 2.0Kg / Windows 10
=Code=Dell-007
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo THINKPAD Model

Lenovo 15.6" ThinkPad X1 Extreme Laptop (2nd Gen)

Available Now
1 Year Warranty
$1,899 $1,829

-Intel Core I7-9750H 2.6Mhz
-Ram : 16GB DDR4 SODIMM
-HDD : 512GB PCIe SSD
-15.6″ FULL HD
-VGA: NVIDIA GeForce GTX 1650
-Windows 10 Pro 64 bit
=Code= LENO100
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo IdeaPad Flex 2-in-1 15.6'' Touch Screen (Onxy Black)

Available Now
1 Year Warranty
$1,099 $1,049

-Intel Core I7-10510U 1.8 Ghz
-Ram : 8GB DDR4 SDRAM
-HDD : 512GB PCIe SSD
-15.6″ FHD IPS Touch Screen
-VGA: NVIDIA MX230 2GB
-Fingerprint Reader 
=Code= LENO102
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo ThinkPad E495 14″ AMD Ryzen 7-3700U

Available Now
1 Year Warranty
$849 $799

-AMD Ryzen 7 3700U 2.3GhZ
-Ram : 8GB DDR4 2400MHz
-HDD : 256GB PCIe
-14″ FHD IPS 250nits anti=glare
-VGA: AMD Radeon Vega 8
-Weight : 1.76 Kg
Code= LENO105
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo ThinkPad E595 15.6″ AMD Ryzen 5-3500U Ram 8GB

Available Now
1 Year Warranty
$799 $749

-AMD Ryzen 5 3500U 3.7Ghz
-Ram : 8GB DDR4 2400MHz
-HDD : 256GB PCIe
-15.6″ FHD IPS 250nits
-VGA: AMD Radeon Vega 8
-Windows 10 Pro, 2.13 Kg
Code= LENO107
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo LENOVO YOGA MODEL

Lenovo Yoga C940 2-In-1 15.6″ Touch-Screen GTX 1650

Available Now
1 Year Warranty
$1,749 $1,689

-Intel Core I7-9750H 2.6Mhz
-Ram : 16GB DDR4 2666MHz
-HDD : 512GB PCIe
-15.6″ FHD Touch Screen
-VGA: NVIDIA GeForce GTX 1650
-Weight : 2.00 Kg
Code= YOGA002
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo - Yoga C940 2-in-1 14Inch 4K Display Touch Screen

Available Now
1 Year Warranty
$1,649 $1,619

-Intel Core I7-1065G7  1.3Mhz
-Ram : 16GB DDR4X 3733MHz
-HDD : 512GB PCIe
-14.0″ UHD 4K Touch Screen
-VGA: Intel UHD Graphics
-Battery Life 10 Hours
Code= YOGA003
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Yoga C940 2-in-1 14inch Touch Screen Iron Gray Color

Available Now
1 Year Warranty
$1,349 $1,319

-Intel Core I7-1065G7 1.3Ghz
-Ram : 12GB  3733MHz
-HDD : 512GB SSD PCie
-14″ FHD Touch Screen
-
Lenovo Active Pen Included
-Weight : 1.35 kg (3 lbs)
Code= YOGA004
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo ThinkPad X390 Yoga 13Inch Touch Screen Laptop

Available Now
1 Year Warranty
$1,199 $1,099

-Intel Core I5-8265U 1.60GHz
-Ram : 8GB DDR4 2400MHx
-HDD : 512GB PCIe M2
-13.3″ FHD IPS Multi-Touch
-VGA: Intel® UHD Graphics 620
-Color: Black, ThinkPad Pen Pro
Code= YOGA005
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo 14″ ThinkPad T480 Laptop Core I7 8650U

Available Now
6 Months Warranty
$1,149 $1,099

-Intel Core I7-8650U with VPro
-Ram : 16GB DDR4 2400MHz
-SSD : 512GB PCIe SSD
-14″ FHD IPS anti=glare
-VGA: Intel® UHD Graphics 620
-Weight: 1.6kg / Color Black
Code= LENO104
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Lenovo Yoga C740 2-In-1 15.6″ Core I5-10210U Touch-Screen

Available Now
1 Year Warranty
$899 $849

Core I5-10210U 1.6Ghz
-Ram : 12GB DDR4 2666Mhz
-SSD : 256 GB M.2
-15.6″ FHD Touch Screen
-Battery Life 15 Hours
-Fingerprint Reader / 1.9Kg
Code= YOGA006
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Yoga C740 2-In-1 15.6″ Core I5-10210U 8GB Ram Touch Screen

Available Now
1 Year Warranty
$869 $819

-Core I5-10210U 1.6Ghz
-Ram : 8GB  2666Mhz
-SSD : 256 GB M.2
-15.6″ FHD Touch Screen
-Battery Life 15 Hours
-Fingerprint Reader 1.9Kg
Code= YOGA007
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Macbook Pro VIP CTO Model Brand New

MacBook Pro15″ 2018 I9/1TB/16GB Ram Gray

Available Now
1 Year Warranty
$2,399

-2.9GHz 6-core 8th-generation
-Intel Core i9 processor
-Radeon Pro 555X 4GB (GDDR5)
-16GB 2400MHz DDR4 memory
-1 TB SSD storage1
-Retina display with True Tone
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 15″ 2018 I9/1TB/16GB Ram

Available Now
1 Year Warranty
$2,399

-2.9GHz 6-core 8th-generation
-Intel Core i9 processor
-Radeon Pro 555X 4GB (GDDR5)
-16GB 2400MHz DDR4 memory
-1 TB SSD storage1
-Retina display with True Tone
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

MacBook Pro 15" 2018 Core I9-2.6Ghz 512GB/16GB

Available Now
1 Year Warranty
$2,299

-2.6GHz 6-core 8th-generation
-Intel Core i9 processor
-AMD Radeon Pro Vega 20
-16GB 2400MHz DDR4 memory
-512GB SSD storage1
-Retina display with True Tone
-Free Office 365 license
-FREE Cloud Drive 5TB

Apple IPAD6 / IPAD7 / IPAD AIR

Apple IPad Air 256GB Wi-Fi Only MUUQ2 Space Gray

Available Now
1 Year Warranty
$649

Apple-IPad Air 2019 Wi-Fi 64GB Space Gray

Available Now
1 Year Warranty
$520

Samsung Galaxy Tab A 32GB Wi-Fi 10.1 Inch Touch Screen

Available Now
1 Year Warranty
$299 $249

IPAD Air 3" Case Otter (Black)

Available Now
$25

Code : IPAD-031

IPAD Air 3" Case Otter (Gray)

Available Now
$25

Code : IPAD-032

Code : IPAD-C033

Code : IPAD-C034

Apple IPAD Pro 11 Inch WiFi+Cellular 2020

Apple IPAD PRO 11" 2020 1TB Wi-Fi + Cellular Gray

Sold Out
1 Year Warranty
$1,529

Code : IPAD-007

Apple IPAD PRO 11" 2020 512GB Wi-Fi + Cellular Space Gray

Available Now
1 Year Warranty
$1,329

Code : IPAD-018

Code : IPAD-004

Apple IPAD PRO 11" 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Grey

Sold Out
1 Year Warranty
$1,029

Code : IPAD-005

Code : IPAD-C008

IPAD Pro 11" Case Otter (Gray)

Available Now
$28

Code : IPAD-C009

Code : IPAD-C001

Code : IPAD-C002

Code : IPAD-C003

Code : IPAD-C004

Code : IPAD-C005

Code : IPAD-C006

Code : IPAD-C007

IPAD Pro 11" Case Soft (Black)

Available Now
$18

Code : IPAD-C010

IPAD Pro 11" Case Soft (Gray)

Available Now
$18

Code : IPAD-C011

IPAD ACCESSORIES IPAD Keyboard and PEN

Magic Keyboard IPad For 12.9'' (3rd & 4th Gen) MXQU2

Available Now
Latest Model 2020
$399

Magic Keyboard IPad For 11'' (1st & 2nd Gen) MXQT2

Available Now
Latest Model 2020
$349

Smart Keyboard Folio for 12.9-inch iPad Pro 2020 MXNL2

Available Now
Latest Version 2020
$240

Apple IPad Pro 11 INCH Smart Keyboard MU8G2

Sold Out
3rd generation
$209

Smart Keyboard Folio for IPAD Pro 11inch MXNK2

Available Now
Latest Version 2020
$200

Apple Keyboard 10.5-Inch IPad Air And 7th MX3L2

Available Now
Latest Version
$159

Apple Pencil (1st Generation) For Ipad 6 Ipad Air..

Available Now
For IPad 7, Air Model
$100

APPLE IPAD PRO 11 INCH WIFI ONLY 2020 Brand New

Code : IPAD-002

Apple IPAD 7 10,5" Latest Model 2020

Apple IPad 7 128GB Wi-Fi Space Gray 7th Gen

Available Now
1 Year Warranty
$429

Free Screen Protector

Apple IPad 7 32GB Wi-Fi Gold 7th Gen MW762

Available Now
1 Year Warranty
$339

Free Screen Protector

Apple IPad 7 32GB Wi-Fi Silver MW752

Available Now
1 Year Warranty
$339

Free Screen Protector

Code : IPAD-026

Code : IPAD-027

Code : IPAD-C028

Code : IPAD-C029

Apple IPAD Mini 5 Latest Model 2020

Free Screen Protector

Free Screen Protector

Apple IPAD Pro 12.9 Inch 2019-2020

Code : IPAD-012

Apple IPAD PRO 12.9" 2020 128GB Wi-Fi + Cellular Silver

Available Now
1 Year Warranty
$1,179

Code : IPAD-C019

Code : IPAD-C013

Code : IPAD-C014

Code : IPAD-C015

Code : IPAD-C016

Code : IPAD-C017

Code : IPAD-C018

Code : IPAD-C019

Code : IPAD-C020

Code : IPAD-C021

IPAD Pro hub 4 in 1

Available Now
$18

Code = HUB41

Gaming Razer Laptop 17inch AND 13inch

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2070 240hz

Available Now
1 Year Warranty
$2,349 $2,249

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2070 8GB
-17.3″ FHD 240Hz
-RZ09-03137E02-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Pro 17.3″ I7-9750H 16GB Ram RTX 2060 144hz

Available Now
1 Year Warranty
$1,999 $1,899

-Intel® Core™ i7-9750H 2.6GHz
-Ram: 16GB DDR4
-SSD: 512GB M.2
-VGA: RTX 2060 6GB
-17.3″ FHD 144Hz
-RZ09-02876E92-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13Inch Core i7-1065G7 Mercury White

Available Now
1 Year Warranty
$1,449 $1,399

-Intel® Core™ i7-1065G7
-Ram: 16GB DDR4 (3733Mhz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel Iris Plus Graphics
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RZ09-03100EM1-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

Razer Blade Stealth 13inch Core i7-8565U Ram 8GB

Available Now
1 Year Warranty
$1,069 $1,019

-Intel® Core™ i7-8565U 1.8GHz
-Ram: 8GB DDR3 (2133MHz)
-SSD: 256GB PCIe NVMe M.2
-VGA: Intel UHD Graphics 620
-13.3″ FHD 1920 x 1080
-RAZER RZ09-02810E71-R3U1
-FREE Mouse Bluetooth
-FREE Office 365 License
-
FREE Cloud Drive 5TB

iMac Apple

Apple IMac MRR02 5K Display 27″ 2019 Model

Sold Out
Brand New 2019
$2,160

-Intel Core i5 6-Core 3.1GHz
-Ram : 8GB DDR4 2666Mhz
-HDD : 1TB Fusion Drive
-27″ PixelSense 5120 x 2880
-VGA : Radeon Pro 575X 4G
-Two Thunderbolt 3 ports
-Weight: 9.44 kg

Apple IMac MRT32 4K Display 21.5″ 2019 Model

Available Now
Brand New 2019
$1,450

-IntelCore i3 Quad-Core 3.6GHz
-Ram : 8GB DDR4 2666Mhz
-HDD : 1TB Fusion Drive
-21.5″ PixelSense 4096 x 2304
-VGA : Radeon Pro 555X 2G
-Two Thunderbolt 3 ports
-Weight: 5.66 kg

Apple – AirPods Pro – White

Available Now
1 Year Warranty
$230 $215

Apple TV 4K 32G (MQD22LL/A)

Available Now
Brand New
$210

Apple Magic Keyboard (Black)

Available Now
$155

Apple Airpods 2 With Charging Case MV7N2

Sold Out
1 Year Warranty
$135

Apple Magic Keyboard

Sold Out
$110

Mouse Apple Magic V2

Sold Out
$85